Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
View
Go to last post Go to first unread
vnch4ever  
#1 Posted : Thursday, March 24, 2005 4:00:00 PM(UTC)
vnch4ever

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/18/2011(UTC)
Posts: 1,235
Location: usa

Làm sao Windows chạy mau và ít bị hư ?

Hầu hết máy desktop pc hay laptop bán ra trên thị trường gần đây đều trang bị với hard drive nhỏ nhất là 40 Gb. Hard drive dưới 60 Gb là loại nhỏ, trung bình từ 80-120 Gb, và loại lớn từ 160-300 Gb. Vì hard drive với số dự trử lớn như vậy nên khi bị hư (vì virus, spyware ...) thì việc làm lại cái hard drive mất rất nhiều thì giờ. Bài nầy hướng dẩn quý vị xài cách nào để được an toàn hay việc làm lại (restore) cái hard drive cũng dể dàng và mất ít thì giờ ...
1. Môn đăng hộ đối
Tôi không dám đem chữ kỳ thị ra đây nhưng mà phải nói là Bắc kỳ di cư chín nút (54) thuộc trường phái cổ điển thì đâu có thích Bắc kỳ di cư 75 loại ăn cướp đánh tư bản ngoại sản bao giờ ? Cũng giống như dân 75 đâu có rhích chơi với dân 80 hay 90 ? (Việc nầy tôi chỉ nhận định chứ không chắc là đúng 90 phần dầu Big SmileBig SmileBig SmileBig Smile)
Đây là nhà giàu chơi với nhà giàu - nhà giàu mà chơi với nhà nghèo thì thế nào nhà giàu cũng bị mượn tiền ... nhà giàu cho mượn tiền thì thế nào cũng có ngày bị nghèo ... Nếu quý vị vừa mua cái hard drive 160 Gb làm việc nhanh như loại ATA 133 hay STAT mà tiếc rẻ cái HD cũ 20 Gb (ATA 33) thì khi gắn cái HD 20 Gb nầy chung với cái HD 20 GB thì cái HD ATA133 sẽ làm việc chậm lại như cái HD cũ 20 Gb. Không bao giờ gắn cái CD-ROM hay DVD-ROM drive chung với HD, gắn 2 cái CD-ROM hay DVD-ROM drive chung với nhau. Ngoài ra cũng phải coi máy pc có CPU + RAM để có thể xài được với Windows OS muốn xài hay không ?

1.1. CPU dưới 300 Mhz thì chỉ nên xài Windows 95, 98SE, ME, hay NT4.0
1.2. CPU 350+ Mhz và 256 Mb RAM thì có thể xài 2K Pro, XP Home
1.3. CPU 800+ Mhz và 512 Mb RAM thì có thể xài 2K Server, 2K Pro, XP Pro
1.4. Windows 2K Server, Advanced Server, Windows 2003 Server - Standard, Enterprise chỉ nên xài cho desktop file server, mấy loại Windows OS nầy xài như desktop pc không có lợi gì ... Laptop thì không bao giờ xài 2K Server, hay 2K3 server - laptop làm sao mà làm network file server được ?
1.5. Những loại máy pc xài cho file server (1 CPU hay nhiều CPU) thì không nên xài như desktop pc vì mấy loại motherboard điều nghiên (designed) cho file server không có những thứ cao cấp như AGP video, sound, modem, v.v... vì hầu hết file server khi mở lên rồi không cần tới cái monitor (đôi khi xài màn hình đen trắng hay màu vàng), không cần âm thanh - nhiều lắm là beep báo động - có khi nào bạn nghe file server hát cải lương Hồ Quảng bao giờ ?
1.6 Hard drive lớn hơn 131 Gb (hay 137 Gb theo định nghĩa 1 Gb = 1000 Mb) thì không nên xài Windows 98 hay ME vì loại Windows nầy không nhận ra HD lớn hơn 131 GB và thường làm hư HD vì không biết là loại lớn ...
2. Chia hard drive ra ít nhất là 2 partitions

Hard drive nên chia ra ít nhất là 2 partitions: 1 partition để install Windows và partition thứ 2 dùng để install softwarẹ Windows 2K, XP, 2K3 cần nhiều disk space (hơn là Windows 98SE, ME, hay NT4) vì 3 loại Windows OS nầy cần cái swap file lớn gấp 1.5 lần số RAM trong máy và 1 cái hybernate file cở 1 lần số RAM. Nếu quý vị dự trù 10 Gb để install Windows 2K, XP hay 2K3 thì sau khi install xong thì xài gần hết 2.5 Gb (giả sử số RAM là 512 Mb). 10 GB thì vẫn còn dư chổ để install những software nhỏ như ZoneAlarm, WinRAR, WinZip, Ultra ISO v.v... (mấy software lớn như Office 2003, Visual Studio 6, Visual Studio .NET 2003, AutoCAD 2005, PhotoShop CS v.v... đều phải install vào partition thứ 2). Cũng nên nói thêm là khi quý vị install bất cứ application software nào, thì ngoài số disk space cần thiết để copy hồ sơ vào partition thứ 2 thì software cần tới những .DLL files install vào trong Windows\System32 (hay WINNT\System32 nếu là Windows 2K) và cái Windows Registry cũng tăng lên lới những số keys để làm việc. Nếu quý vị còn sợ 10 Gb không đủ thì quý vị có thể tăng lên chút đỉnh nhưng không nên làm cái partition chứa Windows OS lớn hơn 15 Gb. (hay partition 1 lớn hơn 25% tổng số dung lượng chứa của HD). Lý do là nếu quý vị không xài số dĩa trống nầy thì mỗi lần Windows đọc những hồ sơ ở partition 2 thì phải di chuyển cái read heads tới 1 vị trí xa hơn nên việc đọc hay viết hồ sơ sẽ chậm lại.

Ngoài Windows OS ra, những OS khác như Linux, Solaris chia HD ra làm 4 tới 6 partitions như /boot partition (cở 30-100 Megs), /swap partition (cở 2 lần số RAM), /root partition, /home partition v.v... Khi mà format lại cái boot partition cũng mau vì chỉ có 100 Mb ...
3. Hai Windows OS thì tốt hơn là 1 Windows OS

Nếu quý vị chỉ có 1 chiếc xe để đi làm kiếm tiền mưu sinh mà vào buổi sáng trời lạnh dưới 10 độ thì cái xe không nổ máy thì làm sao mà đi làm ... hay cái xe bị hư cái alternator nên nhậu hết điện trong bình điện làm xe không đề được ... Bạn có tiền mua cái bình điện khác nhưng cái tiệm bán đồ phụ tùng xe hơi cách nhà cở 3-4 dậm mà đi bộ tới tiệm thì không đến nổi nào ... nhưng việc vác cái bình điện từ tiệm đi về nhà là trần ai ... Tôi đã gặp qua trường hợp nầy rồi ... nên đem theo cái xe xếp 2 bánh loại kéo vali mà kéo cái bình điện từ tiệm về nhà ...

