Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Việt Nam Cộng Hòa  
#1 Posted : Wednesday, June 8, 2005 4:00:00 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)

Những sai lầm khi cời lừa ...


1. Chọn sai chân kinh đao lốt

Khi cỡi lừa là download những thứ chân kinh lớn mà các site khác không chứa - không khi nào cỡi lừa để chở chân kinh dưới 100 Megs. Với eMule thì chân kinh 200 Megs là hạng rất nhỏ, 300-700 Megs là loại nhỏ ( 1 CD) , 1000-2500 Megs là loại trung bình (2-4 CD hay 1 DVD), và 7-10 Gb (3-4 DVDs) là loại lớn. Thông thường chân kinh từ 1-10 Gb thì các site không chứa ... chỉ có eMule hay Bit Torrent chứa mà thôi .
2. LowID hay HighID:

Log vào Servers nào cũng như nhau ... Nếu quý vị bị cái câu nầy:

WARNING Razorback 2 (xxx.xxx.xxx.243:4661) - You have a lowid. Please review your network config and/or your settings.
Thì đây chẳng có gì sai cả ... chẳng qua cái port 4661 (trong cái IP xxx.xxx.xxx.243:4661) của máy bạn bị firewall đóng lại không cho máy khác access - nếu bạn xài ZoneAlarm có thể mở cổng số 4661 cho incoming/out going TCP hay incoming /outgoing UPD thì có thể nhận được HighID ... LowID hay HighID cũng không download nhanh hơn lắm vì tốc độ download tùy thuộc vào những máy pc của những người đang tham gia download - không có ai xài máy pc mau như bạn hay có tiền để xài đường dây DSL mau như bạn.

Nếu máy bị câu Warning trên thì cứ để tự nhiên eMule sẽ chọn cái server khác mà nối vào thí dụ như:
../../2005 2:20:30 PM: Connection established on: DonkeyServer No1
../../2005 2:20:30 PM: Loading sources from the new server for all files with less than 400 sources
../../2005 2:20:30 PM: New clientid is 13212886

Muốn tự động log vào server khác thì trong phần Preferences > Connection > clear cái ô Use smart LowID check on connect ...
3. Không kiên nhẩn nên tắt máy:

