Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
tomohochoi  
#1 Posted : Wednesday, August 9, 2006 1:36:49 AM(UTC)
tomohochoi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 34

quote:
Originally posted by Cà Chớn

Xài máy ảo ... làm việc thật
(còn tiếp)


Xin hỏi Bac Cà Chớn vài câu

1) Neu tomohochoi dùng company computer (với local admin right - but cánt login to "this computer") thì có thể install "máy ảo" được không?

2) Nếu install "máy ảo" được, thì có được full admin right không?

Cám ơn Bác nhiệu
Tomohochoi
Việt Nam Cộng Hòa  
#2 Posted : Wednesday, August 9, 2006 2:21:21 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
quote:
Originally posted by tomohochoi
Xin hỏi Bac Cà Chớn vài câu

1) Neu tomohochoi dùng company computer (với local admin right - but cánt login to "this computer") thì có thể install "máy ảo" được không?

2) Nếu install "máy ảo" được, thì có được full admin right không?

Cám ơn Bác nhiệu
Tomohochoi
Muốn biết được hay không thì trả lời câu hỏi nầy:
Nếu trong túi bạn không có tiền ... bạn lòe thiên hạ bạn có $100,000 tiền ảo ... thì sờ lại trong túi bạn có đồng nào ?
ninhvu2003  
#3 Posted : Wednesday, August 9, 2006 4:41:37 AM(UTC)
ninhvu2003

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 192

This technology is very good, but it must run on actual OS. I wonder that if it can be made as boot drive? For example, system has no floppy drive, and in needed to get boot from it, then a virtual floppy can do the job, that would be terrific! Maybe I asked too much for such nonsense :)

Thanks!
Việt Nam Cộng Hòa  
#4 Posted : Wednesday, August 9, 2006 7:48:13 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
quote:
Originally posted by ninhvu2003
This technology is very good, but it must run on actual OS. I wonder that if it can be made as boot drive? For example, system has no floppy drive, and in needed to get boot from it, then a virtual floppy can do the job, that would be terrific! Maybe I asked too much for such nonsense :)

Thanks!
The design philosophy of virtual machine is to run many different operating systems on one pc without powering ON/OFF. One OS is not enough. You can even run an entire virtual network (VMware Server) with many virtual workstation. Windows can run Linux, Solaris OS. Linux can run Windows OS, Mac OS. Mac pc can run Windows and Linux.
There are many OS boot and run directly from CD-ROM drive called Live Linux CD or DVD. One of the most famous is Knoppix 5 (DVD contain over 8 GB of software on DVD). These OS don't need to install, just boot and run. There are over 300 Live Linux CD you can download and use FREE:
http://www.frozentech.com/content/livecd.php
Việt Nam Cộng Hòa  
#5 Posted : Wednesday, August 9, 2006 10:14:56 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
E. Install Windows OS vào Máy Ảo
Phần nầy hướng dẩn chi tiết từng giai đoạn install Windows OS vào máy ảo VMware và Windows 200 Server dùng làm như một thí dụ . Các hình trong post nầy lấy từ máy laptop (Print Screen) với screen resolution 1280x800 và chọn .JPG format để file được nhỏ gọn để upload và download được dể dàng . Những hình không link trực tiếp vì không muốn chiếm quá nhiều chổ , quý vị muốn coi thì bấm vào link
  1. Từ trong VMware, tab vào Home và bấm vào hàng chữ New Virtual Machine
  http://img137.imageshack...img137/7638/pic00xi0.jpg
  2. Một cái dialog New Virtual Machine Wizard popup, bấm nút Next
  http://img98.imageshack.us/img98/2629/pic01ha2.jpg
  3. Nếu bạn mới xài VMware thì nên chọn Typical. Chọn Custom nếu bạn là người kinh nghiệm về VMware, thí dụ như IT install cái legacy virtual machine để user không thể edit những settings trong máy legacy virtual machine.
  http://img98.imageshack.us/img98/6851/pic02on9.jpg
  4. Chọn Guest operating systems, trong thí dụ nầy là Windows OS, và trong khung version, kéo mũi tên xuống chọn Windows 2000 Server
  http://img98.imageshack.us/img98/7793/pic03jo7.jpg
  5. Chọn tên máy ảo và folder nào bạn dự định làm cái disk để chứa Windows 2000 Server. Trong thí dụ nầy tôi chọn tên là Win2KServer và Windows 2000 Server sẽ install vào trong folder C:\zVMwareDrive\Win2KServer
  http://img145.imageshack...img145/3907/pic04lx8.jpg
  6. Trong phần Network connection thì chọn Use bridged networking. Bạn có thể chọn NAT hay những option khác sau khi install OS.
  http://img98.imageshack.us/img98/6439/pic05kp6.jpg
  7. Trong ô Disk size thì chọn 4.3 Gb, nhiều hơn hay ít hơn tùy bạn chọn (default là 8 Gb). Nên check cái ô Allocate all disk space now, và không check cái hàng Split disk into 2 Gb files (2 Gb files xài cho FAT16 để install Windows NT3.5, NT4)
  http://img145.imageshack...img145/6271/pic06se5.jpg

  8. Máy ảo VMware làm cái disk drive cho Windows 2K Server.
  http://img145.imageshack...img145/6740/pic07bd3.jpg

  9. Sau khi làm xong cái disk drive, bạn sẽ thấy cái tab kế bên Home là cái tên OS bạn đã chọn và bên tay trái có cái khung Favorites với cái tên OS.
  http://img98.imageshack.us/img98/3715/pic08fm9.jpg
  10. Cho cái dĩa CD Windows 2000 Server vào torng Cd-ROM drive và bấm hàng chữ > Start this virtual machine trong hình 9. thì bạn sẽ install Windows 2000 Server ... theo thứ tự:
  http://img98.imageshack.us/img98/51/pic11sd5.jpg
  http://img98.imageshack.us/img98/1681/pic12fu5.jpg
  http://img240.imageshack...img240/5594/pic13iz9.jpg

  11. Chọn disk drive để install Win2K Server ...
  http://img93.imageshack.us/img93/5730/pic14xu2.jpg
  12. Sau khi install xong Windows 2000 Server thì muốn rời khỏi máy ảo phải bấm nút Ctrl + Alt, muốn từ máy host pc vào máy ảo phải bấm nút Ctrl + Alt. Nếu bạn muốn vào trực tiếp máy ảo và host pc thì bạn install VMware Tools. Run guest OS (Win2KServer), bấm nút Ctrl + Alt để rời máy ảo, từ VMware menu, bấm VM > Install VMware Tools. Sau khi install xong VMware Tools thì bạn có thể vào chọn lại screen resolution (khi install xong guest OS thường là 640x480), bạn nên chọn 800x600 - không chọn cao hơn vì cái khung sẽ quá lớn. Từ VMware menu > Edit > Preferences > tab vào Display, trong khung Full screen chọn option Resize guest, từ đây nếu bạn vào VMware để chọn Full screen (bấm cái icon full screen hay View > Full screen) thì cái guest OS sẽ tự động resize cở resolution của host pc - thí dụ host pc đang xài 1280x800 thì máy ảo sẽ có screen resolution là 1280x800.
  13. Nếu Windows 2K Server hay bất cứ OS nào cần phải bấm nút Ctrl + Alt + Del key để log in thì bạn phải bấm nút Ctrl + Alt + Ins để log in.
  14. Install xong Windows 2003 Server và application software. Win2K Server run cùng lúc với host OS (Windows XP Pro Corp):


UserPostedImage
F. Vấn đề Activation cho Windows XP, Windows 2003 Server

Nếu quý vị dự định install Windows XP Pro Corporate Edition (VLK) hay Windows 2003 Server - Standard hay Enterprise Edition - loại Corporate Edition thì hai loại Windows nầy không cần phải activation thì không cần bàn tới ...
Nếu quý vị đang xài Windows XP Home hay Pro loại Retail hoặc OEM cần phải activation - đương nhiên là host pc bạn đang xài Windows XP Pro Retail hợp pháp mà bạn đã activation được rồi ... nhưng nếu bạn install cái Windows XP Retail, hay OEM nầy vào trong máy ảo VMware thì quý vị không thể activation được ... vì components trong máy ảo như video board, sound board, ethernet card, RAM đều là components ảo của VMware - nói cách khác máy ảo không giống cái máy pc thật mà bạn đang xài ... Nếu quý vị muốn activation được thì phải mua cái Windows XP license khác ... hay xài cách nào đó để không activation như anti-activation ... còn không thì đi kiếm cái Windows XP Pro Corporate Edition hay Volume Key License (VLK) mà install vào máy ảo ...
Nếu Windows XP cần phải activation thì sau khi install xong XP, bạn phải làm những điều nầy trước khi activation (bạn có 30 ngày để activation):
  1. Install VMware Tools
  2. Run Windows XP - guest OS, vào đổi video adaptor, monitor, screen resolution, ethernet card v.v.. bạn dự định xài.
  3. Chọm RAM fixed như 192, 256 Mb RAM để xài. Nếu bạn đổi số RAM sau khi đã activation rồi thì phải activation lại ... 4. Activation Windows XP với Microsoft.
Nên nhớ là Microsoft coi Windows OS install vào máy ảo cũng như install vào máy thật nên phải activation ... Áp dụng cho cả Windows 2003 Server Standard hay Enterprise loại Retail ... Đây là vấn đề licensing nếu xài cho network ...