Nếu máy desktop pc hay laptop của quý vị xài 1 Windows OS mà bị trúng chưởng mấy con vi tr`ung hay sâu bọ xâm nhập, hay mấy tên cán bộ đặc công lẻn vào phá hoại thì khó mà sửa máy - nếu trong máy bạn xài 2 cái Windows OS thì nếu 1 cái bị hư thì cũng có thể boot vào Windows OS thứ hai mà gở gạt - ít nhất vào được VB mà xin thuốc giải ...

Ba loại Windows OS nầy: 95, 98 hay ME chỉ xài được 1 Windows trong 1 HD

Windows 2K, XP, hay 2K3 có thể install nhiều hơn 2 Windows trong cùng HD (đương nhiên là phải khác partition) - không cần phải khác loại, có thể là 2 Windows 2K Pro, hay 1 Windows 2K Pro và 1 Windows XP Pro v.v...

Vì vậy HD nên chia ra làm 3 partitions: mỗi partition chứa Windows OS cở 10 Gb còn lại bao nhiêu là partition thứ 3 để install software và chứa data.
4. Thứ tự install Windows OS
Làm việc gì cũng phải theo thứ tự ... có nhỏ mới có lớn - cái câu nầy tôi bị má tôi sửa lưng ... cái thằng ăn nói ngược đời ... sao nói kỳ cục phải nói là có lớn mới có nhỏ thì tôi rống gân cổ nói là ai cũng phải từ nhỏ tuổi rồi từ từ lớn lên chứ ?

Windows 95 ra đời năm 1995, 98 ra đời khoảng năm 1998, 2K ra đời năm 2000, rồi tới XP, tới bây giờ là 2003 Server ... thì mỗi Windows OS install vào máy nên install theo thứ tự 98, 2K, XP 2K3 ... Tôi sẽ đề cập tới trường hợp install ngược lại như XP trước rồi tới 2K hay 2003 trước rồi 2K sau.

Ngoài ra quý vị nên biết vài điều cần thiết căn bản về Windows OS bạn muốn xài ...

4.1 Windows 95, 98, ME boot bằng file IO.sys nằm trong partition C (active). Nếu bạn muốn install 1 trong 3 windows nầy thì cái HD phải chia ra nhiều partition và mỗi partition đều phải format bằng FAT32. Thông thường quý vị xài software bán kèm với HD như Data Lifeguard Tools - DTG (Western Digital) hay MaxBlast (Maxtor) để chia partition và Format luôn 1 lần . Nếu HD nhỏ hơn 64 Gb thì quý vị có thể xài cái Windows 98 Setup Floppy Disk để chia HD ra làm nhiều partition rồi format nhưng mất nhiều thì giờ - DTG và MaxBlast có thể format HD 80-100 Gb trong vòng 30 giây trong khi đó cái Windows 98 Setup Utility phải mất hơn 1 giờ mới format xong 80 Gb. Nếu HD lớn hơn 131 thì không xài 3 cái Windows nầỵ Hầu hết laptop mới trên thị trường gần đây không có floppy disk drive thì cũng không thể install 98 được ... Nếu có install được cũng không chắc gì có dirver cho video, sound, modem hay wireless card nên cũng không xài được

Trong 1 HD bạn chỉ có thể install 1 trong 3 cái Windows OS loại nầy mà thôi - chọn 95, 98, 98SE, hay ME . Có những cách khác như xài System Commander hay Total Commander để install nhiều Windows OS loại nầy nhưng tôi không đề cập tới trong đề tài nầy vì đây không phải là cách căn bản để install windows OS. Những software nầy xài loại boot track khác với Windows nên trong trường hợp Windows OS bị hư thì bạn rất khó mà sửa lại được - vì không phải là cách của Windows OS.
4.2 Windows 2K, XP và 2K3 boot bằng 3 files: Boot.ini, NTdetect.com và NTLDR (NT Loader) . Mỗi Windows OS như 2K có NTdetect.com và NTLDR khác với NTdetect.com và NTLDR của XP tuy là cả hai có cùng tên . NTdetect.com và NTLDR của XP có thể xài để boot vào 2K nhưng NTdetect.com và NTLDR của 2K chỉ xài để boot vào 2K mà không boot vào XP được - đây là có nhỏ mới có lớn đó

4.3 Thí dụ như quý vị xài 98 và XP (hay 98 và 2K). Sau khi install xong 98 thì quý vị install XP thì không có gì trở ngại và cả hai Windows làm việc tốt - 1 ngày nào đó nếu cái Windows OS bị hư, quý vị install lại 98 thì quý vị không còn boot vào XP được - vì khi install Windows 98 thì Windows 98 đã sửa cái boot track lại để boot bằng IO.sys - tuy trong máy pc có 3 files: boot.ini, ntdetect.com và ntldr nhưng không boot được vào XP ...
5. Cách install Windows 2K, XP hay 2K3

Đây là cách để chia partition và format HD rồi install Windows OS luôn 1 lần ...
Quý vị phải chọn boot trong BIOS là boot từ CD-ROM drive . Muốn đổi trong BIOS thì khi máy vừa mở lên bấm nút Del, F10, hay F12 (tùy theo máy desktop hay laptop) thì bạn sẽ vào được BIOS để chọn boot từ CD-ROM drive . Khi máy vừa mở lên thì sẽ hiện ra câu: Press Any Key to Boot From CD... thì bạn phải bấm vào 1 nút nào đó thì mới boot được từ CD. Windows setup sẽ làm việc cho tới giai đoạn hiện ra mấy câu: Install Windows, Repair v.v... thì chọn install . Lúc nầy Windows setup sẽ có option để create (làm cái partition mới), delete cái partition cũ ...
Nếu HD đã từng install Windows rồi và bạn muốn làm lại partition thì phải delete thứ tự những cái partition chót tới cái partition thứ nhất cho đến khi chỉ có 1 partition với tên là unpartitioned space thì bạn có thể create nhiều partition mới - cứ bấm nút C rồi đánh cở partition để làm từng partition, kế đến chọn cái unpartitioned space rồi chọn create ... cho đến khi nào chỉ còn dư lại 1 unpartitioned space là 8 Mb thì ngưng . Bạn không thể nào xài cái 8 Mb cuối cùng được

Nếu bạn làm cái partition nhỏ hơn 32 thì bạn có option để format FAT32 hay NTFS, nếu cái partition bạn chọn lớn hơn 32 Gb thì Windows setup sẽ format cái partition là NTFS.