Thí dụ bạn vào download và trong đó hiện ra dưới hàng chữ Sources là 301/350 (0) thì số 350 có nghĩa là hiện có 350 người muốn vào để download cùng cái file đó ... nhưng chỉ có 301 người vào được còn 49 người kia là loại gian lận (Exchange Sources) nên bị eMule đá ra rìa ... Hiện có 300 người đang download, bạn là người thứ 301 nhưng bạn không phải là người thứ tự download thứ 301 mà có thể bạn là người thứ tự download thứ 1501 !!! Tại sao ???
Mỗi file lớn hơn 9,728,000 bytes (dưới 10 Megs) đều chia ra làm nhiều parts, mỗi part là 9.27 Megs (vì họ xài checksum trong mỗi part). Thí dụ dung lượng file là 600 Megs thì chia ra làm 65 parts. Trong khi 300 người đang download những parts khác nhau thì mỗi client (eMule 0.45, eMule Plus 1.1, Shareraze v.v...) liên lạc với các máy pc và sắp xếp thứ tự những parts kế tiếp cho mỗi máy pc download (thông thường thì 3 tới 5 parts). Khi bạn vào thì eMule sẽ tính lại cái parts nào mà nhiều máy pc đang cần nhất - thí dụ parts số 40. Lúc nầy eMule sẽ để bạn chờ 15-30 phút rồi cho bạn download cái part 40 với tốc độ chừng 8-10 Kb/sec thì mất chừng 20-25 phút . Sau khi bạn nhận được cái part 40 rồi tới phiên bạn làm công quả cho những máy pc khác download từ máy bạn (hay là bạn upload cho người khác) . Vì số người cần cái part 40 nầy hơi nhiều - thí dụ như 20 người ... nên bạn phải mất cở 5 giờ để upload cho người ta ... lúc nầy bạn thấy chán nản vì bạn chỉ download có 20 phút mà phải upload hết 5 giờ ... trong suốt 5 giờ bạn chẳng download thêm chút nào cả ... bạn nghĩ là tắt máy cho xong chẳng lợi gì biết tới bao giờ mới thành chánh quả - Đây là sai lầm TO LỚN NHẤT ...
Trong 5-7 giờ bạn upload cho máy pc khác là bạn đang build tín chỉ và được sắp xếp lại thứ tự ... Khi bạn mới vào thì có credit là 80 cho Upload/Download ratio = 1. Khi bạn upload xong cho 20 người thì hệ số UL/DL của bạn có thể 4:1 thì tín chỉ của bạn là 320 (4x80). Vì vậy sau 5-7 giờ upload cho người khác thì bạn được những máy khác upload cho bạn (hay bạn download) - có thể là download từ 7 users - lúc nầy dưới hàng chữ Sources sẽ thấy 301/350(7). Nếu trong 7 user nầy có 3 người xài DSL và 4 người xài DUN thì tốc độ downlaod của bạn có thể là 32 Kb/sec (3 người DSL với tốc độ 10 Kb/sec, 4 người DUN với tốc độ 0.5 Kb/sec).
Vì vậy download bằng eMule không lệ thuộc vào máy pc của bạn nhanh hay đường dây DSL của bạn nhanh mà do đuờng dây DSL của những users đang download và cái cơ duyên của bạn ... Nếu bạn là người đang bị sao quả tạ chiếu thì khi đến phiên bạn download gặp toàn là những người xài DUN cho bạn download nên tốc độ chừng 0.2-1 Kb/sec - download từ 10 người xài DUN thì tốc độ chỉ được 10 Kb/s. Riêng tôi đi tới chổ nào cũng hên nên tôi gặp quý nhân phò trợ nên khi tôi download thì có 5 người xài DSL, mỗi người cho download chừng 15-20 Kb/sec nhân lên 5 thì cũng được cở 70-100 Kb/sec ... Cũng cùng 1 file đó và cùng một lúc nhưng có người download được nhanh còn bạn download chậm không chừng ... Tiên trách kỷ ... hậu trách nhân. eMule được cái công bình là không ai được chọn download từ máy pc nào hay download part nào nên mọi việc đều do eMule điều khiển ...

Download nhanh và hiệu lực nhất là khi download từ giờ thứ 17 trở lên ...

Nếu bạn coi trong phần Statistics > Clients > Country > thì bạn biết được là bạn đang download và upload cho users từ 50-70 quốc gia khác nhau ... nhiều nhất là Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ ... Hong Kong, Trung Hoa và Đại Hàn ít nhất. Những quốc gia như Đại Hàn hay Nam Mỹ họ không có tiền xài DSL nên lúc nào cũng upload cho bạn chậm

Khi bạn download được 90 phần trở lên thì dường như chậm hay đứng yên - không phải chậm lại mà trong lúc nầy số người có parts cho 10 phần trăm còn lại rất ít (chừng 10-15 người hay chỉ có 1 vài người có đầy đủ tất cả các parts) - lu'c nầy eMule tìm cách yêu cầu những parts còn lại cho bạn nhưng những users có những parts bạn cần cũng đang phân phối upload cho các users khác đang cần nên hơi chậm.
4. Part #XX bị corrupted
Trong khi bạn download những file lớn có thể 1 hay vài parts bị corrupted - Với eMule thì không có gì quan tâm cả vì mỗi part đều có số checksum nên eMule biết được part nào bị hư khi download xong, eMule sẽ download lại nhưng không download lại nguyên part ... chỉ download lại 128 Kb từ đầu rồi tính lại check sum, nếu số checksum đúng sẽ không download nữa ... nếu số checksum vẫn còn sai thì download tiếp 128 Kb... chỉ có trường hợp phần bị corrupt là 128 Kb cuối cùng thì phải download lại nguyên part ...
5. Link không còn hiệu lực

Khi bạn chọn link để downlaod mà thấy ngay dưới source là 0/0 và cái hình ngay dưới Progress màu đỏ ... là link hết hiệu lực - không còn ai download hay file đó trở thành file có tên giống nhưng số file hash đã thay đổi - bạn chỉ cần vào tab Search mà tìm lại cái link mới ... (link mới có filesize và tên gần giống nhau).