Đây là hình Windows XP Pro với các application software đã install vào máy ảo:

UserPostedImage
G. Install SuSE 10 Linux

Install SuSE Linux thì cũng tương tự như install Windows 2000 Server đã hướng dẩn chi tiết ở phần trên ... nên chỉ đưa ra vài hình trong những giai đọan install SuSE 10:

http://img291.imageshack...img291/2413/pic21nt7.jpg
http://img93.imageshack.us/img93/639/pic22wu2.jpg
http://img221.imageshack...mg221/1126/suse01hy7.jpg
http://img133.imageshack...mg133/2706/suse02jj4.jpg
http://img133.imageshack...mg133/2034/suse03xu9.jpg
http://img221.imageshack...mg221/5779/suse04av2.jpg
http://img133.imageshack...mg133/1579/suse05hb6.jpg
Tuy bạn có thể install VMware Tools vào trong Linux như SuSE 10 ... nhưng không thể resize screen resolution được hay xài mouse trực tiếp như Windows OS. Nhiều khi bạn vẫn phải bấm nút Ctrl + Alt để exit máy ảo hay vào máy ảo ...

http://img221.imageshack...mg221/6397/suse06ey8.jpg
http://img133.imageshack...mg133/9577/suse07ya4.jpg
http://img291.imageshack...mg291/6050/suse08ev1.jpg
Fedore Core 4, 5 đều là Red Hat Linux, khi install bạn có thể chọn Red Hat Linux hay Other Linux. Nếu CPU bạn xài là 64-bit thì bạn có thể chọn Other Linux 64 thì làm việc nhanh hơn.
(còn tiếp)
Việt Nam Cộng Hòa  
#6 Posted : Thursday, August 10, 2006 12:01:23 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
G. Những điều nên biết thêm về guest OS trong Máy Ảo ...
  1. Windows 2K Server nên upgrade lên SP4 và IE6 nếu dự định vào net hay develop software.

  2. Windows XP xài trong máy ảo không cần upgrade lên SP1 hay SP2. Nếu quý vị upgrade lên SP2 thì cũng chẳng có gì hay hơn - có thể chậm hơn vì mấy cái popup dialog từ SP2 nói là máy không an toàn ...

  3. Xài Windows OS trong máy ảo thì không cần tới Firewall, Spyware, Anti-virus softwarẹ Lý do là host OS đã có Firewall hay Anti-Virus rồi. Máy ảo vào net bằng IP của host pc nên gateway đã chận rồi và nếu máy ảo có bị virus hay spyware cũng chẳng có gì phải lo vì là máy ảo.

  4. Guest OS chỉ nhìn thấy cái disk drive 4.3 Gb hay cở bạn chọn - guest OS không thể thấy host hard drive và ngược lại host OS không thể thấy disk drive của guest OS. Muốn copy files từ guest OS vào host OS phải qua trung gian CĐROM hay External USB hard drive, flash drive.

  5. External USB hard drive 2.0 khi gắn vào máy ảo (guest OS) chỉ làm việc như USB 1.1 mà thôi - đây là giới hạn của VMware vì VMware không có USB 2.0 port và không thể install driver nào cả. Nếu bạn xài Solaris 9 hay 10 thì không thấy được device gắn vào USB ports.

  6. Khi bạn run guest OS và nối USB drive vào thì sẽ tự động nối vào guest OS (máy ảo). Nếu bạn đang xài host OS và gắn USB drive rồi và khi run guest OS thì guest OS sẽ tìm cách disconnect cái USB drive để nối vào guest OS. Nếu USB drive đang xài download không thể disconnect từ host OS thì guest OS không thể nối vào để xài được - nói tóm lại là External USB hard drive chỉ xài cho môĩ một OS mà thôi ... khi guest OS xài USB drive thì host OS không thể xài USB drive - phải disconnect rồi connect vào OS khác.

  7. Nếu host OS vào Net được thì guest OS cũng vào Net được - nếu guest OS không vào được thì bạn có thể chọn qua NAT và trong IE internet Option chọn Automatic detect settings, và chọn Security Level thấp xuống Medium hay thấp hơn thì sẽ vào Net được . Nếu host OS xài eMule và log vào được high ID thì con lừa trong guest OS cũng nối vào server được high ID. Nếu host OS xài ké internet hàng xóm được thì guest OS cũng vào xài ké internet hàng xóm được.

  8. Trong network, nếu bạn không được admin right để install VMware thì đương nhiên bạn không thể install guest OS nào cả ... Nếu bạn được phép install VMware và bạn install được guest OS thì bạn cũng chi vào Net được mà không bao giờ thấy network drive hay log vào network được. Nhiều IT cũng install mấy cái WorkStation ảo mà bạn có thể vào nhưng những workstation đó trong network bạn cũng không log vào được (may ra chỉ vào cái share folder để xài máy in - share printer). Nếu IT install VMware và install guest OS như là legacy virtual machine thì bạn cũng không thể edit settings trong máy ảo được. WorkStation phải log vào network bằng domain thì guest OS trong máy ảo cũng không thể log vào network ... Nói tóm lại là nếu bạn không có admin right thì trong máy ảo bạn không bao giờ có admin right.

  9. Máy pc với 512 Mb RAM thì chỉ có thể run 1 host OS và 1 guest OS cùng lúc ... nếu bạn muốn run nhiều guest OS cùng lúc thì phải chọn số RAM cho tất cả các guest OS là 256 Mb (hay 1 số lớn hơn) rồi trong VMware cho phép swap RAM như sau:
  VMware > Edit > Preferences > Tab Memory Trong khung Reserved memory > Chọn 256 Mb RAM for all running virtual machines. Trong khung Ađitional memory > chọn option Allow most virtual machine memory to be swapped.

  Sau đó edit settings để chọn RAM cho mỗi guest OS là 156 Mb (nếu cần hơn 156 Mb thì VMware sẽ swapped RAM) thì bạn có thể run 2 hay 3 guest OS cùng 1 lúc với host OS ... nhưng sẽ thấy máy pc làm việc hơi chậm.
  Nếu muốn chơi tới bến thì install 2-3 Gb RAM.
(còn tiếp)
Việt Nam Cộng Hòa  
#7 Posted : Thursday, August 10, 2006 3:38:14 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
H. Dọn nhà từ máy ảo nầy tới máy ảo khác ...
Một trong những ưu điểm xài máy ảo VMware là những guest OS đã install vào trong máy ảo rồi thì có thể xài cho máy ảo khác mà không cần phải install lại từng OS một ... Thí dụ như Windows 2K Server và application software đã install vào Win2K xài cho laptop thì có thể di chuyển hết vào một máy ảo khác trong desktop ở nhà hay công sở mà vẫn xài được . Đó là nhờ máy ảo xài components ảo nên hardware đều giống nhau . VMware giữ tất cả guest OS và application software trong 1 file duy nhất 4.3 Gb hay 8 Gb mà quý vị đã chọn trong cái folder khi bạn install guest OS. Ngoài cái file lớn nầy còn có thêm 4 files mà VMware xài như sau:
  1. Windows 2000 Server-flat.vmdk - 4,508,877 Kb
  2. Windows 2000 Server.nvram - 9 Kb
  3. Windows 2000 Server.vmdk - 1 Kb
  4. Windows 2000 Server.vmsd - 0 Kb 5. Windows 2000 Server.vmx - 1 Kb
Nếu quý vị đã thay đổi (edit settings) nhiều thứ thì có thể có thêm 4 files nữa từ số 6 tới số 9 như sau:
  6. vmware.log - 29 Kb
  7. vmware-0.log - 29 Kb
  8. vmware-1.log - 28 Kb 9. vmware-2.log - 29 Kb
Muốn di chuyển guest OS từ máy ảo nầy tới máy ảo khác thì chỉ cần copy hết 9 files vào USB External hard drive (xài host OS - Windows Explorer) hay xài Nero để burn vào DVD - phải chọn UDF-DVD format (UDF là Universal Disk Format) vì có 1 file lớn hơn 4 Gb. Sau khi copy được nguyên bộ file rồi thì làm như sau:
  1. Run VMware, tab vào Home rồi bấm vào New Virtual Machine mà làm như trong phần Ẹ từ giai đoạn 1 tới 7, nhưng chọn disk size 1 Gb hay nhỏ hơn để cho VMware làm cái disk cho nhanh. Sau khi VMware làm xong cái disk thì bạn sẽ thất có cái tab tên guest OS và bên tay trái cột Favorites cũng có cái tên guest OS . Sau đó Exit VMware .

  2. Từ host OS, run Windows Explorer rồi vào trong folder dự định install guest Windows OS mà delete hết tất cả các files trong đó

  3. Copy nguyên bộ files từ dĩa DVD-/+R hay External USB hard drive vào cùng chổ folder trong máy ảo mới .
  4. Run VMwarẹ Bấm vào hàng chữ Start this virtual machine thì sẽ có cái dialog hiện ra báo là nếu bạn copy thì chọn Create cái UUID. Bấm OK để create cái UUID ... thì guest OS sẽ làm việc trong máy ảo mới ... đôi khi chỉ cần đổi cái screen resolution ...
Như vậy nếu áp dụng cách nầy mà bạn đã copy hết bộ files cho guest OS vào chổ an toàn như DVD-/+R hay External USB hard drive, mà cái guest OS trong máy ảo bị virus, spyware, hacker, keylogger thì cứ delete hết files trong folder chứa guest OS, rồi copy lại từ DVD-/+R hay External USB hard drive là xong - không cần tới thuốc chữa - guest OS làm việc như mới khi chưa bị virus xâm nhập ...
I. Vườn không nhà trống

Nếu trong công sở quý vị xài xong máy ảo và trước khi ra về vào trong folder chứa guest OS mà delete hết files ... thì không có ai xài cái máy ảo được - ngày hôm sau bạn muốn xài thì copy vào chổ folder đó mà xài.
Nếu quý vị install nhiều guest OS hơi chật hard drive thì burn từng guest OS vào DVD-/+R rồi delete hết files trong folder, nhưng không delete cái folder và không delete tên guest OS trong cột Favorites, thì khi quý vị run VMware, cái tên trong VMware sẽ có cái hình x màu đỏ ... mà không có tên trong cái tab kế bên Home. Khi nào muốn xài lại OS nào thì copy từ dĩa DVD-/+R hay External USB hard drive mà xài ...

Việt Nam Cộng Hòa  
#8 Posted : Thursday, August 10, 2006 4:00:00 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)

Xài máy ảo ... làm việc thật


Máy ảo VMware (virtual machine) đã đề cập tới trong post nầy phần 35 và 36:
http://forums.vietbao.com/topic.asp?TOPIC_ID=36428

Post nầy chỉ nói về cách thực dụng xài máy ảo để làm việc thật ...
Cũng nên nói rỏ là máy ảo hay Máy Ảo không phải là cái máy ảo ... mà máy ảo ở đây ám chỉ một software có tên là Máy Ảo (Virtual Machine). Có vài loại máy ảo như VMWare, Virtual PC v.v... nhưng trong post nầy máy ảo đều đề cập tới VMware.
A. Những trường hợp xài máy ảo:
  1. Bạn là người viết software và muốn thử software của bạn có làm việc với những Windows OS hay những OS khác nhau như Windows 98, Win ME, NT, Windows 2000 v.v.. nhưng máy bạn đang xài là Windows XP. Nếu chia hard drive ra làm nhiều partitions để install OS muốn thử vào thì bất tiện - máy ảo có thể install nhiều OS khác nhau mà không cần chia hard drive ra làm nhiều partitions mà vẫn run được những OS nào cần.