Khi install Windows 2K, XP hay 2K3, cái setup program chỉ format 1 partition mà thôi - nếu đây là Windows OS đầu tiên thì phải install vào partition 1 và cái setup chỉ format partition 1 mà thồi rồi install Windows OS ngay - bạn không thể Format partition 2, 3, hay 4 được . Khi nào install xong Windows OS rồi và vào được Windows OS thì bạn có thể chọn cái drive D: (partition 2) để mà format (Quick hay Full).

Nếu HD đã có Windows OS - thí dụ 2K, và bạn muốn install Windows XP vào partition 2 thì bạn có 2 cách:
5.1. Boot vào Windows 2K, rồi cho cái dĩa CD Windows XP thì sẽ install được XP - thường cho bạn option là Upgrade thì bạn không chọn upgrade mà chọn New Install thì bạn mới có thể xài 2K và XP được (upgrade sẽ bỏ cái Windows 2K và thay thế với Windows XP).

5.2 Cho dĩa Windows XP CD vào trong CD-ROM và boot từ CD-ROM để install XP.

Nếu cái partition 2 chưa Format thì Windows setup sẽ hỏi bạn Format bằng FAT32 hay NTFS. Nếu cái partition để install windows thứ 2 đã format xong thì bạn có thêm options là để nguyên (no change).
Nếu cái HD của bạn lớn hơn 131 Gb thì bạn chỉ thấy 131 Gb mà thôi - đây không có gì sai chẳng qua cái setup Windows 2K, XP và 2K3 chỉ nhận ra HD 131 Gb. Khi nào install xong Windows 2K, hay XP thì quý vị phải update 2K với SP4 hay XP với SP2 thì lúc đó mới thấy hơn 131 Gb rồi sau đó format cái partition còn lại (lớn hơn 131 Gb).

Windows định nghĩa 1 Kb = 1024 bytes và 1 Mb = 1024 Kb nên 1 Mb = 1,048,576 bytes (=1024x1024), trong khi đó mấy nhà sản xuất HD lại định nghĩa 1 Kb= 1000 bytes và 1 Mb = 1000 Kb, cho nên 1 Mb = 1,000,000 bytes (1000x1000). Như vậy 1 HD bạn mua về là 120 Gb thì thật ra chỉ có 114.4 Gb mà thôi (120/1.048576) . Ngoài ra Windows còn xài 1 số disk space cho cái FAT table để làm cái mục lục nơi nào giữ hồ sơ ... thì số dĩa của bạn sau khi format còn lại chừng 94% (dường như là mất đi 6%). HD 250 Gb sau khi Format còn khoảng 235 Gb.

vnch4ever  
#2 Posted : Monday, March 28, 2005 4:01:18 AM(UTC)
vnch4ever

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/18/2011(UTC)
Posts: 1,235
Location: usa

6. Cách install nhiều OS vào 1 HD

Nếu quý đã chia HD ra làm nhiều partitions (thí dụ như 3 partitions), và sau khi install 1 windows OS vào partition 1 thì bạn có thể install thêm vài Windows OS nữa. Chỉ cần boot vào Windows OS (ở partition 1) rồi cho cái dĩa CD windows OS thứ hai thì có thể install thêm 1 Windows OS nữa (vào partition 2, hay 3 v.v...)

Nếu quý vị đã install 1 Windows OS đời mới (thí dụ XP) và muốn install thêm Windows 2K - thuộc đời cũ thì phải làm qua giai đoạn 6.1:
6.1 Copy 2 files: NTDETECT.COMNTLDR nằm trong C:\ (luôn luôn là C:\ dù bạn có 1 install thứ nhất vào D: drive cũng vậy) vào 1 chổ an toàn (floppy disk cũng được). Sau đó cho cái Windows 2K vào CD-ROM drive, boot từ CD-ROM và install Windows 2K. Sau khi install Windows 2K thì bạn chỉ boot được vào 2K nhưng không boot được vào XP. Bạn boot vào 2K rồi copy 2 files NTDETECT.COM và NTLDR vào lại trong C:\ thì sẽ boot vào được cả 2 Widnows 2K và XP.

Với Windows 2K, XP và 2K3 thì bạn có thể install vào partition nào cũng được - không cần phải theo thứ tự 2K trong partition 1, XP vào partition 2, 2K3 vào partition 3. Bạn có thể install XP vào partition 1, rồi theo cách 6.1 install 2K vào partition 2, cuối cùng install 2K3 vào partition 3 v.v...

Nếu quý vị đã install XP hay 2K vào partition 1, rồi bây giờ muốn install Windows 98SE (hay ME) vào partition 2 thì bạn phải Format lại HD, install theo thứ tự 98SE vào partition1, rồi tới 2K hay XP vào partition 2. Lý do khi install Windows 98SE sẽ làm lại cái boot track thì bạn không còn boot vào 2K hay XP được . Bạn có thể xài dĩa CD 2K hay XP để repair nhưng bạn vẫn bị trở ngại về sau là khi gắn thêm 1 cái HD nữa thì lúc nầy khi bạn muốn boot vào Windows 98 (partition 2, D:\) thì cái drive D:\ chứa Windows 98 không phải là partition2 của HD1 mà cái drive D: bây giờ là HD2 (không có chứa Windows 98). Partition 2 của HD1 (drive D:) bây giờ trở thành drive E: (không thể nào đổi drive E: thành D: được vì đây là cách làm việc của Windows 98). 2K, XP và 2K3 boot bằng partition chứ không boot bằng cái drive letter như Windows 98. Nếu muốn boot vào Windows 98 thì phải boot vào 2K hay XP rồi copy nguyên partition 2 của HD1 (chứa Windows 98) vào partition 1 của HD 2 . Sau đó reboot thì có thể boot vào được 98SE.
7. Install những application software nào ?

Nếu quý vị xài Windows 2K thì quý vị cần phải update với SP4 và upgrade IE lên IE6.

Nếu quý vị xài Windows XP thì cần phải upgrade lên SP1 (nếu quý vị muốn update lên SP2 cũng được - nhưng đừng ngạc nhiên khi máy bị vấn đề ... như sound không còn làm việc, modem không làm việc v.v...).

Ngoài ra sau khi Windows OS cần phải install video, modem, sound, NIC, wirelesss card drivers nếu máy desktop pc hoặc laptop là loại sản xuất gần đây (sau khi XP ra đời).