Tôi xài eMule để chở những chân kinh rất lớn và những chân kinh thỉnh về không có cái nào bị hư hay bị virus infected cả ... và mỗi chân kinh đều có sẳn CD-KEYS, Serial, Crack, keygen, hay Activation Keygen mà không cần phải đi tìm các nơi khác ...

colaihy  
#2 Posted : Thursday, June 9, 2005 9:45:13 AM(UTC)
colaihy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,278

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Cái sai lầm khi cưỡi lừa mà bạn Cà chớn kể có phải nó gọi là "thượng mã phong" không . Lừa với ngựa là cùng một loài mà . Cưỡi lừa hay ngựa mà trúng gió thì nguy to, nhất là khi link không còn hiệu lưc.
Thôi thân già này sợ cưỡi ngựa lắm . Cám ơn bạn đã cảnh cáo . Cứ đi bọ cho chắc ăn .
HBT  
#3 Posted : Thursday, June 9, 2005 10:34:07 AM(UTC)
HBT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 765

Thanks: 78 times
Was thanked: 7 time(s) in 2 post(s)
Tôi không có khả năng cưỡi lừa vì nhà có 1 máy nhiều người xài . Nhưng vẫn thích đọc những bài - rút - ruột - viết - ra như vầy để hiểu thêm nhiêu hay nhiêu ! Cám ơn trưởng lão Cà Chớn nhiều nha ! Smile

HBT
BaoBo  
#4 Posted : Thursday, June 9, 2005 5:45:39 PM(UTC)
BaoBo

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 283

quote:
Originally posted by Cà Chớn

Những sai lầm khi cời lừa ...


2. LowID hay HighID:

Nếu máy bị câu Warning trên thì cứ để tự nhiên eMule sẽ chọn cái server khác mà nối vào thí dụ như:
../../2005 2:20:30 PM: Connection established on: DonkeyServer No1
../../2005 2:20:30 PM: Loading sources from the new server for all files with less than 400 sources
../../2005 2:20:30 PM: New clientid is 13212886

Muốn tự động log vào server khác thì trong phần Preferences > Connection > clear cái ô Use smart LowID check on connect ...


HighId bao giờ cũng tốt hơn LowId. Nếu không có open cái port 4662 (for TCP) (port 4672 (for UDP)) thì có connect bao nhiêu server khác nhau đi nữa thì vẫn là LowId.

Hãy mở port 4662 (không cần thiết phải mở 4672) nếu muốn cởi lừa... Vậy làm sao để mở?
1. Check firewall
2. Nếu dùng router thì nên kiểm tra lại trong phần "Virtual Server".

quote:
3. Không kiên nhẩn nên tắt máy:

Thí dụ bạn vào download và trong đó hiện ra dưới hàng chữ Sources là 301/350 (0) thì số 350 có nghĩa là hiện có 350 người muốn vào để download cùng cái file đó ... nhưng chỉ có 301 người vào được còn 49 người kia là loại gian lận (Exchange Sources) nên bị eMule đá ra rìa ... Hiện có 300 người đang download, bạn là người thứ 301 nhưng bạn không phải là người thứ tự download thứ 301 mà có thể bạn là người thứ tự download thứ 1501 !!! Tại sao ???


