Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

12 Pages«<101112
Options
View
Go to last post Go to first unread
UyenVy  
#221 Posted : Friday, November 2, 2012 1:32:17 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
UserPostedImage

I'm not sure , wait & see ,OK

UserPostedImage

Here u re my friend
UserPostedImage
UyenVy  
#222 Posted : Friday, November 2, 2012 1:37:13 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Clip dzui - I love Lucy

Edited by user Friday, February 28, 2014 10:50:32 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#223 Posted : Wednesday, November 7, 2012 7:10:22 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)


FREE Beer . OK,OK ,Whistle Whistle
UserPostedImage
UyenVy  
#224 Posted : Thursday, November 8, 2012 4:28:06 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
UserPostedImage
UyenVy  
#225 Posted : Monday, November 12, 2012 6:43:40 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)

Edited by user Friday, February 28, 2014 10:59:23 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
UyenVy  
#226 Posted : Friday, February 28, 2014 11:05:08 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Telephone survey

Last summer, a world-wide survey was conducted by the UN. The only question asked was:

"Could you please give your honest opinion about solutions to the food shortage in the rest of the world?"

The survey was a massive failure because of the following:

1. In Eastern Europe they didn't know what "honest" meant.

2. In Western Europe they didn't know what "shortage" meant.

3. In Africa they didn't know what "food" meant.

4. In China they didn't know what "opinion" meant.

5. In the Middle East they didn't know what "solution" meant.

6. In South America they didn't know what "please" meant.

7. In the USA they didn't know what "the rest of the world" meant.

8. In Canada, we all hung up as soon as we heard the East Indian accent.

funny stories
UserPostedImage
UyenVy  
#227 Posted : Friday, February 28, 2014 11:07:32 AM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,506
Location: Somewhere

Thanks: 1475 times
Was thanked: 525 time(s) in 366 post(s)
Lục bát dzui 2014 new version

Người đẹp mê mà coi như pha là vô lễ
Người đẹp chê mà cứ chạy theo là vô phép
Cả ngày gọi điện thoại cho người đẹp là vô công rồi nghề
Chưa chi mà đã hôn tay người đẹp là vô ý
Thấy người đẹp liếc mắt thì đã mất hồn vía rồi là vô tròng
Người đẹp bỏ đi lấy chồng là vô can
Tìm bạn 4 phương mà chưa thấy mặt là vô ảnh

Bị người đẹp nghi oan là vô bằng
Tự nhiên bị người đẹp đá là vô cớ
Hết cách để chinh phục người đẹp là vô lối
Không biết nói gì khi gặp người đẹp là vô đề
Bị người đẹp đá là vô tài
Bị người đẹp chê là vô tướng
Vì người đẹp mà mất ngủ là vô bổ
Chưa có người đẹp để ý là vô chủ
Bị người đẹp quên tên là vô danh
Bị người đẹp đá mà vẫn tỉnh bơ là vô sự

Tốn hết nước miếng mà người đẹp vẫn coi như không là vô hiệu
Người thật đẹp mà vẫn không đoái hoài là vô tình

Không nhường bước cho người đẹp đi là vô ý thức
Bị người đẹp đá rồi lang thang ngoài đường là vô thừa nhận
Không cầu nguyện để chóng gặp được người trong mộng là vô thần
... Thấy ai đẹp cũng nhào tới hôn đại là vô tù

St
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest (2)
12 Pages«<101112
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.