Quý vị cần phân biệt 2 loại software: loại utility (tạm gọi là đồ nghề) như: WinRAR, WinZip, FlashGet, IDM, DVDCopy ... và loại software chuyên nghiệp thực dụng như MS Office 2003, AutoCAD, PhotoShop, Visual Studio .NET, Pagemaker v.v...

Software loại đồ nghề tôi liệt kê trong phần 7.1 và nhu liệu thực dụng trong danh sách 7.2 - software màu đỏ là loại cần phải install, còn software không có màu là theo nhu cầu cần hay không, software bên trong ngoặc là xài thay cái software đó nếu không bạn không có software đó hay không thích xài . Những software theo sau dấu / là có thể install thêm cũng được
Gở cái dây điện thoại ra khỏi modem nếu xài DUN, gở cái dây CAT5 ra khỏi NIC, hay tắt cái wireless network card - Không được xài internet trong khi install 2 loại nhu liệu phần 7.1 và 7.2
7.1 Nhu liệu đồ nghề:
Nhu liệu đồ nghề thông thường là loại nhỏ có thể install chung với partition chứa Windows OS, nhưng không nên install trong folder \Program Files\. Mỗi nhu liệu nên install vào 1 folder riêng rẻ - thí dụ như chọn C: drive thì install Zone Alarm vào C:\ZoneAlarm, WinRAR vào C:\WinRAR, v.v.. Bạn cũng có thể install tất cả nhu liệu đồ nghề vào partition 3 - dành riêng để chứa data ... thì cái partition chứa Windows OS sẽ xài ít disk space thì sẽ dể dàng restore (sẽ nói sau).
- ZoneAlarm (Sysgate, Sonic hardware Firewall v.v...) - WinRAR - WinZip
- UltraISO (WinISO, IsoBuster v.v...) - FlashGet 1.5 (IDM, Download Managers)
- Acrobat Reader (Acrobat Writer)
- FireFox (Netscape Navigator, NetCaptor v.v...)
- TweakUI or TweakXP
- Nero 6.6+ (Easy CD Creator ...)
- CyberLink DVD 6 - Norton Ghost 9 (Acronis True Image 8.0)

7.2 Nhu liệu thực dụng:

Nhu liệu thực dụng đều là loại lớn cần disk space nhiều từ 100 Mb tới 1500 Mb thì nên install vào partition chỉ dành riêng để chứa data - chẳng hạn E: drive . Quý vị có thể install nhu liệu thực dụng cho nhiều Windows OS vào chung 1 chổ để xài ít số disk space - chỉ có AutoCAD là quý vị phải install vào mỗi folder riêng rẻ cho những Windows OS nào muốn xài

- MS Office 2003 Enterprise (Office XP Pro, Office 2000, Corel Suites)
- Visual Studio 6.0 Enterprise
- Visual Studio .NET 2003 Pro
- AutoCAD 2005/2006
- PhotoShop CS
- Illustrator
...
Tôi biết là quý vị thắc mắc ... còn mấy cái software nổi tiếng để chống vi trùng Ăn-Tai Vi-Rút gì đó, phòng chống Spyware như Spyware Removal, SpySweeper, phòng chống đặc công cán bộ nằm vùng Trojan Horse, phòng chống sâu bọ như Pest Patrol, nào là software CleanSweep để clean Windows Registry dọn nhà sạch sẻ ... sau không nói tới hay xài tới ?

Giời ơ !!! năm nay là năm 2005 rồi đấy ... xài mấy cái đó chỉ làm chậm máy desktop pc hay laptop chứ chẳng có ích lợi gì ... máy pc chưa bị virus thì không cần anti-virus, máy không bị spyware thì không cần spyware removal, máy không bị sâu thì không cần Pest Patrol ... Xài con ma GHOST thì không sợ ma nữ, vi-rút, spy ware gì cả ... đọc tiếp phần 8.
8. GHOST và backup
Muốn xài GHOST hữu hiệu thì phải xài GHOST chính tông ... loại GHOST boot được từ dĩa CD - đây là Ma Ai-Xách-Ô (Ghost ISO)...
http://forums.vietbao.com/topic.asp?TOPIC_ID=31692
Loại Ghost download từ mấy chùa cở 26-30 Megs chỉ có thể làm disk image cho hard drive nhưng không RESTORE lại được vì khi phục hồi lại partition phải phục hồi từ DOS - nếu run Ghost từ Windows sẽ không phục hồi lại partition được ... đây là loại Ma ...Cô Cà Chớn ...

Lý do mà tôi hướng dẩn quý vị phải gở dây điện thoại và Cat5 để không vào net là trong khi install những nhu liệu utility cũng như nhu liệu thực dụng là máy pc của quý vị không thể nào vào NET thì đương có virus hay spyware. Những nhu liệu tôi liệt kê phần 7.1 và 7.2 là những thứ đã biết chắc chắn là không chứa adware hay spyware ...
Ngoài ra muốn xài GHOST được nhanh thì nên xài external USB hard drive, CD-R, hoặc DVD+/-R. Disk image khác với copy files là khi làm cái disk image thì tất cả các files ở vị trí nào (track number/sector number) sẽ được restore lại đúng vị trí cũ ... trong khi copy files sẽ không cần biết files đang ở vị trí nào trên hard drive, chỉ cần copy mà thôi . Vì vậy nếu quý vị muốn xài Ghost để làm disk image thì nên defragment cái partition trước để tất cả các files gần nhau, khi làm disk image sẽ giữ đúng vị trí chổ đó để phục hồi về sau.

Tôi đưa ra 1 thí dụ để quý vị biết cở file như thế nào mà so sánh với máy pc cuả quý vị để chuẩn bị mua USB drive hay xài DVD, và trong thí dụ nầy là cái laptop - bị giới hạn là không xài được hard drive thứ hai.

Một laptop với 512 Mb RAM, 60 GB hard drive chia ra làm 3 partitions: 10.5, 10.5 và 35 Gb. Partition 1 install 2K, partition 2 install XP, partition 3 xài như data để install mấy software thực dụng.
Tất cả nhu liệu đồ nghề install vào partition chứa Windows 2K hay XP. MS Office 2003, Visual Studio 6, Visual Studio .NET, AutoCAD 2005, và AutoCAD 2006 install vào partition 3. Sau khi install thì partition 1 xài 3.3 Gb, partition 2 xài 4.4 Gb, và partition 3 xài 9.8 Gb, tổng cộng cở 18 Gb. Nếu bạn làm disk image - chọn Standard (recommended) cho 3 partitions trên thì 3 files cho partition 1 là 1.3 Gb, partition 2 là 1.7 Gb và partition 3 cở 6 Gb, tổng cộng cở 9 Gb. (nén lại cở 2:1). Tôi xài cái USB HD 80 Gb thì tôi có thể chứa cở 7 bộ disk image cho máy laptop 60 Gb.