Con số 301 có nghĩa là có 301 người có các part mà bạn cần download (useful sources). 49 người còn lại hoặc là họ có các phần mà bạn đã download rồi (no needed parts), hoặc là bạn đang cố gắng connect với họ (asking, connecting), hoặc là bạn đang download hay xếp hàng để download 1 file khác của người này (asked for another file).
Việt Nam Cộng Hòa  
#5 Posted : Thursday, June 9, 2005 8:07:25 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
quote:
Originally posted by colaihy
Cái sai lầm khi cưỡi lừa mà bạn Cà chớn kể có phải nó gọi là "thượng mã phong" không . Lừa với ngựa là cùng một loài mà . Cưỡi lừa hay ngựa mà trúng gió thì nguy to, nhất là khi link không còn hiệu lưc.
Thôi thân già này sợ cưỡi ngựa lắm . Cám ơn bạn đã cảnh cáo . Cứ đi bọ cho chắc ăn .
Tôi không phải là Đông Y Sĩ nên không rỏ có phải là thượng mã phong hay không ... nhưng nghe người ta đồn là Thượng Mã Phong Nhĩ ... Đại Ngọc Hành ... Big SmileBig SmileBig SmileBig Smile
colaihy  
#6 Posted : Friday, June 10, 2005 7:43:25 AM(UTC)
colaihy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,278

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Xin cống hiến các bạn chuyện computer ở Việt Nam như sau :

Tại Hà Nội có một của tiệm bán máy vi tính (computer) do hai vợ chồng trẻ phụ trách (pop&mom computer shop). Anh chồng thì phụ trách sửa chữa và lắp ráp (hardware) ở phía trong. Chị vợ thì lo bán hàng (nhất là software) bên ngoài.
Trưa hôm đó , (có lẽ anh ta vào hạng Tam Cương) anh chồng sau khi ráp xong máy gọi vợ: “ Em ơi! phần cứng anh làm xong rồi, em đem phần mềm vào đây để làm việc” .
Chị vợ bận bán hàng mãi cả nửa giờ sau mới vào nhà trong thì thấy anh chồng mệt phờ râu nằm ngủ khì. Chị vợ lay anh chàng dạy : “này anh ơi! em mang phần mềm vào cho anh làm đây!” Anh chồng lầm bầm : “chờ em lâu quá! anh làm bằng tay rồi! (manually load).

Ai hiểu sao thì hiểu , dể hiểu hơn chữ nho phải không các bạn.

kimquy  
#7 Posted : Saturday, June 11, 2005 12:11:18 AM(UTC)
kimquy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/16/2011(UTC)
Posts: 2,116
Location: canada

Thanks: 115 times
Was thanked: 233 time(s) in 89 post(s)
Cảm ơn bác Cà Chớn giúp tôi thêm bền chí cởi lừa .. tôi dùng DUN cởi cọc cạch nhưng cũng được kha khá rồi .
- Xin nhắn nhủ thêm cho các Kỵ Sỹ , để đề phòng cho máy móc đuọc an toàn rằng : Nếu Power supply có công suất lớn , thì gắn thêm một cái quạt từ hông cái thùng (Case ) thổi vào cho mát thêm CPU và RAM .Bạn cứ nhắm mắt bỏ đại đó , đến chiều về nhà ... thì nó được một cục chân kinh to tổ chãng .. tha chừng 6 ngày là có KHO HÀNG trên một GB , mà là hàng tốt nửa MỚI KHOÁI chứ !!!
NsH
kimquy  
#8 Posted : Saturday, June 11, 2005 1:39:36 PM(UTC)
kimquy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/16/2011(UTC)
Posts: 2,116
Location: canada

Thanks: 115 times
Was thanked: 233 time(s) in 89 post(s)
Bài của bác Cà Chớn hay như thế nầy mà cứ bị đạp qua trang khác thì UỖNG QUÁ , em xin phép móc lên nhé ..!!!Big SmileBig SmileBig Smile
Việt Nam Cộng Hòa  
#9 Posted : Saturday, June 11, 2005 7:57:34 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Quên 1 điều nầy nữa ...
6. Chở nhiều chân kinh cùng lúc