  2. Windows Vista Beta mới hay OS nào mới ra mà bạn muốn xài thử để coi OS đó hay hay dở và có làm việc nhanh hay không - nếu bạn kiếm cái hard drive khác để install Windows Vista thì không có sẳn, còn install Windows Vista vào máy đang xài Windows XP thì nếu muôn bỏ cái Windows Vista ra lại mất công vì mấy thứ beta sẽ hết hạn sau 60 ngày - xài máy ảo để install OS mới ... khi nào không cần nữa thì bỏ ra (delete files) là xong - không cần phải sửa chửa Windows OS đang xài hay sửa cái hard drive .

  3. Xài máy ảo để vào Net được an toàn hơn - nếu OS install trong máy ảo bị virus, hack thì chỉ cần delete files là xong - virus hay spyware có xâm nhập vào máy ảo cũng chẳng làm được gì tới máy thật vì virus hay spyware cô lập nằm trong 1 file duy nhất - xóa cái file nầy rồi copy files khác vào là xong . Vào những web site nào mà IE bị hack hay hi-jack thì nhớ những site đó mà block cái site đó trong firewall cho các workstation trong hệ thống network.

  4. Xài máy ảo để chạy những OS khác như Linux (SuSE, Fedora Core, Debian ...), Solaris, NetWare v.v... xài chung cái hard drive đang xài Windows OS mà không cần phải chia hard drive làm nhiều partition. Nếu xài máy ảo để xài Linux và vào Net lại càng an toàn hơn ... vì virus, spyware xâm nhập Windows OS dể hơn là xâm nhập Linux. Hầu hết 95 phần trăm virus và spyware xâm nhập được Windows OS, trong khi đó chỉ có chừng 5% có thể xâm nhập được Linux.

  5. Xài máy ảo để install những software download về coi có làm việc hoàn toàn hay software chứa trojan horse, software có gài keylogger hay không, xài software có làm máy chậm lại hay máy bị đứng không ? Khi nào không cần software đó nữa thì uninstall khỏi máy ảo ...
  6. Install một - xài nhiều lần và nhiều máy pc - Windows OS, Linux, Solaris install vào trong máy ảo có thể xài cho nhiều máy pc khác nhau ... Thí dụ tôi xài laptop, install máy ảo VMWare, sau đó install Windows 2K Server, và SuSE Linux để xài trong laptop . Sau đó tôi mang cái Windows 2K Server và SuSE Linux (OS ảo) vào desktop pc thì Windows 2K Server và SuSE vẫn làm việc được trong máy ảo ... Tại sao ? Lý do đơn giản là tất cả các components trong máy ảo VMware cũng là components ảo - thí dụ video board là VMware video board, sound board là VMware sounboard, Ethernet board là VMware Ethernet ... những components ảo sẽ nhái cái components trong máy thật (host pc) khi run những OS ảo nầỵ Host pc có wireless card thì OS ảo (guest OS) sẽ theo cái wireless card mà vào net mà không cần setup wireless card trong guest OS (guest OS không có wireless card!).
B. Những điều cần biết trước:
Khi bạn xài guest OS - bất cứ OS nào install trong máy ảo VMware đều gọi là guest OS. và OS run VMware gọi là host OS - thì cần biết là nên làm cái disk cở bao nhiêu . Bạn có thể chọn một trong 2 cách như sau:
  1. Bạn không làm cái disk ngay (hay partition ảo) để install OS - thật ra WMware sẽ làm cái disk 8 Gb để bạn install guest OS, sau khi bạn install OS và install nhiều software rồi thì bạn có thể resize cái disk nhỏ lại như ý bạn muốn - đương nhiên phải lớn hơn disk space mà OS cần và software mà bạn install . Trương hợp nầy có lợi là bạn không muốn phí disk space trong hard drive như laptop - chỉ xài cở nào cần tới .
  2. Bạn để cho VMWare làm ngay cái disk cở bạn chọn thí dụ như 4 Gb, hay 6 Gb. Nếu bạn dự định xài guest OS để install nhiều software thì bạn có thể xài 8 Gb. hay ít hơn tùy ý ... Nếu bạn dự định xài những guest OS như: Windows 2000 hay Windows XP và install những software cần thiết để làm việc như WinRAR, WinZip, UltraISO, Nero 7 Premium, FlashGet, IDM, eMule Plus, BearShare, MS Office 2003, Visual Basic 6 ... thì OS và những software nói trên cần chừng 3-3.3 Gb. Vì vậy cách tốt nhất là xài cái disk cở 4.3 Gb thì còn dư chừng hơn 1 Gb. Sao lại xài lẻ 4.3 Gb mà không xài chẳn 5 Gb hay 6 Gb ??? 4.3 Gb thì vừa nằm gọn trong cái dĩa DVD !!! nên khi cần thì burn vào dĩa DVD cho mỗi guest OS - để lưu trử hay copy vào nhiều máy pc khác nhau mà xài ... Nếu bạn xài DVD+-RW drive với dĩa DVD double layer thì có thể xài 8 Gb., nhưng 8 Gb thì hơn lớn nếu xài guest OS cho máy laptop.
C. Máy pc nào xài được máy ảo:
Không phải máy pc nào cũng xài được máy ảo ... Máy pc chạy chậm dưới 350 Mhz không chạy nổi Windows XP thì đừng mong gì chạy máy ảo. Lý do là phải chạy host OS trước (Windows XP hay Windows 2K Pro) rồi chạy thêm 1 guest OS nữa như Windows XP hay Windows 2K Server). Máy không chạy nổi 1 OS thì làm sao chạy được 2 OS cùng lúc ? Máy pc với 256 Mb RAM thì khó mà chạy được máy ảo. Đây là những điều kiện để xài máy ảo:
  1. Máy desktop pc hay laptop pc cần có CPU ít nhất là P4 1.5-3 Ghz và có ít nhất là 512 Mb RAM. Guest OS như Windows 2K Server khi install vào máy ảo cần 256 Mb RAM để run, Windows XP cần 192 Mb, SuSE 10 hay Fedora Core 4 cần 160 Mb RAM. Tuỳ theo nhu cầu, bạn có thể chọn 256 Mb cho tất cả guest OS trong máy ảo, rồi giới hạn mỗi guest OS xài 156 Mb RAM, và chọn swap RAM thì có thể run 2 guest OS cùng lúc (cộng thêm host OS là 3 OS - nhưng chậm). Muốn run từ 3 guest OS cùng lúc thì ít nhất máy pc hay laptop phải có ít nhất 1024 Mb RAM.
  2. Hard drive ít nhất 60 Gb trở lên - tùy theo nhu cầu người xài máy ảo - mỗi guest OS cần ít nhất cở 4 Gb - cũng có người xài 2 Gb cho guest OS nhưng rất giới hạn software install vào guest OS - Linux cần ít nhất 4 GB trở lên vì Linux không phải chỉ install OS mà còn install thêm nhiều apps. Nếu bạn dự định xài 4 guest OS: Windows 2K Server, Windows XP, SuSE 10 và Solaris 9 thì cần ít nhất 20 Gb - chưa tính disk space cần cho host OS. Guest OS không thể install vào USB External harddrive được mà phải install vào C:, D:, E: (physical partition - hard drive 1 hay 2).
D. Hard drive và guest OS:

Nếu quý vị muốn xài những guest OS như Windows 3.1, 3.11, Windows 95, 98, NT4 hay những OS trước Windows 95 thì cần biết là những OS đó chỉ xài được hard drive đã Format bằng FAT32 hay FAT16. Nếu cái hard drive bạn đang xài host OS như Windows XP và bạn đã format cái partition bằng NTFS thì không thể install những OS trước Windows 2000. NTFS hard drive chỉ có thể xài với Windows 2000, XP, 2003, Vista, Linux và Solaris. Nếu dự định xài Windows 98 thì partition phải format bằng FAT32 (giới hạn 1 file không lớn hơn 4 Gb như movie file).
Mỗi guest OS có 1 disk drive riêng rẻ nhưng thật ra tất cả OS, software đều install vào chung trong 1 file lớn cở 4.3 Gb hay 8 Gb mà bạn đã chọn. Vì vậy nếu bạn đã copy nguyên cái file lớn (và 8 files nhỏ VMware cần) thì khi máy ảo bị virus, spyware thì chỉ cần delete cái file lớn rồi copy lại vào chổ folder cũ là virus, spyware gì cũng tiêu tan thành mây khói. Guest OS không cần tới mấy thứ firewall, anti-virus, spyware removal gì cả ...
E. Install Windows OS vào Máy Ảo
Phần nầy hướng dẩn chi tiết từng giai đoạn install Windows OS vào máy ảo VMware và Windows 200 Server dùng làm như một thí dụ . Các hình trong post nầy lấy từ máy laptop (Print Screen) với screen resolution 1280x800 và chọn .JPG format để file được nhỏ gọn để upload và download được dể dàng . Những hình không link trực tiếp vì không muốn chiếm quá nhiều chổ , quý vị muốn coi thì bấm vào link
  1. Từ trong VMware, tab vào Home và bấm vào hàng chữ New Virtual Machine
  http://img137.imageshack...img137/7638/pic00xi0.jpg
  2. Một cái dialog New Virtual Machine Wizard popup, bấm nút Next
  http://img98.imageshack.us/img98/2629/pic01ha2.jpg
  3. Nếu bạn mới xài VMware thì nên chọn Typical. Chọn Custom nếu bạn là người kinh nghiệm về VMware, thí dụ như IT install cái legacy virtual machine để user không thể edit những settings trong máy legacy virtual machine.
  http://img98.imageshack.us/img98/6851/pic02on9.jpg
  4. Chọn Guest operating systems, trong thí dụ nầy là Windows OS, và trong khung version, kéo mũi tên xuống chọn Windows 2000 Server
  http://img98.imageshack.us/img98/7793/pic03jo7.jpg
  5. Chọn tên máy ảo và folder nào bạn dự định làm cái disk để chứa Windows 2000 Server. Trong thí dụ nầy tôi chọn tên là Win2KServer và Windows 2000 Server sẽ install vào trong folder C:\zVMwareDrive\Win2KServer
  http://img145.imageshack...img145/3907/pic04lx8.jpg
  6. Trong phần Network connection thì chọn Use bridged networking. Bạn có thể chọn NAT hay những option khác sau khi install OS.
  http://img98.imageshack.us/img98/6439/pic05kp6.jpg
  7. Trong ô Disk size thì chọn 4.3 Gb, nhiều hơn hay ít hơn tùy bạn chọn (default là 8 Gb). Nên check cái ô Allocate all disk space now, và không check cái hàng Split disk into 2 Gb files (2 Gb files xài cho FAT16 để install Windows NT3.5, NT4)
  http://img145.imageshack...img145/6271/pic06se5.jpg

