Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
ETERNITY  
#1 Posted : Tuesday, April 24, 2018 5:19:37 PM(UTC)
ETERNITY

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 572

Thanks: 5 times
Was thanked: 19 time(s) in 17 post(s)
Xin các Bác chỉ giúp làm sao khi mình về nhà có thể login vào cái e-mail của hãng.
Trong hãng em xài Ofice 365.
Thanks!
UFO  
#2 Posted : Wednesday, April 25, 2018 4:18:27 AM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,070
Location: USA

Was thanked: 68 time(s) in 63 post(s)
Thông thường công ty nào cho nhân viên làm việc tại hảng hay đôi khi làm việc ở nhà thì phải log vào cái network của công ty thì mới access files hay data được. Đương nhiên là phải xài username và password thì mới log vào được, thì công ty cũng biết ai log vào network vì công ty giữ bản log book. Khi log được vào network của công ty thì cái máy pc của bạn coi như là remote control có thể access tất cả các files (nếu được công ty cho phép)

Công sở nào muốn an toàn hơn - thí dụ như FBI, CIA ... (vì sợ nhân viên cho ai cái username hay password - hay máy pc của nhân viên bị hack) thì công sở giao cho nhân viên cái laptop, thì chỉ có cái laptop đó mới log vào network của công sở được (vì chỉ có máy pc đó có cái MAC ID đó mới log vào được)

Trường hợp bạn hỏi là làm sao log vào email của hảng hay network của hảng mà không log vào network của hảng thì câu hỏi đúng phải là:

Làm sao HACK vào công ty network ???

Cái câu hỏi nầy ngoài vòng pháp luật nên không có câu trả lời ... ở đây!!!

Lynh  
#3 Posted : Thursday, April 26, 2018 12:43:12 PM(UTC)
Lynh

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 9/2/2011(UTC)
Posts: 1
Location: California

Tôi nghỉ sở làm của bạn xài Ofice 365 họ sẽ cho phép bạn check email cho máy ngoài sở làm như PC, Lap, Iphone, Android.
Web Access link: h**p://outlook.ofice365.com
Enter your email address then click Next.
Enter your PW then click Sign in

Outlook(2010, 2013,2016..) Iphone, Android cần set to connect an Exchange mailbox.
Sở làm tôi đang sài Office 365...
ETERNITY  
#4 Posted : Sunday, April 29, 2018 6:34:39 PM(UTC)
ETERNITY

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 572

Thanks: 5 times
Was thanked: 19 time(s) in 17 post(s)
Originally Posted by: UFO Go to Quoted Post
Thông thường công ty nào cho nhân viên làm việc tại hảng hay đôi khi làm việc ở nhà thì phải log vào cái network của công ty thì mới access files hay data được. Đương nhiên là phải xài username và password thì mới log vào được, thì công ty cũng biết ai log vào network vì công ty giữ bản log book. Khi log được vào network của công ty thì cái máy pc của bạn coi như là remote control có thể access tất cả các files (nếu được công ty cho phép)

Công sở nào muốn an toàn hơn - thí dụ như FBI, CIA ... (vì sợ nhân viên cho ai cái username hay password - hay máy pc của nhân viên bị hack) thì công sở giao cho nhân viên cái laptop, thì chỉ có cái laptop đó mới log vào network của công sở được (vì chỉ có máy pc đó có cái MAC ID đó mới log vào được)

Trường hợp bạn hỏi là làm sao log vào email của hảng hay network của hảng mà không log vào network của hảng thì câu hỏi đúng phải là:

Làm sao HACK vào công ty network ???

Cái câu hỏi nầy ngoài vòng pháp luật nên không có câu trả lời ... ở đây!!!
Cảm ơn Bác UFO. Chỉ có mấy cái Laptop mà hãng giao cho mới login vào đươc mà thôi!
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.