Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
UFO  
#1 Posted : Tuesday, December 29, 2015 10:24:19 AM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,162
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
Danh sách đi chợ

Tôi thử qua nhiều apps để ghi nhớ những món hàng cần mua khi đi chợ (vì vào chợ lại hay quên đến khi về nhà thì lại ... nhớ) thì có nhiều apps khó xài . Hiện tại tôi download về cái Our Groceries thì cái nầy dể xài, chỉ cần add item vào (có sẳn cái list tiếng Anh mà chọn, có thể thêm tiếng Việt - hay đọc tiếng Việt cũng được), và cái apps nầy cũng nhớ những thứ đánh vào thành cái list có cả tiếng Anh lẩn tiếng Việt.

Sau khi mua cái món hàng đó xong chỉ cần bấm vào cái món đó thì sẽ chạy xuống bên dưới có lằn gạch bỏ. Chỉ cần bấm cái hàng chữ delete là mấy cái món đã gạch bỏ sẽ xóa ngay ...

Our Groceries

UserPostedImage

UserPostedImage

hoaphuong  
#2 Posted : Tuesday, December 29, 2015 10:41:21 AM(UTC)
hoaphuong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 12/28/2015(UTC)
Posts: 17
United States
Location: TEXAS

Thanks: 16 times
Was thanked: 29 time(s) in 12 post(s)Ôi ! Thời buổi này mà còn mê tôm khô củ kiệu ?
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.