  8. Máy ảo VMware làm cái disk drive cho Windows 2K Server.
  http://img145.imageshack...img145/6740/pic07bd3.jpg

  9. Sau khi làm xong cái disk drive, bạn sẽ thấy cái tab kế bên Home là cái tên OS bạn đã chọn và bên tay trái có cái khung Favorites với cái tên OS.
  http://img98.imageshack.us/img98/3715/pic08fm9.jpg
  10. Cho cái dĩa CD Windows 2000 Server vào torng Cd-ROM drive và bấm hàng chữ > Start this virtual machine trong hình 9. thì bạn sẽ install Windows 2000 Server ... theo thứ tự:
  http://img98.imageshack.us/img98/51/pic11sd5.jpg
  http://img98.imageshack.us/img98/1681/pic12fu5.jpg
  http://img240.imageshack...img240/5594/pic13iz9.jpg

  11. Chọn disk drive để install Win2K Server ...
  http://img93.imageshack.us/img93/5730/pic14xu2.jpg
  12. Sau khi install xong Windows 2000 Server thì muốn rời khỏi máy ảo phải bấm nút Ctrl + Alt, muốn từ máy host pc vào máy ảo phải bấm nút Ctrl + Alt. Nếu bạn muốn vào trực tiếp máy ảo và host pc thì bạn install VMware Tools. Run guest OS (Win2KServer), bấm nút Ctrl + Alt để rời máy ảo, từ VMware menu, bấm VM > Install VMware Tools. Sau khi install xong VMware Tools thì bạn có thể vào chọn lại screen resolution (khi install xong guest OS thường là 640x480), bạn nên chọn 800x600 - không chọn cao hơn vì cái khung sẽ quá lớn. Từ VMware menu > Edit > Preferences > tab vào Display, trong khung Full screen chọn option Resize guest, từ đây nếu bạn vào VMware để chọn Full screen (bấm cái icon full screen hay View > Full screen) thì cái guest OS sẽ tự động resize cở resolution của host pc - thí dụ host pc đang xài 1280x800 thì máy ảo sẽ có screen resolution là 1280x800.
  13. Nếu Windows 2K Server hay bất cứ OS nào cần phải bấm nút Ctrl + Alt + Del key để log in thì bạn phải bấm nút Ctrl + Alt + Ins để log in.
  14. Install xong Windows 2003 Server và application software. Win2K Server run cùng lúc với host OS (Windows XP Pro Corp):


UserPostedImage
F. Vấn đề Activation cho Windows XP, Windows 2003 Server

Nếu quý vị dự định install Windows XP Pro Corporate Edition (VLK) hay Windows 2003 Server - Standard hay Enterprise Edition - loại Corporate Edition thì hai loại Windows nầy không cần phải activation thì không cần bàn tới ...
Nếu quý vị đang xài Windows XP Home hay Pro loại Retail hoặc OEM cần phải activation - đương nhiên là host pc bạn đang xài Windows XP Pro Retail hợp pháp mà bạn đã activation được rồi ... nhưng nếu bạn install cái Windows XP Retail, hay OEM nầy vào trong máy ảo VMware thì quý vị không thể activation được ... vì components trong máy ảo như video board, sound board, ethernet card, RAM đều là components ảo của VMware - nói cách khác máy ảo không giống cái máy pc thật mà bạn đang xài ... Nếu quý vị muốn activation được thì phải mua cái Windows XP license khác ... hay xài cách nào đó để không activation như anti-activation ... còn không thì đi kiếm cái Windows XP Pro Corporate Edition hay Volume Key License (VLK) mà install vào máy ảo ...
Nếu Windows XP cần phải activation thì sau khi install xong XP, bạn phải làm những điều nầy trước khi activation (bạn có 30 ngày để activation):
  1. Install VMware Tools
  2. Run Windows XP - guest OS, vào đổi video adaptor, monitor, screen resolution, ethernet card v.v.. bạn dự định xài.
  3. Chọm RAM fixed như 192, 256 Mb RAM để xài. Nếu bạn đổi số RAM sau khi đã activation rồi thì phải activation lại ... 4. Activation Windows XP với Microsoft.
Nên nhớ là Microsoft coi Windows OS install vào máy ảo cũng như install vào máy thật nên phải activation ... Áp dụng cho cả Windows 2003 Server Standard hay Enterprise loại Retail ... Đây là vấn đề licensing nếu xài cho network ...

Đây là hình Windows XP Pro với các application software đã install vào máy ảo:

UserPostedImage
G. Install SuSE 10 Linux

Install SuSE Linux thì cũng tương tự như install Windows 2000 Server đã hướng dẩn chi tiết ở phần trên ... nên chỉ đưa ra vài hình trong những giai đọan install SuSE 10:

http://img291.imageshack...img291/2413/pic21nt7.jpg
http://img93.imageshack.us/img93/639/pic22wu2.jpg
http://img221.imageshack...mg221/1126/suse01hy7.jpg
http://img133.imageshack...mg133/2706/suse02jj4.jpg
http://img133.imageshack...mg133/2034/suse03xu9.jpg
http://img221.imageshack...mg221/5779/suse04av2.jpg
http://img133.imageshack...mg133/1579/suse05hb6.jpg
Tuy bạn có thể install VMware Tools vào trong Linux như SuSE 10 ... nhưng không thể resize screen resolution được hay xài mouse trực tiếp như Windows OS. Nhiều khi bạn vẫn phải bấm nút Ctrl + Alt để exit máy ảo hay vào máy ảo ...

http://img221.imageshack...mg221/6397/suse06ey8.jpg
http://img133.imageshack...mg133/9577/suse07ya4.jpg
http://img291.imageshack...mg291/6050/suse08ev1.jpg
Fedore Core 4, 5 đều là Red Hat Linux, khi install bạn có thể chọn Red Hat Linux hay Other Linux. Nếu CPU bạn xài là 64-bit thì bạn có thể chọn Other Linux 64 thì làm việc nhanh hơn.
H. Những điều nên biết thêm về guest OS trong Máy Ảo ...
  1. Windows 2K Server nên upgrade lên SP4 và IE6 nếu dự định vào net hay develop software.

  2. Windows XP xài trong máy ảo không cần upgrade lên SP1 hay SP2. Nếu quý vị upgrade lên SP2 thì cũng chẳng có gì hay hơn - có thể chậm hơn vì mấy cái popup dialog từ SP2 nói là máy không an toàn ...

  3. Xài Windows OS trong máy ảo thì không cần tới Firewall, Spyware, Anti-virus softwarẹ Lý do là host OS đã có Firewall hay Anti-Virus rồi. Máy ảo vào net bằng IP của host pc nên gateway đã chận rồi và nếu máy ảo có bị virus hay spyware cũng chẳng có gì phải lo vì là máy ảo.

  4. Guest OS chỉ nhìn thấy cái disk drive 4.3 Gb hay cở bạn chọn - guest OS không thể thấy host hard drive và ngược lại host OS không thể thấy disk drive của guest OS. Muốn copy files từ guest OS vào host OS phải qua trung gian CĐROM hay External USB hard drive, flash drive.

  5. External USB hard drive 2.0 khi gắn vào máy ảo (guest OS) chỉ làm việc như USB 1.1 mà thôi - đây là giới hạn của VMware vì VMware không có USB 2.0 port và không thể install driver nào cả. Nếu bạn xài Solaris 9 hay 10 thì không thấy được device gắn vào USB ports.

  6. Khi bạn run guest OS và nối USB drive vào thì sẽ tự động nối vào guest OS (máy ảo). Nếu bạn đang xài host OS và gắn USB drive rồi và khi run guest OS thì guest OS sẽ tìm cách disconnect cái USB drive để nối vào guest OS. Nếu USB drive đang xài download không thể disconnect từ host OS thì guest OS không thể nối vào để xài được - nói tóm lại là External USB hard drive chỉ xài cho môĩ một OS mà thôi ... khi guest OS xài USB drive thì host OS không thể xài USB drive - phải disconnect rồi connect vào OS khác.

  7. Nếu host OS vào Net được thì guest OS cũng vào Net được - nếu guest OS không vào được thì bạn có thể chọn qua NAT và trong IE internet Option chọn Automatic detect settings, và chọn Security Level thấp xuống Medium hay thấp hơn thì sẽ vào Net được . Nếu host OS xài eMule và log vào được high ID thì con lừa trong guest OS cũng nối vào server được high ID. Nếu host OS xài ké internet hàng xóm được thì guest OS cũng vào xài ké internet hàng xóm được.

  8. Trong network, nếu bạn không được admin right để install VMware thì đương nhiên bạn không thể install guest OS nào cả ... Nếu bạn được phép install VMware và bạn install được guest OS thì bạn cũng chi vào Net được mà không bao giờ thấy network drive hay log vào network được. Nhiều IT cũng install mấy cái WorkStation ảo mà bạn có thể vào nhưng những workstation đó trong network bạn cũng không log vào được (may ra chỉ vào cái share folder để xài máy in - share printer). Nếu IT install VMware và install guest OS như là legacy virtual machine thì bạn cũng không thể edit settings trong máy ảo được. WorkStation phải log vào network bằng domain thì guest OS trong máy ảo cũng không thể log vào network ... Nói tóm lại là nếu bạn không có admin right thì trong máy ảo bạn không bao giờ có admin right.

