Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

6 Pages«<456
Options
View
Go to last post Go to first unread
ngocthe  
#101 Posted : Saturday, August 31, 2019 11:37:52 AM(UTC)
ngocthe

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 307

Thanks: 63 times
Was thanked: 328 time(s) in 272 post(s)
' HỒN BƯỚM MƠ TIÊN "
Tặng thi sĩ Hoàng Thy Mai Thảo
phôto Ngọc Thể
2019


UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage
thanks 1 user thanked ngocthe for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 9/1/2019(UTC)
ngocthe  
#102 Posted : Tuesday, September 10, 2019 8:57:02 AM(UTC)
ngocthe

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 307

Thanks: 63 times
Was thanked: 328 time(s) in 272 post(s)
[img=UserPostedImage]Ý NIỆM AN LÀNH[/img]

Ý NIỆM AN LÀNH


Giữa cõi mênh mông

Phương trời cao rộng

Từ trong tâm tối

Trăng hiền sáng soi

Những ngọn gió trần

Tâm thôi vướng bận

Bay qua cuộc đời

Bay xa lòng người

Giữa lòng bụi cát

Ý niệm Lành-An

Hữu sinh , hữu diệt

Tụ ý CÓ - KHÔNG !

Từ Diệu Trân - Ngọc Thể

Ngày 9 tháng 9 2019
ngocthe  
#103 Posted : Tuesday, September 24, 2019 10:07:01 PM(UTC)
ngocthe

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 307

Thanks: 63 times
Was thanked: 328 time(s) in 272 post(s)
UserPostedImage

Hoa tháng chín
Oil painting
Ngọc Thể
Sept 2019
thanks 1 user thanked ngocthe for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 9/25/2019(UTC)
ngocthe  
#104 Posted : Wednesday, September 25, 2019 9:46:21 PM(UTC)
ngocthe

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 307

Thanks: 63 times
Was thanked: 328 time(s) in 272 post(s)

UserPostedImage


UserPostedImage


photo Ngọc Thể
thanks 1 user thanked ngocthe for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 9/26/2019(UTC)
ngocthe  
#105 Posted : Thursday, October 3, 2019 2:01:42 PM(UTC)
ngocthe

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 307

Thanks: 63 times
Was thanked: 328 time(s) in 272 post(s)
Yên
Acrylic
Oct 3 2019
Ngọc Thể

UserPostedImage

thanks 1 user thanked ngocthe for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/4/2019(UTC)
ngocthe  
#106 Posted : Monday, October 14, 2019 5:40:20 PM(UTC)
ngocthe

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 307

Thanks: 63 times
Was thanked: 328 time(s) in 272 post(s)
UserPostedImage


OCT 13 2019
nt
thanks 1 user thanked ngocthe for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/15/2019(UTC)
ngocthe  
#107 Posted : Wednesday, October 16, 2019 5:50:05 PM(UTC)
ngocthe

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 307

Thanks: 63 times
Was thanked: 328 time(s) in 272 post(s)
mùa thu trong mắt em..
Oct 2019
phôto Ngọc Thể

UserPostedImage

UserPostedImage


UserPostedImage

UserPostedImage

thanks 1 user thanked ngocthe for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/17/2019(UTC)
ngocthe  
#108 Posted : Wednesday, October 16, 2019 5:51:32 PM(UTC)
ngocthe

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 307

Thanks: 63 times
Was thanked: 328 time(s) in 272 post(s)
Lá la lá
photo Ngọc Thể
Oct 2019

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage
thanks 1 user thanked ngocthe for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 10/17/2019(UTC)
Users browsing this topic
Guest
6 Pages«<456
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.