Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

11 Pages«<23456>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
NhàQuê  
#61 Posted : Saturday, April 20, 2013 7:00:02 AM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Hơi Đâu Phân Biệt

(Gặp Tiên)

Tóc nhuộm vàng rồi nhuộm tới luôn
Ngại chi đừng để ấy mình buồn
Nửa phèn nửa vện phô màn cảnh
Chải rẽ vuốt ngay diễn tích tuồng
Nhớ vận Jean gin hơi rách chỗ
Đừng quên áo cỡn rún sâu òm
Phúm, Đầm giờ khó nhìn ra nổi
Phân biệt chăng là phớt mắm tôm

NhàQuê Jan 31, 2007
NhàQuê  
#62 Posted : Saturday, April 20, 2013 7:01:56 AM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Hihihiii NhàQuê xuống núi

Bỏ nhà bỏ quán Bác tu tiên
Quyết chí ngày đêm dựa cửa thiền
Gõ mõ đưa mèo xa nghiệp chướng
Tụng kinh độ chuột dứt trần duyên
Cây vừa đơm nụ sư ngưng kệ
Khách mới thò chân sãi lật thuyền
Mặc đó tội tình ai nấy chịu
Ta- Nhà Quê chán cảnh nằm yên

Lá Vàng (Trúc Giang)


Số Con Rệp

Tưởng rằng đông đúc thiếu gì Tiên
Chơi bạo xông pha chốn thị thiền
Dạo hết Phố Rùm nhìn chướng chướng
Về cùng quê Trúc ngó duyên duyên
Người cười kẻ chọc thôi thây kệ
Bạn nhắc khách mong bến đợi thuyền
Số cực chạy trời thôi phải chịu
Chắc là ngủm tỏi mới bình yên!

NhàQuê Jan 2007
NhàQuê  
#63 Posted : Saturday, April 20, 2013 7:03:35 AM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Nhậu Luận

(Tửu phùng tri kỷ thê bôi thiểu <vợ biểu thôi>)

Bao nhiêu bạn nhậu rụng lần lần
Vợ bảo liệu hồn giữ lấy thân
Làm Tướng xông pha đâu có ngán
Dân chơi xáp trận: pháo vờn lân
Bao năm chịu được im thin thít
Còn khúc nầy đây kể bất cần
Nhắm mắt qua truông coi tuốt luốt
Ngoài chay trong bội đã dường Xuân

NhàQuê Feb 15, 2007
NhàQuê  
#64 Posted : Saturday, April 20, 2013 7:05:36 AM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Hồi Nẵm Du Xuân

Đầu năm nhà dặn ráng ăn chay
Xông đất người ta cứ rủ hoài
Tiên Thánh may ra bền chặt dạ
Tục Phàm chẳng muốn mất lòng ai
Rượu mời toàn xịn không mua nổi
Mồi nhắm hạng sang sẳn dọn bày
"Xín xái" đũa đầu quơ đậu hũ
Trở đi xin phép hẹn ngoài ngày!

NhàQuê Feb 16, 2007
NhàQuê  
#65 Posted : Saturday, April 20, 2013 7:07:00 AM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Phát Tuổi Thọ

Lão đứng cửa mừng Xuân tới tấp
Ta xăm xăm tính nhận phần mình
Định trao tay rụt vô nghe rụp
Muốn ngoéo chân cho ngã té ình
Xúm cự cãi một hồi mới biết
Cảm thông rồi thuận lý làm thinh
Tuổi Xuân có đem xài hông tiếc
Bộ của chùa sao trà trộn rinh.

NhàQuê


Lỗ Vốn

Rinh thỉnh về nhà cất tuốt cao
Với tay hết cỡ mới quàu quàu
Vẽ hình bát quái bài ma đến
Khắc chữ tứ phương ếm quỷ vào
Vải đỏ phướng bùa treo bít chịt
Cờ màu quạt lộng phất ào ào
Độc quyền giành hết mau giàu sụ
Thất thoát vô đâu lại ngã nhào

NhàQuê
NhàQuê  
#66 Posted : Saturday, April 20, 2013 7:08:09 AM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Chọc Cụ Cử Kiên

(Gs Bùi Thanh Kiên, Trung Học Kiến Hòa)

Từ ngày có được bác Kiên vô
Xướng họa Đường Thi xếp một lô
Cụ lái vài bài cười muốn sặc
Thầy chơi ít vận khoái ô hô
Nghe đâu ngọa bịnh mà hăng vậy
Quả thiệt khi xung chắc phải gồ
Nức tiếng đồn xa tay cự phách
Văn hay chữ đẹp dứt thầy đồ

NhàQuê Apr 15, 2007
NhàQuê  
#67 Posted : Saturday, April 20, 2013 7:10:05 AM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Khom Dâng

Xào đi xốc lợi tính bưng lên
Kiểm kỹ hành tiêu cũ quá nên
Lục lạo quơ quàu mau riết riết
Lơ vơ sớ rớ chậm dàng dềnh
Thành ra món mới giờ hơi ấy
Vậy để cầu thầy hổng dám ên
Kính bạch tiền thâu nhờ bịp khách
Cung dâng, kính cẩn đấng bề trên...