  9. Máy pc với 512 Mb RAM thì chỉ có thể run 1 host OS và 1 guest OS cùng lúc ... nếu bạn muốn run nhiều guest OS cùng lúc thì phải chọn số RAM cho tất cả các guest OS là 256 Mb (hay 1 số lớn hơn) rồi trong VMware cho phép swap RAM như sau:
  VMware > Edit > Preferences > Tab Memory Trong khung Reserved memory > Chọn 256 Mb RAM for all running virtual machines. Trong khung Ađitional memory > chọn option Allow most virtual machine memory to be swapped.

  Sau đó edit settings để chọn RAM cho mỗi guest OS là 156 Mb (nếu cần hơn 156 Mb thì VMware sẽ swapped RAM) thì bạn có thể run 2 hay 3 guest OS cùng 1 lúc với host OS ... nhưng sẽ thấy máy pc làm việc hơi chậm.
  Nếu muốn chơi tới bến thì install 2-3 Gb RAM.

I. Dọn nhà từ máy ảo nầy tới máy ảo khác ...
Một trong những ưu điểm xài máy ảo VMware là những guest OS đã install vào trong máy ảo rồi thì có thể xài cho máy ảo khác mà không cần phải install lại từng OS một ... Thí dụ như Windows 2K Server và application software đã install vào Win2K xài cho laptop thì có thể di chuyển hết vào một máy ảo khác trong desktop ở nhà hay công sở mà vẫn xài được . Đó là nhờ máy ảo xài components ảo nên hardware đều giống nhau . VMware giữ tất cả guest OS và application software trong 1 file duy nhất 4.3 Gb hay 8 Gb mà quý vị đã chọn trong cái folder khi bạn install guest OS. Ngoài cái file lớn nầy còn có thêm 4 files mà VMware xài như sau:
  1. Windows 2000 Server-flat.vmdk - 4,508,877 Kb
  2. Windows 2000 Server.nvram - 9 Kb
  3. Windows 2000 Server.vmdk - 1 Kb
  4. Windows 2000 Server.vmsd - 0 Kb 5. Windows 2000 Server.vmx - 1 Kb
Nếu quý vị đã thay đổi (edit settings) nhiều thứ thì có thể có thêm 4 files nữa từ số 6 tới số 9 như sau:
  6. vmware.log - 29 Kb
  7. vmware-0.log - 29 Kb
  8. vmware-1.log - 28 Kb 9. vmware-2.log - 29 Kb
Muốn di chuyển guest OS từ máy ảo nầy tới máy ảo khác thì chỉ cần copy hết 9 files vào USB External hard drive (xài host OS - Windows Explorer) hay xài Nero để burn vào DVD - phải chọn UDF-DVD format (UDF là Universal Disk Format) vì có 1 file lớn hơn 4 Gb. Sau khi copy được nguyên bộ file rồi thì làm như sau:
  1. Run VMware, tab vào Home rồi bấm vào New Virtual Machine mà làm như trong phần Ẹ từ giai đoạn 1 tới 7, nhưng chọn disk size 1 Gb hay nhỏ hơn để cho VMware làm cái disk cho nhanh. Sau khi VMware làm xong cái disk thì bạn sẽ thất có cái tab tên guest OS và bên tay trái cột Favorites cũng có cái tên guest OS . Sau đó Exit VMware .

  2. Từ host OS, run Windows Explorer rồi vào trong folder dự định install guest Windows OS mà delete hết tất cả các files trong đó

  3. Copy nguyên bộ files từ dĩa DVD-/+R hay External USB hard drive vào cùng chổ folder trong máy ảo mới .
  4. Run VMwarẹ Bấm vào hàng chữ Start this virtual machine thì sẽ có cái dialog hiện ra báo là nếu bạn copy thì chọn Create cái UUID. Bấm OK để create cái UUID ... thì guest OS sẽ làm việc trong máy ảo mới ... đôi khi chỉ cần đổi cái screen resolution ...
Như vậy nếu áp dụng cách nầy mà bạn đã copy hết bộ files cho guest OS vào chổ an toàn như DVD-/+R hay External USB hard drive, mà cái guest OS trong máy ảo bị virus, spyware, hacker, keylogger thì cứ delete hết files trong folder chứa guest OS, rồi copy lại từ DVD-/+R hay External USB hard drive là xong - không cần tới thuốc chữa - guest OS làm việc như mới khi chưa bị virus xâm nhập ...
J. Vườn không nhà trống

Nếu trong công sở quý vị xài xong máy ảo và trước khi ra về vào trong folder chứa guest OS mà delete hết files ... thì không có ai xài cái máy ảo được - ngày hôm sau bạn muốn xài thì copy vào chổ folder đó mà xài.
Nếu quý vị install nhiều guest OS hơi chật hard drive thì burn từng guest OS vào DVD-/+R rồi delete hết files trong folder, nhưng không delete cái folder và không delete tên guest OS trong cột Favorites, thì khi quý vị run VMware, cái tên trong VMware sẽ có cái hình x màu đỏ ... mà không có tên trong cái tab kế bên Home. Khi nào muốn xài lại OS nào thì copy từ dĩa DVD-/+R hay External USB hard drive mà xài ...

Việt Nam Cộng Hòa  
#9 Posted : Thursday, August 17, 2006 2:19:45 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
VMware và Multi-Boot OS

Multi-boot OS là install nhiều Windows OS và Linux vào chung 1 hard drive hay nhiều hard drive. Đây chỉ là so sánh giữa VMware và Multi-boot OS:

- Multi-Boot có thể install nhiều OS vào nhiều partition khác nhau nhưng chỉ chọn 1 OS nào muốn xài để boot mà thôi - muốn run OS khác trong hệ thống multi-boot phải tắt máy rồi mở máy lên lại , trong khi đó VMware cũng có thể install nhiều OS và có thể run OS nào cũng được mà không cần phải tắt máy hay mở máy - Nếu chọn trong WMware cho phép swap RAM thÌ có thể run 3 hay 4 OS cùng lúc ...

- Nếu 1 OS trong hệ thống multi-boot không còn xài tới thì cần phải delete files trong partition - nếu muốn sửa partition lại thì hơi mất công. Với VMware thì chỉ cần delete 1 folder là xong.

- Nếu muốn install thêm một OS trong hệ thống multi-boot thì cần phải làm thêm partition (nếu HD chứa có đủ partitions), trong khi đó với VMware thì không cần làm partition - chỉ cần làm cái folder để chứa OS

- OS install vào partition hay hard drive khác nhau trong hệ thống multi-boot chỉ xài được với máy pc đó mà thôi - đem OS hay hard drive vào máy pc sẽ không làm việc . OS và application software install trong VMware có thể đem vào 1 pc hay desktop khác vẫn làm việc được như thường.

- OS install vào trong VMware rồi không cần run trong VMware mà có thể run trong VMware Player ... VMware player thì không làm virtual machine được nhưng run OS và sửa chửa settings được

- Nếu multi-boot system install thêm Linux, thì không còn install thêm Windows OS nữa . Muốn install thêm Windows OS thì phải phá hết làm lại từ đầu ...

- Hiện giờ với multi-boot chỉ install được nhiều Windows OS hay Windows OS và Linux. VMware có thể install Windows OS, Linux, Solaris, Netware và ngay cả Mac OS X. Nếu muốn thêm hay bớt OS nào trong VMware cũng dể .

- Multi-Boot OS cần phải xài Firewall cho mỗi OS (và Anti-Virus nếu cần). Với VMware thì chỉ cần host pc xài Firewall như Zonealarm, các OS install trong VMware không cần firewall.

- VMware cũng có nhược điểm là cần nhiều RAM . Máy pc với 512 MB thì có thể xài cở 256 Mb cho Windows OS chạy trong VMware. Tất cả components trong VMware đều là VMware components - đây cũng vừa nhược điểm là nhiều người không thích nhưng lại có ưu điểm là các components không còn lệ thuộc vào hard drive (vì chỉ có 1 thứ VMware) nên tất cả OS install vào VMware có thể mang vào máy pc khác mà vẫn boot và làm việc được.

Việt Nam Cộng Hòa  
#10 Posted : Wednesday, August 30, 2006 3:50:15 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Cách xài máy ảo hay:

1. Sau khi install guest OS và application software xong, copy nguyên folder chứa guest OS vào trong cái USB External hard drive. Từ đây quý vị có thể xài VM Player để run OS mà không cần xài VMware ... Xài VM Player thì cũng giống như VMware nhưng có vài điểm khác nhau là:

- Với VM player thì quý vị ngưng chổ nào thì khi run VM Player sẽ trở lại chỗ cũ - giống như máy VCR player ... Thí dụ bạn xài VM Player để run OS và đang xài Excel để run cái trang spreadsheet . Khi bạn stop VM player, ngày hôm sau mở lại VM player thì VM player sẽ load Windows và mang cái trang Excel đúng vị trí lần trước đã xài .

- VM player chỉ khác với VMware là VM player không thể làm được máy ảo, chỉ có VMware làm VM để install OS, VM player chỉ có thể edit những gì mà VMware đã tạo rạ

2. Nếu quý vị muốn xài máy ảo để download những files lớn thì nên share 1 folder với host pc. (Edit virtual machine settings rồi tab vào cái Options mà chọn Shared Folder > Add) thì từ đây download vào cái shared folder nằm trong host drive . Shared folder thì host pc có thể read & write được - đây là cách share files giữa host OS và guest OS. Trường hợp muốn bảo vệ cái máy ảo riêng rẻ (isolated) thì không xài shared folders.

3. Nếu bạn xài laptop mà không muốn hao disk space thì bạn có thể install guest OS vào USB external hard drive ... nhưng cái USB external hard drive sẽ thuộc về host OS (vì VMware nằm trong host OS) và cái USB external hard drive không thể nối vào guest OS.
Việt Nam Cộng Hòa  
#11 Posted : Friday, September 1, 2006 3:25:27 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Những dĩa CD hay DVD Windows nào install được trong máy ảo

Máy ảo có thể boot từ CD-ROM drive nhưng không bao giờ có việc tắt máy hay mở máy (ON/OFF) nên có nhiều loại dĩa CD hay DVD chứa Windows OS không install vào trong máy như guest OS được - chỉ có loại dĩa CD hay DVD chứa 1 Windows OS mà thôi (loại bootable). Những loại dĩa Windows như: Windows 2000 4-in-1 (chứa 4 version Windows 2000), Windows XP 16-in-1, Super Windows All-in-One DVD (chứa tất cả Windows từ 95 tới 2003), Windows 2003 Server 8-in-1 v.v... không bao giờ install vào máy ảo được vì không phải boot từ DOS mà boot từ máy ảo nên không thể display cái boot menu để chọn Windows OS nào muốn install.