Nếu xài DSL và HD còn đủ chổ chứa thì có thể chọn 8-10 chân kinh để download một lần - cộng coi tất cả chân kinh cần bao nhiêu - nhiều cái lớn cở 3-4 Gb ... Chở nhiều chân kinh có lợi là lúc nào cũng có ít nhất 3-5 chân kinh download cùng lúc trong khi các chân kinh khác chờ đợi ... Nếu xài DUN thì nên chở một lần tối đa 5 chân kinh ... vì DUN khó mà download được hơn 8 Kb/s nên nhiều hơn 5 chân kinh cũng không có lợi lắm.
Việt Nam Cộng Hòa  
#10 Posted : Saturday, June 11, 2005 8:01:49 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
quote:
Originally posted by Nguyen sinh Huy
Bài của bác Cà Chớn hay như thế nầy mà cứ bị đạp qua trang khác thì UỖNG QUÁ , em xin phép móc lên nhé ..!!!Big SmileBig SmileBig Smile
Cái nầy bị chìm xuống cũng chưa đến nổi nào ... có cái bị còng bị kkoá lại rồi bạn thấy chưa ... cũng tại hai chữ cứng ... mềm
kimquy  
#11 Posted : Sunday, June 12, 2005 5:08:39 AM(UTC)
kimquy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/16/2011(UTC)
Posts: 2,116
Location: canada

Thanks: 115 times
Was thanked: 233 time(s) in 89 post(s)
Em cũng ráng móc bài đó lên luôn nửa đó chứ , nhưng VÔ VỌNG xem kỹ ở cuối trang thấy dấu cross đỏ bảo là đóng topic đó . nên đành bó tay .. chỉ móc lên đuọc hai cái .. cái chiêu post bá láp để đạp bài có giá trị cao qua trang khác ...Big SmileBig Smile là trò trẻ con .. ai cũng dể dàng đoán ra ... như vậy là phơi lưng ra thêm vài thằng mặt " ngựa " nửa Big SmileBig Smile
Chúc Bác Cà Chớn một tuần lể mới đầy sức khoẻ và hài hoà .. lâu lâu cho bà con chia sẻ chút kinh nghiệm quý báo là quý lắm rồi .
Nguyễn sinh Huy
hungan  
#12 Posted : Thursday, June 23, 2005 10:27:03 AM(UTC)
hungan

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 380

Khi bắt đầu download 1 file, edonkey sẽ cho download khoảng 10-20 MB và cho xếp hàng chờ, trong lúc này, nếu set cho download và upload rate lên tới 160 kb/s, thì chỉ trong vòng nữa tiếng, edonkey sẽ cho download 7-9 source, vì đã upload cho nhiều người. Sau khi có thể download khoảng >7 source, bạn cứ tà tà set upload rate xuống lại 15-20 kb/sBig Smile.
Tip này hữu dụng khi bắt đầu download, chứ download nữa chừng, thì file size sẽ rất lớn, lúc đó upload cũng hơi lâu, nhưng so ra vẫn nhanh đạt tới mức 7-9 sources hơn bình thường.
tnt  
#13 Posted : Thursday, December 1, 2005 11:22:00 AM(UTC)
tnt

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/19/2011(UTC)
Posts: 38

các bạn, cỡi lừa với chọc khĩ (eMonkey), cái nào tốt .
Việt Nam Cộng Hòa  
#14 Posted : Thursday, December 1, 2005 8:09:03 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
quote:
Originally posted by sovo1
các bạn, cỡi lừa với chọc khĩ (eMonkey), cái nào tốt .
Em mắng khỉ (eMonkey) chỉ để cho mấy người sợ vợ xài ... Big SmileBig SmileBig Smile
eMonkey chỉ xài mới máy chạy Linux ... không xài được với Windows ... vì eMule và eMonkey xài cho 2 platform khác nhau nên không thể so sánh được ...
NattaN  
#15 Posted : Wednesday, June 20, 2007 5:44:03 AM(UTC)
NattaN

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 4/14/2011(UTC)
Posts: 276
Location: USA