Sau khi làm cái disk image nầy tôi gọi là Original (vì install Windows OS và các software lần đầu). Ba files cho 3 partitions nầy không bao giờ xóa bỏ - nếu bạn cần thì xài DVD mà burn ra dĩa DVD. Riêng partition 3 nếu dự định burn ra DVD thì phải chọn trong khi làm disk image là chia ra thành file nhỏ 4.5 GB - như vậy nếu xài DVD thì burn thành 4 dĩa DVD (nếu làm riêng rẻ từng partitions) hay làm 2 dĩa: 1 dĩa chứa 1 file 4.5 Gb, còn dĩa kia chứa 3 files 1.2 Gb, 1.7 Gb và 1.5 Gb.

Từ đây về sau nếu máy bị spyware, virus, sâu bọ thì bạn chỉ cần boot bằng dĩa CD chứa Ghost rồi chọn restore drive C: hay D: (tùy cái partition nào bị bệnh) mà restore lại disk image từ USB hard drive hay DVD-ROM. Đương nhiên là không sợ virus nên không cần anti-virus, không sợ spyware nên không cần spyware, không sợ windows registry bị hư nên không cần đến chổi chà ...

Tuy Ghost có thể làm backup incremental nhưng việc back up nầy không được tốt lắm vì phải giữ những files liên tiếp ... nếu không sẽ gián đoạn . Tôi hướng dẩn 1 cách làm backup disk image hữu hiệu hơn là xài backup incremental.

Thí dụ như cái original disk images tôi làm vào tháng 12, mỗi tháng tôi làm lại cái disk image 1 lần ... thì với 80 Gb USB hard drive tôi sẽ làm 4 bộ disk image cho 4 tháng như:1, 2, 3, 4 thì tôi giữ được data cho 5 tháng từ tháng 12 (original) và tháng 1 tới tháng 4

Đến tháng 5, tôi làm disk image cho tháng 5 và xóa tháng 1 (còn lại 12, 2, 3, 4, và 5)
Đến tháng 6, tôi làm disk image cho tháng 6 nhưng xóa tháng 3 (còn lại 12, 2, 4, 5, 6)
Đến tháng 7, tôi làm disk image cho tháng 7 nhưng xoá tháng 5 (còn lại 12, 2, 4, 6, 7)
Đến tháng 8, tôi làm disk image cho tháng 8 nhưng xóa tháng 7 (còn lại 12, 2, 4, 6, 8)

Như vậy tới tháng 8 tôi có data từ tháng 12 tới tháng 8 (9 tháng)

Đến tháng 9, tôi làm disk image cho tháng 9 nhưng xóa tháng 2 (còn lại 12, 4, 6, 8, 9)
Đến tháng 10, tôi làm disk image cho tháng 10 nhưng xóa tháng 6 (còn lại 12, 4, 8, 9, 10)
Đến tháng 11, tôi làm disk image cho tháng 11 nhưng xóa tháng 8 (còn lại 12, 4, 9, 10, 11)
Đến tháng 12, tôi làm disk image cho tháng 12 nhưng xóa tháng 10 (còn lại 12, 4, 9, 11, 12) v.v...

Như vậy cách xóa những disk image nên xóa cách khoảng thế nào mà vẫn còn nhiều disk image cách xa hơn 6 tháng.

Nếu quý vị xài DVD+-R thì chỉ cần burn vào dĩa DVD mà lưu trử thì không cần phải bôi bỏ tháng nào cả ...

Quý vị xài USB hard drive thì có lợi là xài được với cả laptop và dsektop. Sau khi làm disk image cho laptop rồi thì gắn cái USB HD vào desktop pc mà burn ra dĩa DVD hay CD-R - cái DVD/RW trong laptop không nên burn nhiều quá có thể bị giảm thọ ...
9. Lục giác
Ai cũng biết người ta chỉ có ngũ giác: thị giác để nhìn, thính giác để nghe, khứu giác để ngữi, vị giác để nếm và xúc giác để sờ mó ... còn cái giác thứ 6 - luc giác là cái gì ???? Đối với người xài máy pc cần phải có giác quan thứ sáu đó là phát giác

Phát giác là khi nào biết máy desktop pc hay laptop bị virus, spyware, adware, sâu bọ xâm nhập ...

1. Thông thuờng desktop pc boot trong vòng 1 phút, laptop chừng 1.5-2 phút - laptop với Mobile Pentium 4 3.06 Ghz boot trong vòng 1 phút ... nếu phải chờ hơn 3 phút là máy bị vấn đề ...

2. Khi bạn bấm vào nút Start mà cái nút Start chìm xuống nhưng hơn 20 giây sau mới hiện ra menu là máy bị spyware, adware, hay cán bộ đặc công nằm vùng ...

3. Khi mở IE mà phải chờ lâu hay cái trang homepage bị đổi ... hay Sorry IE encountered an error and must be closed ... Đôi khi cái IE vừa hiện ra rồi tắt và biến mất ngay.

4. Khi shutdown pc mà display cái dialog memory error ...

5. Khi shutdown pc mà chỉ thấy cái hình Windows Shutdown ... Saving your settings và ngay bên dưới thấy cái hàng màu chạy từ trái qua phải ... nhưng chờ hơn 5 phút chưa tắt máy

6. Ma nữ hiện hình hay mấy cái popup nhảy ra khi chưa nối vào net

Nếu bạn thấy những trường hợp trên thì khỏi cần tìm thuốc chửa chi cho mất thì giờ ... cho cái dĩa CD con Ma Ai-Xách-Ô vào CD-ROM, boot từ CĐROM - mất cở 1-2 phút, rồi chọn restore disk image từ USB drive thì restore cái partition chừng 3 phút (cùng thời gian như khi create disk image) - sau đó reboot thì máy desktop pc hay laptop sẽ trở lại bình thường - chỉ mất chừng 5-6 phút - tối đa chừng 12 phút nếu phải restore 2 partition tổng cộng 10 Gb ... Nếu bạn đi tìm thuốc chửa mất hơn 30 phút chẳng ích lợi gì ... mà chưa chắc đã trị tuyệt nọc
motdoi  
#3 Posted : Thursday, March 31, 2005 5:14:24 PM(UTC)
motdoi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 445

Quá hay, quá tuyệt , đúng là gặp sư phụ computer .
Cám ơn rất nhiều, rất nhiều .
vnch4ever  
#4 Posted : Friday, April 1, 2005 3:32:34 AM(UTC)
vnch4ever