Tuy nhiên loại dĩa Windows XP slip-stream (có chung SP1 hay SP2), hoặc Windows 2K + SP4 thì có thể install được như guest OS trong máy ảo ...
Việt Nam Cộng Hòa  
#12 Posted : Monday, September 4, 2006 11:38:29 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Xài máy ảo ... cỡi lừa ảo ...

Nhiều người nghe nói tới việc cời lừa thì đã phát run ... cứ sợ máy pc mở cửa thỉnh chân kinh cũng thêm spyware, virus ... nhưng thật ra cỡi lừa rất an toàn và hiếm khi bị spyware hay virus xâm nhập hơn là vào những web site chứa crack ... những web site chứa crack là tổ sư chứa spyware, virus ...

Bây giờ nếu bạn xài máy ảo, install con lừa eMule vào máy ảo để cỡi thì càng an toàn ... nếu có bị spyware hay virus cũng chẳng nhằm nhò gi vì spyware hay virus chẳng làm gì được trong máy ảo ... khi bạn delete nguyên cái Windows OS trong máy ảo thì tất cả spyware, virus đều tan theo ảo ảnh ... con lừa eMule ở đây:

ht*p://w*w.softpedia.com/get/Internet/File-Sharing/eMule-plus-plus.shtml
ht*p://emuleplus.info/
Version mới nhất hiện giờ là eMule Plus 1.2. Nếu quý vị không xài eMule Plus cũng có thể xài mấy software tương đương như eMule 0.47 (ht*p://w*w.emule-project.net/home/perl/general.cgỉl=1) , eDonkey 1.4 (ht*p://w*w.edonkey2000.com/) ...
Việt Nam Cộng Hòa  
#13 Posted : Tuesday, September 5, 2006 11:28:19 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Guest OS chứa ít apps ... làm việc nhanh

Với máy ảo bạn có thể install nhiều guest OS cùng lúc và chỉ cần run Windows OS nào cần tới ... thì cũng chỉ cần install một số apps đặc biệt để xài với Windows OS đó mà thôi . Đây là thí dụ :
1. Tôi dự định xài 1 guest OS - Windows XP hay Windows 2003 Server để download - Những apps software cần cho việc download sẽ install vào máy như sau:
  - FlashGet - để download từ các web site Trung Hoa - IDM - để download nhanh từ những web site khác - eMule Plus - để download từ máy pc người khác (P2P) - FireFox - để vào mấy website tìm cracks - WinRAR - để unrar mấy files chở về - UltraISO - để thêm bớt file chở về dưới dạng ISO - WinHex - để kiểm tra, quan sát mấy file .EXE chở về - Nero Premium - để burn CD/DVD cho những chân kinh thỉnh về
Với những apps như trên và Windows OS xài chừng dưới 3 Gb ... nên Windows XP hay Windows 2003 làm việc rất nhanh.
2. Apps ONLY - Đây là 1 trường hợp chỉ xài những apps software nào cần tới - Xài XP hay Windows 2003 Server tùy theo sở thích:
  - Visual Studio 6 Pro - để viết lập trình - Visual Studio .NET (nếu cần) - Office 2003 Pro - đùng để làm việc, viết manual xử dụng software - AutoCAD 2006 - để vẽ chơi ...
Nếu bạn cần làm video thì chỉ cần install những software nào cần cho việc làm DVD-video, edit movies mà không cần tới những software khác thì guest OS trong máy ảo làm việc nhanh ...

Việt Nam Cộng Hòa  
#14 Posted : Thursday, September 7, 2006 2:39:57 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)

Tam Quốc Chí đại náo giang hồ ...Hiện giờ có 3 OS nhiều người xài nhất là Windows, Linux và Mac OS X. Tuy có những OS khác như Solaris, Unix ... nhưng những OS nầy cần tới hardware mắc tiền mà cá không không đủ điều kiện tài chánh để theo . Một máy pc nếu chạy Windows với nhiều apps rồi đến lúc cần tới những software MAC mà phải mua 1 cái Mac pc thì tốn tiền quá, còn những người mua 1 cái Mac pc để chạy Mac đến lúc cần những software như AutoCAD, MathCAD lại cần tới pc ... Vì vậy để xử dụng tối đa 1 máy pc hay Mac làm việc cho cả 3 OS như vậy thì một máy pc hay Mac cần phải install và xài cả 3 OS đó là Windows, Linux, và Mac OS.
1. Máy pc và Windows OS. Đây là trường hợp cho những người xài máy pc với OS chính là Windows. Nếu xài desktop thì nên xài host OS là Windows Server 2003 Enterprise Edition (hay Standard Edition cũng tố). Lý do là Windows 2003 Server làm việc vững bền (stable) hơn là Windows XP. (Windows XP Pro bán chừng $300, trong khi đó Windows 2003 Server giá khoảng $4000). Nếu bạn xài laptop thì chỉ có thể xài Windows XP + SP2. Lý do là laptop chỉ designed cho single-user nên laptop không có video driver làm việc với Windows 2003 Server. Nhiều laptop có màn hình 15.4" wide screen chỉ có video driver cho Widnows XP thí dụ như 1280x800 thì màn hình rất rỏ và đẹp nhưng nếu bạn install Windows 2003 server vào thì chỉ xài được 1024x768 thì màn hình không được rỏ nét (vì laptop manufacturer không có video driver cho Windows 2003 Server). Sau khi install máy ảo VMware thì bạn có thể install SuSE Linux, Fedora Core 5 (Linux) và Mac OS X. Muốn install Mac OS X thì máy pc cần phải có CPU làm việc nhanh - ít nhất cũng 2 Ghz. và có thêm SSE2 hay SSE3 càng tốt (MMX, SSE, SSE2 và SSE3 là multimedia instructions, MMX loại cũ cho Pentium 2, Pentium 3 có SSE và P4 có SSE2 hay SSE3 - Streaming SIMD Extension 3). Không phải máy desktop P4 nào cũng install được MAC OS X - tùy theo chipset ... đây là link hướng dẩn cách install Mac OS X vào máy ảo VMware:

ht*p://buddhistnerd.blogspot.com/2006/06/namaste-friends.html

Đây là hình MAC OS X 10.4.5 run trong VMware (host là Windows 2003 Server).

UserPostedImage

hay bấm vào link dưới đây để coi hình:
http://img102.imageshack.../img102/5987/osx79cw.png
Mac OS X for Intel - 4 Gb:
ed2k://|file|Mac.Os.X.Tiger.10.4.6.-.For.Intel.x86.iso|4293001216|E4659C77E3C553560D25BE494598C1D5|/
ed2k://|file|Mac.Os.X.Tiger.10.4.6.-.For.Intel.x86.iso|4293001216|266070340D9498B6CA88AE478D153E22|/
JAS Intel AMD Mac OS X 10.4.6 - 4 Gb:
ed2k://|file|Jas.Intelamd.Macosx.10.4.6.Install.Dvd.Part1.rar|734003200|F2F999B4CBF3AA97180DEF32A2083151|/
ed2k://|file|Jas.Intelamd.Macosx.10.4.6.Install.Dvd.Part2.rar|734003200|2EC6443651C34DC98895C3144A2EEFEA|/
ed2k://|file|Jas.Intelamd.Macosx.10.4.6.Install.Dvd.Part3.rar|734003200|A800F3ACD538EAB388A19411BF544BB3|/
ed2k://|file|Jas.Intelamd.Macosx.10.4.6.Install.DVD.part4.rar|734003200|07398A3F8D8C14DC44F4F21228D550B3|/
ed2k://|file|Jas.Intelamd.Macosx.10.4.6.Install.DVD.part5.rar|734003200|47894180E02253C3CD8249676280A968|/
ed2k://|file|Jas.Intelamd.Macosx.10.4.6.Install.DVD.part6.rar|379952483|879C65669E6B11EF8FE876DEEF84AAE7|/
ed2k://|file|Jas.Intelamd.Macosx.10.4.6.Install.DVD.nfo|1828|5C5FC97EA5C4E4AFC64494D73F0EB4ED|/
or
ed2k://|file|Jas.Intelamd.Macosx.10.4.6.Install.DVD.part1.rar|734259942|3110BE24BBFA2986BF2C6496C4E778A5|/
ed2k://|file|Jas.Intelamd.Macosx.10.4.6.Install.DVD.part2.rar|734259942|7E0E6EABEA94220FC79D6260A55C387A|/
ed2k://|file|Jas.Intelamd.Macosx.10.4.6.Install.DVD.part3.rar|734259942|3D565AA45160113D86356A06EEDE0621|/
ed2k://|file|Jas.Intelamd.Macosx.10.4.6.Install.DVD.part4.rar|734259942|A5EE31DD92BCCC6C5F05E4C360241DA5|/
ed2k://|file|Jas.Intelamd.Macosx.10.4.6.Install.DVD.part5.rar|734259942|D85A5D21B29215BD03517AC9915D269A|/
ed2k://|file|Jas.Intelamd.Macosx.10.4.6.Install.DVD.part6.rar|380209225|768991F489C5B83677BBB8825C1AB1CB|/
ed2k://|file|Jas.Intelamd.Macosx.10.4.6.Install.DVD.nfo|1828|5C5FC97EA5C4E4AFC64494D73F0EB4ED|/
2. Nếu quý vị là fan của Linux ... chỉ xài Linux như SuSE 10, Fedora Core 5 hay Debian 3.1 ... thì bạn chỉ cần xài VMware cho Linux (download bằng cách xài eMule) như trong link dưới đây:
VMware WorkStation for Linux and Windows - 160 Mb:
ed2k://|file|Vmware.Workstation.5.5.1.19175.(Linux-Windows).+.-Keygen.rar|168504412|5B97B628CAAE9D7EC70BF038FE0155F4|/
ed2k://|file|VMware.Workstation.5.5.1.19175.for.Linux.and.Windows.+.Keygen.by.Amon.rar|168425090|6FC9873587362BB1B58670AE3106B2D5|/

Sau khi install VMWare cho Linux xong thì bạn có thể install Windows và Mac OS X ...
3. Nếu quý vị xài máy Mac thì cũng có thể chờ vài tháng thì VMware sẽ có version máy ảo VMware cho Mac ... thì bạn có thể install Windows OS và Linux vào trong Mac pc ... Hiện giờ có Virtual PC 7.0 cho Mac ... nhưng tôi không có Mac nên không biết rỏ ...