Hello bác CC, NattaN đọc bài Những Sai Lầm Khi Cỡi Lừa, thì thấy có phần upload !!! Nat hơi thắc mắc vậy có phãi mỗi lần download xong là upload file đó lên cho người khác phãi không ? mà cho ai nhĩ ! vì lần đầu vào đây nên không nhanh nhẹn mong bác thông cãm và giãi đáp Smile và thêm nữa là Nat nghe lời bác CC download file sau 17:00 … ôi chao … hình như chậm hơn lừa, weekend còn đỡ tí Tongue, nhưng vẫn kiên nhẫn … cho thành chánh quã … Nat đọc bài này rồi và đọc lại mới chợt thấy phần UPLOAD ... Blush
Việt Nam Cộng Hòa  
#16 Posted : Wednesday, June 20, 2007 8:43:47 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
quote:
Originally posted by NattaN
Nat hơi thắc mắc vậy có phãi mỗi lần download xong là upload file đó lên cho người khác phãi không ? mà cho ai nhĩ !
Download bằng cách cởi lừa là Peer-to-Peer (P2P) là lấy file từ những máy pc người khác - ở đây không có server như RapidShare hay MegaUpload đã chứa sẳn file - tất cả files (chia ra nhiều parts) đều nằm rải rác trong các pc đi download (gọi là leechers) - máy pc có đủ bộ files gọi là seed. Khi bạn đi lấy 1 part01 từ máy pc X (có lẻ ở bên Đức, Tàu, Nga nào đó) thì sau khi download xong part01, có người ở bên Pháp cần tới part01, thì bạn cho người Pháp đó download cái part01 từ máy pc của bạn - hay nói ngược lại là bạn upload cho người bên Pháp - cởi lừa là share files trực tiếp từ máy pc nầy tới máy pc khác nên khi bạn download từ máy pc khác thì máy pc khác upload cho bạn - còn bạn để cho máy pc khác download từ máy pc của bạn là bạn upload cho máy pc khác
Khi một máy pc muốn phân phối software (seed) không upload lên server nào cả, cứ để file đó nằm trong folder eMule\Incomimg\ rồi run cái emule program ... từ đó emule sẽ làm cái link file và thông báo cùng bà con thiên hạ trên toàn thế giới vào download
NattaN  
#17 Posted : Thursday, June 21, 2007 3:31:55 AM(UTC)
NattaN

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 4/14/2011(UTC)
Posts: 276
Location: USA

quote:
Originally posted by Cà Chớn
quote:
Originally posted by NattaN
Nat hơi thắc mắc vậy có phãi mỗi lần download xong là upload file đó lên cho người khác phãi không ? mà cho ai nhĩ !
Download bằng cách cởi lừa là Peer-to-Peer (P2P) là lấy file từ những máy pc người khác - ở đây không có server như RapidShare hay MegaUpload đã chứa sẳn file - tất cả files (chia ra nhiều parts) đều nằm rải rác trong các pc đi download (gọi là leechers) - máy pc có đủ bộ files gọi là seed. Khi bạn đi lấy 1 part01 từ máy pc X (có lẻ ở bên Đức, Tàu, Nga nào đó) thì sau khi download xong part01, có người ở bên Pháp cần tới part01, thì bạn cho người Pháp đó download cái part01 từ máy pc của bạn - hay nói ngược lại là bạn upload cho người bên Pháp - cởi lừa là share files trực tiếp từ máy pc nầy tới máy pc khác nên khi bạn download từ máy pc khác thì máy pc khác upload cho bạn - còn bạn để cho máy pc khác download từ máy pc của bạn là bạn upload cho máy pc khác
Khi một máy pc muốn phân phối software (seed) không upload lên server nào cả, cứ để file đó nằm trong folder eMule\Incomimg\ rồi run cái emule program ... từ đó emule sẽ làm cái link file và thông báo cùng bà con thiên hạ trên toàn thế giới vào downloadThx rất nhiều Blush
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.