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/18/2011(UTC)
Posts: 1,235
Location: usa

Đây là chi tiết cách xài Norton Ghost 9 để phục hồi drive (hay partition)
1. Mở cái External USB Hard drive ON (hay cho cái DVD+/-R chứa cái disk image vào cái DVD ROM drive thứ hai)

2. Cho cái dĩa CD Norton Ghost 9 và boot từ CD-ROM drive

3. Chấp nhận cái License Agreement (đương nhiên là phải bấm nút OK)
4. Chọn Advanced Recovery Tasks (menu hàng thứ tư)
5. Chọn System Restore (hàng thứ nhất)

6. Chọn .Restore drives (default) > bấm nút Next

7. Chọn .Single drive (default) > bấm cái nút Browse rồi chọn tên hồ sơ - thí dụ như D_Drive.v2i - từ cái external USB drive (hay là từ DVD+/-R) rồi bấm nút Next

8. Chọn cái HD hay partition nào muốn phục hồi - thường là drive thứ 2 ...
Vì khi boot thì Norton Ghost đặt tên drive 1 là USB HD, drive thứ 2 là HD trong máy

Chỉ cần high-light cái partition nào muốn phục hồi, bấm nút Next
9. Chọn cái ô Reboot after finish > bấm nút OK (nếu bạn không muốn restore thêm drive hay partition nào nữa)
10. Bạn sẽ thấy cái dialog System Restore Wizard Progress ... rồi Ghost 9 sẽ đọc data từ cái external USB drive hay từ DVD-ROM mà phục hồi lại drive hay partition bạn chọn

Tùy theo cái drive image làm lớn nhỏ ... nếu khi bạn làm cái disk image vào cái USB drive mất 3 phút thì khi phục hồi cũng mất khoảng 3 phút - DVD+-R sẽ lâu hơn vì DVD drive chậm hơn USB drive nhiều ...

11. Khi máy pc reboot thì bạn có thể tắt cái external USB hard drive
vnch4ever  
#5 Posted : Monday, April 4, 2005 1:24:36 AM(UTC)
vnch4ever

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/18/2011(UTC)
Posts: 1,235
Location: usa

10. Tape Backup

Đây là cách xài của những công ty hay nếu bạn có dư chút tiền và không muốn mất nhiều giờ ... thì xài tape backup

Tape backup có nhiều thứ từ 10 GB tới 80 Gb hay nhiều hơn - khi họ bán tape drive thì lúc nào cũng là nói theo compression cở 2:1 - có nghĩa là 1 tape backup với dung lượng 80 GB thì thực ra cái tape chỉ chứa tối đa 40 GB nhưng cách compress data cở 2 lần thì nói là 80 GB - nhiều có file không compress được nên trung bình chừng 1.5-1.75:1 là cùng - vậy 80 Gb thì xài được chừng 70+ Gb

Software xài để backup thông dụng là Veritas Exec Backup (do Seagate bán ra). Bạn có thể backup data hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng ... chỉ cần gắn sẳn cái tape vào trong tape drive rồi cái tape backup software tự động backup theo thời khoá biểu đã chọn (thí dụ hàng ngày vào lúc 8:00 PM thì bắt đầu backup)

Nếu công ty muốn an toàn thì xài 15 tới 20 chục cuốn băng - mỗi cuốn cho 1 ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu thì với 15 cuốn sẽ giữ được data cho 3 tuần, 20 cuốn thì giữ được data cho 1 tháng. Sau 15 hay 20 ngày thì xài lại băng cũ để backup (chồng lên).

Một điểm bất lợi khi xài backup là nếu file server bị hư thì phải install lại OS trước, install lại Veritas Exec Backup hay backup software thì mới có thể xài tape để restore data lại.
phanhuudinh  
#6 Posted : Tuesday, April 5, 2005 12:22:10 AM(UTC)
phanhuudinh

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 87

Nếu HD đã từng install Windows rồi và bạn muốn làm lại partition thì phải delete thứ tự những cái partition chót tới cái partition thứ nhất cho đến khi chỉ có 1 partition với tên là unpartitioned space thì bạn có thể create nhiều partition mới - cứ bấm nút C rồi đánh cở partition để làm từng partition, kế đến chọn cái unpartitioned space rồi chọn create ... cho đến khi nào chỉ còn dư lại 1 unpartitioned space là 8 Mb thì ngưng . Bạn không thể nào xài cái 8 Mb cuối cùng đước

1-nhờ DS chỉ dẩn dùm : tôi làm đúng như lời DS , nhưng khi chọn size cuả patition thì không thể dánh size muốn chọn được, tôi đã theo đúng chỉ dẩn trên sreen ,DS có thể chỉ dẩn thêm cho tôi được không

2- khi tôi theo lời các DS đổi winxp OEM sang corpo họ vẫn đòi ACtiv
trong 30 ngày , tôi đã thử nhiền lần vẫn như vậy

thành thật cám ơn DS.
vnch4ever  
#7 Posted : Tuesday, April 5, 2005 1:26:26 AM(UTC)
vnch4ever

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/18/2011(UTC)
Posts: 1,235
Location: usa

quote:
Originally posted by phanhuudinh
Nếu HD đã từng install Windows rồi và bạn muốn làm lại partition thì phải delete thứ tự những cái partition chót tới cái partition thứ nhất cho đến khi chỉ có 1 partition với tên là unpartitioned space thì bạn có thể create nhiều partition mới - cứ bấm nút C rồi đánh cở partition để làm từng partition, kế đến chọn cái unpartitioned space rồi chọn create ... cho đến khi nào chỉ còn dư lại 1 unpartitioned space là 8 Mb thì ngưng . Bạn không thể nào xài cái 8 Mb cuối cùng đước

1-nhờ DS chỉ dẩn dùm : tôi làm đúng như lời DS , nhưng khi chọn size cuả patition thì không thể dánh size muốn chọn được, tôi đã theo đúng chỉ dẩn trên sreen ,DS có thể chỉ dẩn thêm cho tôi được không

thành thật cám ơn DS.
1. Khi xài dĩa 2K hay XP để làm partition - nếu là laptop thì gở mấy cái USB mouse, external keyboard, hay external video ra khỏi laptop. Mấy thứ gắn thêm vào laptop sẽ làm keyboard bị lock up.