Đây là những link cỡi lừa download application software cho Mac OS X (những link nầy thay đổi hàng tuần, cần Search để tìm lại links mới):

ed2k://|file|(Mac).Adobe.Indesign.Cs.dmg|441477600|FC8720B74EA7A798AA3F22443D378D77|/
ed2k://|file|[Mac.OSX].Adobe.Photoshop.CS2.dmg|434769640|BF0F16F20BA078A329E6E49EEB0FCC10|/
ed2k://|file|(Mac)_Adobe.Photoshop_CS2.iso|403478528|1829BD6F0CDA38853173DA8677E4FE83|/
ed2k://|file|Adobe.Acrobat.7.0.Pro.Mac.Os.X.(Multilingue).dmg|313187266|F20F575A0C0EF545D4336A85D53F5C42|/
ed2k://|file|Microsoft.Office.2004.for.Mac.OSX.zip|300796163|33DA35A67F97EB5E176F6E77A45C9215|/
ed2k://|file|Diccionario.Real.Academia.2004.(Win,.Mac,.Linux).rar|290383540|B830FF4F10096BB6B82615232F9D31D2|/
ed2k://|file|[Mac].Roxio.Toast.7.Titanium.+.serial.+.Update.7.0.2.x.Mac-by.frarobychat.dmg.zip|257820904|FDD78ED5CE6F8CA9FB84F345956E2570|/
ed2k://|file|Cubase.Sx3.h2O.Mac.Osx.rar|250140837|E9635A32788BE9C23E3D8BCBF9BF2659|/
ed2k://|file|Mac.Intel.Logic.Express.7.2.+.serial.rar|239508151|FFC8B103F6DC1E34091755127C16787A|/
ed2k://|file|Apple.Logic.Pro.7.(Mac.Osx).Pkg.zip|236084951|ABDC4576344421E7FFB6D0F1501FF84C|/
ed2k://|file|Mac.OSX.Adobe.Premiere.6.5.sit|235576652|4597DB9D6277010333F6291725E3BB4E|/
ed2k://|file|Apple.-.Imovie.-.Plugin.Pack.12.Mac.Osx.dmg|235137024|76B35D656CFB67CB5E2AC7DFCB45B323|/
ed2k://|file|Mac&Bumble_Yuki_Love_&_Felicia_Tang.rar|168676058|B25415C82EBFCE6007E77591EE58D65C|/
ed2k://|file|Mac.&.Bumble.-.Patricia.Ford.mpg|165202120|F194AB6D40EBCD7EB300D5835432D3B1|/
ed2k://|file|Adobe.Photoshop.CS2.Mac.OSX.+.working.sn.dmg|162378787|A0EB903510C0B6757E22C1BB1A32BC69|/
ed2k://|file|Cubase.Sx3.h2O.Mac.Osx.zip|127194009|CB50F91501CA7456C71C53E7DEFE6BC4|/
ed2k://|file|Mac.OS.X.Bible.pdf|29087905|525195039B6F8B6E9D6CFFE5DD5B0E7F|/
ed2k://|file|Fonts.fontfont.FONTSHOP_Mac.(PC_use-crossfont).rar|28451830|DFC3869FE3D506F06544EDD6DDE7328F|/
ed2k://|file|Parallels-Desktop-1848-Mac.dmg|24462136|401B69CB8F16D9396AC57F693E30647F|/
ed2k://|file|Mac.Osx.Stuffit.Deluxe10.0.1.dmg|23802623|E45AC1A4B050F534088F91AAC9DC8848|/
ed2k://|file|[Mac.OSX].Virtual.PC.7.Retail.Install.CD.(No.XP).+.Patch.dmg|22311792|EE00B2F666E785333E3AAD85F5AB691B|/

Việt Nam Cộng Hòa  
#15 Posted : Tuesday, September 12, 2006 8:18:46 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)

Cách install Mac OS X và máy ảo VmWare


Không phải máy desktop hay laptop mắc tiền mà install được Mac OS X. Có những máy pc cũ, chạy chậm lại install được Mac OS X, trong khi đó máy pc P4 với hyper-threading lại không install được Mac OS X. Đây là vấn đề conflict về chipset xài trong motherboard. Nếu bạn install được Mac OS X vào 1 desktop hay laptop xong, bạn có thể mang Mac OS X (copy files) vào máy pc khác vẫn làm việc. Đây là ưu điểm của máy ảo Vmware vì tất cả components trong vmware đề là vmware components nên không lệ thuộc vào pc hardware. Mac OS X chỉ install vào IDE hard drive - SATA hay PATA drive rất khó mà install Mac OS X.

Mac OS X có thể install vào 1 hard drive riêng rẻ - nhưng cách install sẽ gặp nhiều vấn đề khó nói trước được ...

Nhiều người install Mac OS X để dual-boot với windows ... nhưng vấn đề đầu tiên là máy desktop hay laptop của bạn có thể install Mac OS X được hay không - nếu không install được Mac OS X thì sẽ hư luôn Windows OS. Nếu máy desktop hay laptop của bạn đã từng xài Vmware để install Mac OS X được nhưng chưa chắc install để dual boot với Windows được vì khi install dual-boot là bạn xài hardware components chứ không còn xài vmware components nữa ...

1. Home > New Virtual Machine
http://img80.imageshack.us/img80/7829/mac01yi4.jpg

2. Next
http://img80.imageshack.us/img80/5550/mac02pg2.jpg

3. Custom
http://img88.imageshack.us/img88/4390/mac03fr1.jpg

4. New-Workstation 5
http://img88.imageshack.us/img88/8356/mac04pb9.jpg

5. Other > FreeBSD
http://img83.imageshack.us/img83/9278/mac05ma0.jpg

6. Virtual machine name & Location
http://img88.imageshack.us/img88/377/mac06ml6.jpg

7. Number of processors = 1
http://img88.imageshack.us/img88/8089/mac07jy1.jpg

8. Select at least 256 Mb RAM
http://img176.imageshack...img176/5843/mac08tj5.jpg

9. Use Bridged networking
http://img88.imageshack.us/img88/8238/mac09os0.jpg

10. SCSI Adapters, select LSI Logic
http://img176.imageshack...img176/4676/mac10us4.jpg

11. Create a new virtual disk
http://img176.imageshack...img176/2081/mac11qe4.jpg

12. Select IDE
http://img207.imageshack...img207/7428/mac12my8.jpg

13. Select 12 Gb or more ... Mac OS X requires 6.2 Gb disk space ...
checkbox Allocate disk space now
http://img205.imageshack...img205/2026/mac13of0.jpg

14. Change name if desired
http://img207.imageshack...img207/6561/mac14hp3.jpg

15. Creating the disk ...
http://img205.imageshack...img205/3300/mac15mv7.jpg

16. Run Notepad, open .vmx file to add this line (red) at the top of file
paevm = "TRUE"
http://img205.imageshack...img205/9772/mac16sr8.jpg

17. Start New Machine
http://img168.imageshack...img168/7526/mac21za8.jpg

18. MAC OS X - Boot to install
http://img159.imageshack...img159/4984/mac22pf7.jpg

19. Boot to Apple ...
http://img70.imageshack.us/img70/3107/mac23cd7.jpg

20. Mac OS X Install
http://img183.imageshack...img183/6176/mac24la6.jpg

21. Welcome to Mac OS X
http://img233.imageshack...img233/7632/mac25cj0.jpg

22. Software License Agreement - illegal ... no license agreement shown.
http://img183.imageshack...img183/7715/mac26gz2.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/4206/mac27dt0.jpg

23. Select destination (blank)
http://img92.imageshack.us/img92/6347/mac28lc8.jpg

Need to partition and format the partition created by vmWare ...
24. Click Utilities > pull down, select: Disk Utility
http://img177.imageshack...img177/1484/mac29qd2.jpg

25 Disk Utility
http://img177.imageshack...img177/6248/mac30tp3.jpg

26. Select 12 Gb Virtual Drive, Partition, 1 partition, name Volume MyMacDrive (example), click Partition
http://img171.imageshack...img171/2782/mac31tr1.jpg
http://img171.imageshack...img171/8813/mac32ml0.jpg

27 Format partition - done
http://img171.imageshack...img171/1558/mac33fu3.jpg

28. Verification to see if the partition is good. Click MyMacDrive (drive volume) , Verify
http://img177.imageshack...img177/1798/mac34dw3.jpg

29 Verify drive OK
http://img177.imageshack...img177/6156/mac35xa9.jpg

30. Quit Disk Utility
http://img165.imageshack.../img165/851/mac36dj7.jpg

The partition was formatted but not set to Active (bootable). Need to set the partition Active
31. Set Active drive:
Utility, run Terminal
http://img177.imageshack...img177/5002/mac37oa8.jpg

Type in 5 lines in red, each line with Enter key
fdisk -e /dev/rdisk0
f 1
write
y exit


http://img241.imageshack...img241/4654/mac38rt6.jpg

To close Terminal, Click Terminal > Quit.