2. Khi create partition thì sẽ hiện ra số Gb của HD thí dụ như 57220 (57,220 Mb cho HD 60 GB) thì bạn đánh cái backspace để bôi bỏ số 57220 rồi đánh số cở muốn xài vào như 10500 ... Windows sẽ điều chỉnh cái số nầy lại như 10505 hay 10493 - không thể nào chọn chính xác số bạn muốn được ...

tim hieu  
#8 Posted : Saturday, April 16, 2005 1:03:41 AM(UTC)
tim hieu

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 50

chao a pcgugu.
xin anh chi giao dum.em co mua mot cai hard drive seagate em dung dia cua seagate de format roi install window xp nhung moi install thi message noi len la setup can not find any harddrive drivers installed in the computer make sure hard drive power on and properly conected to the computer and that any disk related hardware cofiguration is correct.this may involve running a manufacturer-supply dianostic or setup program.
em check thi power co connected.em vao CMOS thi IDE master 0 la:none chi thay co DVD thoi nhung em check moi lan mo may len thi scan divices thay duoc serial 0 master la model cua cai SATA hard drive do.xin anh giup dum cam on anh pcgugu.
motdoi  
#9 Posted : Tuesday, April 26, 2005 3:15:34 PM(UTC)
motdoi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 445

Chào anh PCGURU,
Xin anh giúp dùm tôi cái nay.
Tôi đang xài win server 03, chạy ngon lành . Tự nhiên hôm nọ ...hứng tính nên xin bạn tôi cái win server 2k bỏ vào, thế là ...win server 03 không lên được nữa . Xin bạn chỉ giáo . Cám ơn nhiều lắm .
nambo  
#10 Posted : Thursday, June 23, 2005 3:02:24 PM(UTC)
nambo

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 119

cám ơn đại sư PCGUGU đã post một bài rất hửu ich.
Chào anh PCGURU,
Xin anh giúp dùm tôi cái nay.
Tôi đang xài win server 03, chạy ngon lành . Tự nhiên hôm nọ ...hứng tính nên xin bạn tôi cái win server 2k bỏ vào, thế là ...win server 03 không lên được nữa . Xin bạn chỉ giáo . Cám ơn nhiều lắm .
tôi xin mạn phép đại sư pcGUGU trả lời câu hỏi của motdoi:

theo bài viết của đại sư pcGUGU:
--------------------------------------------------------------------- thứ tự install windown os

4.2 Windows 2K, XP và 2K3 boot bằng 3 files: Boot.ini, NTdetect.com và NTLDR (NT Loader) . Mỗi Windows OS như 2K có NTdetect.com và NTLDR khác với NTdetect.com và NTLDR của XP tuy là cả hai có cùng tên . NTdetect.com và NTLDR của XP có thể xài để boot vào 2K nhưng NTdetect.com và NTLDR của 2K chỉ xài để boot vào 2K mà không boot vào XP được - đây là có nhỏ mới có lớn đó
......................... và
cách install nhiều os vào 1 HD

Nếu quý vị đã install 1 Windows OS đời mới (thí dụ XP) và muốn install thêm Windows 2K - thuộc đời cũ thì phải làm qua giai đoạn 6.1:

6.1 Copy 2 files: NTDETECT.COM và NTLDR nằm trong C:\ (luôn luôn là C:\ dù bạn có 1 install thứ nhất vào D: drive cũng vậy) vào 1 chổ an toàn (floppy disk cũng được). Sau đó cho cái Windows 2K vào CD-ROM drive, boot từ CD-ROM và install Windows 2K. Sau khi install Windows 2K thì bạn chỉ boot được vào 2K nhưng không boot được vào XP. Bạn boot vào 2K rồi copy 2 files NTDETECT.COM và NTLDR vào lại trong C:\ thì sẽ boot vào được cả 2 Widnows 2K và XP.theo hướng dẩn của đại sư, bạn phải coppy 3 files (Boot.ini, NTdetect.com và NTLDR (NT Loader)) nầy vào 1 chổ nào đó trước khi bạn install win server 2k. Sau khi install win server 2k xong, bạn paste 3 files đó trở lại partition của 2 os. Theo tôi nếu bạn tìm được 3 files đó thì làm theo giai đoạn 6.1; còn không tìm được chắc phải re-partition và install 2 os lại .

xin đại sư chỉ giáo thêm .

kính
KhatThuc  
#11 Posted : Sunday, July 31, 2005 1:54:58 AM(UTC)
KhatThuc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 523

Cám ơn đại sư pcGuru chỉ dạy,

KT đang xài Acronis disk image v.8 để back up HD như mỗi lần backup là nó join 2 partitions của HD thành một. KT chưa biết cách chửa cái này.

Cần nói thêm là KT đã thử xài Norton Ghost image như nó khó xài so với Acronis Disk image.
Việt Nam Cộng Hòa  
#12 Posted : Sunday, July 31, 2005 8:05:07 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
quote:
Originally posted by KhatThuc
KT đang xài Acronis disk image v.8 để back up HD như mỗi lần backup là nó join 2 partitions của HD thành một. KT chưa biết cách chửa cái này.
Tôi có xài qua Acronis 8 nhưng không thích ... còn nếu Acronis tự động joint 2 cái partitions là hư ... không có cách gì chửa được ... lỗi ở software chứ không phải tại người xử dụng
quote:
Originally posted by KhatThuc
Cần nói thêm là KT đã thử xài Norton Ghost image như nó khó xài so với Acronis Disk image.
Nguyễn Bá Học đã từng nói: Đường đi khó không khó gì bằng ngăn sông cách núi ... mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Với văn minh hiện tại người ta có ferry để qua sông vượt biển ... nhưng có những người vẫn còn sợ chết chìm chết đuối nên không dám lên phà ...
phanhuudinh  
#13 Posted : Wednesday, December 14, 2005 12:05:32 PM(UTC)
phanhuudinh

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 87

Đây là cách để chia partition và format HD rồi install Windows OS luôn 1 lần ...

Quý vị phải chọn boot trong BIOS là boot từ CD-ROM drive . Muốn đổi trong BIOS thì khi máy vừa mở lên bấm nút Del, F10, hay F12 (tùy theo máy desktop hay laptop) thì bạn sẽ vào được BIOS để chọn boot từ CD-ROM drive . Khi máy vừa mở lên thì sẽ hiện ra câu: Press Any Key to Boot From CD...


xin nhờ Ds PCGuru giúp dùm

tôi có cái laptop toshiba qosmio f25 mà không biết dùng cái key nào để vào BIOS tôi đả thử Del,F2,F6,F8,F10, F12 tất cả đều không được, mong vào sự hiểu biết của DS giúp đở ,thật cám ơn
Việt Nam Cộng Hòa  
#14 Posted : Wednesday, December 14, 2005 7:55:52 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
quote:
Originally posted by phanhuudinh
tôi có cái laptop toshiba qosmio f25 mà không biết dùng cái key nào để vào BIOS tôi đả thử Del,F2,F6,F8,F10, F12 tất cả đều không được, mong vào sự hiểu biết của DS giúp đở ,thật cám ơn
Khi mở Toshiba laptop hiện ra ở hàng chót ...
Press F2 for Setup, F12 for boot device ...

bấm nút F2 vào BIOS setup, bấm nút F12 chọn DVD, HD ..
MaiLinh  
#15 Posted : Monday, November 6, 2006 12:45:56 PM(UTC)
MaiLinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 334

Thanks: 10 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
quote:
Originally posted by pcGuru
Đây là chi tiết cách xài Norton Ghost 9 để phục hồi drive (hay partition)
1. Mở cái External USB Hard drive ON (hay cho cái DVD+/-R chứa cái disk image vào cái DVD ROM drive thứ hai)

2. Cho cái dĩa CD Norton Ghost 9 và boot từ CD-ROM drive

3. Chấp nhận cái License Agreement (đương nhiên là phải bấm nút OK)
4. Chọn Advanced Recovery Tasks (menu hàng thứ tư)
5. Chọn System Restore (hàng thứ nhất)

6. Chọn .Restore drives (default) > bấm nút Next

7. Chọn .Single drive (default) > bấm cái nút Browse rồi chọn tên hồ sơ - thí dụ như D_Drive.v2i - từ cái external USB drive (hay là từ DVD+/-R) rồi bấm nút Next

8. Chọn cái HD hay partition nào muốn phục hồi - thường là drive thứ 2 ...
Vì khi boot thì Norton Ghost đặt tên drive 1 là USB HD, drive thứ 2 là HD trong máy

Chỉ cần high-light cái partition nào muốn phục hồi, bấm nút Next
9. Chọn cái ô Reboot after finish > bấm nút OK (nếu bạn không muốn restore thêm drive hay partition nào nữa)
10. Bạn sẽ thấy cái dialog System Restore Wizard Progress ... rồi Ghost 9 sẽ đọc data từ cái external USB drive hay từ DVD-ROM mà phục hồi lại drive hay partition bạn chọn

Tùy theo cái drive image làm lớn nhỏ ... nếu khi bạn làm cái disk image vào cái USB drive mất 3 phút thì khi phục hồi cũng mất khoảng 3 phút - DVD+-R sẽ lâu hơn vì DVD drive chậm hơn USB drive nhiều ...

11. Khi máy pc reboot thì bạn có thể tắt cái external USB hard drive
Xin hỏi các đại sư

Sau khi làm partition và làm backup rồi

nếu sau này muốn bỏ cái hard drive cũ và gắn hard drive lớn hơn vào computer thì có thể
1- lấy cái HD cũ ra
2- gắn HD mới vào
3- dùng cách trên (boot từ CD-ROM , system restore ... )để bỏ OS, và SW vào hard drive mới không ?
Việt Nam Cộng Hòa  
#16 Posted : Monday, November 6, 2006 7:38:35 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
quote:
Originally posted by MaiLinh

Xin hỏi các đại sư
Sau khi làm partition và làm backup rồi

nếu sau này muốn bỏ cái hard drive cũ và gắn hard drive lớn hơn vào computer thì có thể
1- lấy cái HD cũ ra
2- gắn HD mới vào
3- dùng cách trên (boot từ CD-ROM , system restore ... )để bỏ OS, và SW vào hard drive mới không ?
Nếu là Disk image thì được ... Disk image khác với backup ...
http://forums.vietbao.com/topic.asp?TOPIC_ID=33543
MaiLinh  
#17 Posted : Tuesday, November 7, 2006 7:28:30 AM(UTC)
MaiLinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 334

Thanks: 10 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Vậy thì tốt quá vì ML mới dùng Acronis true image để làm Disk Image , sau khi làm xong thấy khoẻ hẳn ra từ nay không lo computer chết bất tử nữa
Cám ơn đại sư nhiều lắm Smile
Việt Nam Cộng Hòa  
#18 Posted : Tuesday, November 7, 2006 7:33:33 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
quote:
Originally posted by MaiLinh
Vậy thì tốt quá vì ML mới dùng Acronis true image để làm Disk Image , sau khi làm xong thấy khoẻ hẳn ra từ nay không lo computer chết bất tử nữa
Cám ơn đại sư nhiều lắm Smile
Đừng mừng vội ... kiếm cái HD cũ gắn vào máy pc rồi thử xài cái disk image coi có recover lại được không ? có nhiều software làm disk image xong thì lại không compatible với hardware (Internal Errors) thì cũng không restore được ... (hay cái dĩa disk image burn vào DVD không đúng cách).
MaiLinh  
#19 Posted : Friday, November 10, 2006 2:31:58 AM(UTC)
MaiLinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 334

Thanks: 10 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Trời đất ... nghe Đại Sư nói ML chưng hửng . ML hông có cái HD cũ nào , vậy chắc phải đi mua 1 cái HD lớn hơn gắn luôn vào

Trong đây có chỗ nào chỉ làm cái này chưa đại sư ?
Hiện thời ML chia HD ra làm 3 phần C(20GB) E(10Gb) , và phần còn lại F(122GB)
ML chỉ làm disk image cho C và E thôi
Xin Đại Sư chỉ cho cách gắn vào HD mới .
Việt Nam Cộng Hòa  
#20 Posted : Friday, November 10, 2006 3:36:07 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
quote:
Originally posted by MaiLinh
Trời đất ... nghe Đại Sư nói ML chưng hửng . ML hông có cái HD cũ nào , vậy chắc phải đi mua 1 cái HD lớn hơn gắn luôn vào

Trong đây có chỗ nào chỉ làm cái này chưa đại sư ?
Hiện thời ML chia HD ra làm 3 phần C(20GB) E(10Gb) , và phần còn lại F(122GB)
ML chỉ làm disk image cho C và E thôi
Xin Đại Sư chỉ cho cách gắn vào HD mới .
1. Mua 1 cái HD khác (và 1 cái USB 2.0 external enclosure - hay mua nguyên cái USB 2.0 external HD) để thử và xài luôn về sau ...

2. Gắn cái HD mới vào máy pc (gở cái đang xài ra khỏi máy pc - không bao giờ gắn chung). Format HD mới làm 3 partitions (có thể khác cở). Sau đó xài disk image mà recover coi có làm việc giống như cái HD đang xài ...

3. Nếu recover được thì gở cái HD ra khỏi máy, gắn vào lại cái HD enclosure mà xài như USB external HD ...
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.