32. Select MyMacDrive (example) to install, (note green arrow), click Continue
http://img238.imageshack...img238/3491/mac39he0.jpg

33. Click Customize to select installation package or just click Continue to use default install
http://img177.imageshack...img177/6083/mac40fi5.jpg

34. Installed Package, mac41, click Install
http://img177.imageshack...img177/1253/mac41sf4.jpg

35. Start installation
http://img178.imageshack...img178/9950/mac42fb6.jpg

36. Install base system part1, mac43
http://img165.imageshack...img165/3481/mac43ae7.jpg

Some Desktop pc or laptop may give you errors ... such as the following picture:
37. An example - error on laptop
http://img178.imageshack...img178/8537/mac44pt0.jpg

Install Mac OS X on Intel Celeron 2.0 Ghz - ASUS P4GE-MX ...
38. Installing Base System Part1
http://img178.imageshack...img178/3320/mac51tg1.jpg

39. Install printer drivers ...
http://img178.imageshack...img178/5494/mac52wr3.jpg

40. Installing Developer Documentation
http://img178.imageshack...img178/4912/mac53oj1.jpg

41. Finishing Installation
http://img245.imageshack...img245/6634/mac54dv2.jpg

42. Welcome, keyboard, register etc ...
http://img178.imageshack.../img178/559/mac61du4.jpg
http://img178.imageshack...img178/9256/mac62xw7.jpg
http://img178.imageshack...img178/5122/mac63ia0.jpg
http://img118.imageshack...img118/4079/mac64kg7.jpg
http://img118.imageshack...img118/6403/mac65wy4.jpg
http://img178.imageshack...img178/3968/mac66ag2.jpg
http://img178.imageshack...img178/1023/mac67kf1.jpg
http://img118.imageshack...img118/8633/mac68qw9.jpg
http://img178.imageshack...img178/7298/mac69ec4.jpg
http://img176.imageshack...img176/7721/mac70xu6.jpg
http://img118.imageshack.us/img118/65/mac71nt4.jpg
http://img178.imageshack...img178/3422/mac72ue4.jpg
http://img178.imageshack...img178/6759/mac73jl7.jpg

43. Run Mac OS X ...
http://img129.imageshack...img129/5361/mac91nv8.jpg
http://img178.imageshack...img178/6997/mac92bk2.jpg
http://img129.imageshack...img129/8996/mac93fg0.jpg

44. Copy folder Mac OS X from Desktop to Laptop
http://img129.imageshack.../img129/741/mac94jh4.jpg
http://img129.imageshack...img129/9192/mac95ui6.jpg
http://img129.imageshack...img129/3228/mac96qj1.jpg

45. The screen resolution is 1024x768 - can't change ... It is OK at 1024x768.
http://img178.imageshack...img178/7045/mac97ez0.jpg

46. To Exit Mac OS X, Click the Apple to Log Out ...
http://img182.imageshack...img182/2907/mac98et2.jpg
Việt Nam Cộng Hòa  
#16 Posted : Tuesday, September 12, 2006 8:31:55 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage

Việt Nam Cộng Hòa  
#17 Posted : Monday, September 18, 2006 2:01:32 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Hiện giờ có 2 loại dĩa DVD HackIntosh: Một dĩa không install được vào VmWare mà chỉ install vào 1 hard drive riêng rẻ.

Dưới đây là dĩa Mac OS X 10.4.6 install vào hard drive (physical): JaS Mac OS X 10.4.6 - 3.77 Gb, hay MacOSX_10.4.6_GoatsecxDVD.iso - 4.3 Gb. Dĩa DVD nầy nếu cho vào Windows Explorer chỉ thấy có 8 files tổng cộng 132 Kb, còn những files khác dạng Mac nên windows OS không nhìn ra được - 8 files đó là:
 • BOOT - 55 Kb
 • BOOT0 - 1 Kb
 • BOOT1H - 1 Kb
 • BOOT1U - 7 Kb
 • BOOT.CAT - 2 Kb
 • BOOTHELP.TXT - 2 KB
 • CDBOOT - 58 Kb
 • CHAIN0 - 1 Kb
Riêng dĩa Mac OS X 10.4.6 mà install vào được VMware gồm có 15 folders
 • .vol
 • Applications
 • bin
 • dev
 • Install Mac OS X
 • Library
 • Optional Installs.mpkg
 • private
 • Read Before You Install.app
 • sbin
 • System
 • usr
 • Volumes
 • Welcome to Tiger.app
 • Xcode Tools
8 files trong root directory:
 • ._Install Mac OS X - 1 Kb
 • ._Xcode Tools - 1 Kb
 • dummy.dmg - 1,443,852 Kb
 • etc - 1 Kb
 • mach - 1 Kb
 • Mach_kernel - 7,625 Kb
 • tmp - 1 Kb
 • var - 1 Kb


Jacquou Le  
#18 Posted : Tuesday, November 21, 2006 3:32:13 AM(UTC)
Jacquou Le

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 834

Để hình trước coi nó có hiện ra hay không...?

UserPostedImage

UserPostedImage
Việt Nam Cộng Hòa  
#19 Posted : Tuesday, November 21, 2006 3:58:04 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)

How to install Windows Vista


01. Start New Machine
UserPostedImage

02. New Virtual Machine Wizard
UserPostedImage

03. Select Typical
UserPostedImage

04. Select Guest OS
UserPostedImage

05. Name and Location
UserPostedImage

06. Use bridged networking
UserPostedImage

07. Specify Disk Size - 16 Gb ...
UserPostedImage

08. Edit virtual settings ...
UserPostedImage

09. Change RAM to 584 Mb (system RAM 1024 Mb)
UserPostedImage

10. Insert Vista DVD, Start this virtual machine to install
UserPostedImage

11. Vista first boot
UserPostedImage

12. Select language, currency unit, and keyboard
UserPostedImage

13. Click Install Now
UserPostedImage

14. Enter CD-KEYS or not it's your decision ...
UserPostedImage

15. Select one Windows to install - This is RTM contains all versions, select Ultimate.
UserPostedImage

16. Accept license.
UserPostedImage

17. New Installation only (upgrade was disabled)
UserPostedImage

18. Select partition or drive
UserPostedImage

19.,20., 21. Installing Windows Vista
UserPostedImage

20.
UserPostedImage

21.
UserPostedImage

22. Reboot pc
UserPostedImage

23. Run Windows Vista first time
UserPostedImage

24. Continue installing Windows Vista
UserPostedImage

25. Username and password
UserPostedImage

26. Select computer name
UserPostedImage

27. Set date and time
UserPostedImage

28. Merci beaucoup
UserPostedImage

29, 30, 31, 32. Flash screens
UserPostedImage

30.
UserPostedImage

31.
UserPostedImage

32.
UserPostedImage

33. Type in password to log-in
UserPostedImage

34. Welcom screen
UserPostedImage

35. Windows Vista runs with Welcome Center ...
UserPostedImage

36. Install VMware tools for Windows
UserPostedImage

37. Select Complete
UserPostedImage

38. 30 days to activate product ...
UserPostedImage

39. Vista in VMware 5.5
UserPostedImage

Windows Vista uses ~ 6 Gb disk space


Việt Nam Cộng Hòa  
#20 Posted : Thursday, December 7, 2006 1:50:06 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)

How to install Solaris 10


A. VMware - Start New machine

1. Sun Solaris:
UserPostedImage

2. Virtual machine name and location:
UserPostedImage

3. Use bridged networking:
UserPostedImage

4. Disk size = 12 Gb:
UserPostedImage

5. Memory = 512 Mb RAM (Edit virtual machine settings):
UserPostedImage

6. Select 1 CPU (hyper-threading of Duo Core can select 2 processors) but may not move Solaris 10 to other VMware machine ...:

UserPostedImage

B. Installation of Solaris 10

1. When boot, select Solaris:
UserPostedImage

2. Select 1 - Solaris interactive:
UserPostedImage
UserPostedImage

3. Change video board:
UserPostedImage

4. XF86-VMWARE VMWare inc wmare0405 or
XF86-WMWARE VMware SVA virtual video cards:
UserPostedImage

5. Select monitor size:
UserPostedImage

6. Select screen resolution:
UserPostedImage

7. Done - No changes needed
UserPostedImage

8. Test video setup:
UserPostedImage

9. Begin GUI installation - select language:
UserPostedImage

10. Gather information:
UserPostedImage

11. Use Networked:
UserPostedImage

12. Use DHCP for pcn0:
UserPostedImage

13. Enable IPv6 for pcn0:
UserPostedImage

14. Do not enable Kerberos:
UserPostedImage

15. Do not use name services - none:
UserPostedImage

16. Specify time zone:
UserPostedImage

17. Select time zone:
UserPostedImage

18. Set Date and Time:
UserPostedImage

19. Set password for root (Administrator):
UserPostedImage

20. Display summary:
UserPostedImage

21. Confirmation:
UserPostedImage

22. Start installation Solrais 10:
UserPostedImage

23. Set option when installation completes:
UserPostedImage
UserPostedImage

24. Select media to install:
UserPostedImage

25. Initializing:
UserPostedImage

26. Accept license agreement:
UserPostedImage

27. Select custom install:
UserPostedImage

28. Select additonal language:
UserPostedImage

29. Select English (POSIX)(C):
UserPostedImage

30. Select software and documentation:
UserPostedImage

31. Additional products:
UserPostedImage

32. Select software install - Entire group:
UserPostedImage

33. Select drive/partition to install:
UserPostedImage

34. Select default partition - c0d0:
UserPostedImage

35. Create more partitions if desired:
UserPostedImage

36. Display partition created to install (default):
UserPostedImage

37. Ready to install:
UserPostedImage

38. Installing Solaris 10:
UserPostedImage
UserPostedImage

39. Installation completed - pause - to continue:
UserPostedImage

30. Installing software:
UserPostedImage

31. Reboot:
UserPostedImage

31. Booting to Solaris 10:
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

32. Installing Solaris 10 documentation:
UserPostedImage

33. Select media to install (not on Solaris 10 downloaded):
UserPostedImage

34. Installing Java Enterprise System (JES):
UserPostedImage

35. Installation of JES completes - reboot:
UserPostedImage

36. Select Java Desktop System 3:
UserPostedImage

37. Running Solaris 10 using Java Desktop System:
UserPostedImage

38. Boot to Solaris 10 - screen resolution 640x480:
UserPostedImage
39. Run terminal enter command kdmconfig to change video card/screen resolution:

40. Solaris 10 desktop (1024x768):
UserPostedImage
41. Solaris 10 & Web browser:

UserPostedImage

Download Solaris 10 - 3.05 Gb:
ed2k://|file|SUN.Solaris.10.1_06.Multilanguage.DVD.x86.iso|3276472320|E838A04DD6FEBBEF31124F172B992860|/
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.