NhàQuê Apr 30, 2007
NhàQuê  
#68 Posted : Wednesday, April 24, 2013 3:37:16 PM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Mươi Ký

Kỳ nầy ngã bịnh rủn thân phàm
Nách cặp lưng mang đống thuốc Nam
Bốn cữ đều chi xông tới tắp
Hai lần nhuyễn nhuyễn ực trông ham
Lâu nay tuyết đổ chưa lần ngán
Bỗng chốc Đông tan lại quỵ nằm
Đọ lại xương da ngày mỗi bết
Đem cân luộc sạp được gần năm

NhàQuê Mar 25, 2007
NhàQuê  
#69 Posted : Wednesday, April 24, 2013 3:38:35 PM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Nuôi Heo

Về giồng thất nghiệp bày nuôi heo
Rau cám rặt ri chẳng chuối bèo
Chọn chỗ chuồng làm lo cúng lễ
Xây rào nền tráng tránh bù cheo
Tới kỳ thúc béo vài chầu vỗ
Đúng hạn đem cân giá tréo chèo
Nhà sập bìm leo đành thúc thủ
Đồng tiền mất giá vốn ngày teo

NhàQuê

** Những năm 1980's
NhàQuê  
#70 Posted : Wednesday, April 24, 2013 3:40:13 PM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Mắm Kho

Bữa nào nhắc tới món ăn
Hôm sau chợ sớm lăng xăng đi tìm
Mùi thơm cũng biết nổi chìm
Vừa nghe trỗi dậy rủ thêm đồng hành
Mắm kho rau ruộng vô danh
Nhà Quê mà chốn thị thành ước ao
Từ dân dã đến thanh cao
Hể người gốc Mít thế nào cũng mê

NhàQuê 01-04-2011
NhàQuê  
#71 Posted : Tuesday, April 30, 2013 3:44:27 PM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Xả Láng Sáng Về Sớm

Tui xin cáo lỗi xa gần
Bởi vì chìu bạn ra thân nỗi nầy
Dong dài chuyện đó như vầy
Làng nhờ mua rượu tui đây ừ liền
Tiệm đong tui xỉa đủ tiền
Xong xuôi giải nghễ chấn liền vài ly
Khề khà hứng chí đang đi
Bỗng nghe bạn réo: cầm gì đó cha
Nheo mày ngó kỹ thì ra
Cũng là bạn nhậu tuần qua lạ gì
Mồi màng có sẳn thiếu chi
Tui bèn nhập bọn cụng ly liền xừ
Quắc cần thẳng cẳng ngay chừ
Rượu chùa tụi nó từ từ xong ngay
Giật mình thì đã sáng mai
Làm sao ăn nói tỏ bày nguồn cơn
Nên tui trốn biệt mấy hôm....
Vẫn còn mắc cỡ lòm còm qua đây
Cảm thông xin chớ có rầy !

NhàQuê 2007
NhàQuê  
#72 Posted : Tuesday, April 30, 2013 3:46:01 PM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Bài Xướng: Khi Thi Sĩ Ngủ

Đúng chín leo lên chút ngáy khò
Giường đôi rộng thịch lại nằm co
Mùng màn vướng víu làm thân khó
Gối ghiếc tùm lum để đỡ giò
Đúng kiểu thất tình hay trúng gió
Y khuôn mạt rệp hoặc sâu đo
May thay bỏ cữ sau giờ Ngọ
Nếu phải ôi thôi húp cháo cò


Cò bay thẳng cánh suốt cơn mơ
Thức dậy đầy sân chúng bạn chờ
Chiếc máy cầm tay kêu tíu tít
Đồng hồ để tủ chỉ mười giờ
Nhanh nhanh hớp vội ly trà sáng
"Xính Xái" nhai nhầu mẩu bánh quơ
Sớm tối quanh năm đều bận bịu
Đêm nằm lỗ mũi phải ngâm thơ

NhàQuê


Bài Họa: Chờ thi sĩ ngủ

Đã quyết đêm nay phải ngủ khò
Sợ rằng khuya khoắc vẫn còn co
Chẳng quên xúc miệng hay soi mắt
Còn nhớ lau tay với rửa giò
Một giấc đi luôn không kịp ngáy
Tám giờ thức dậy hết chờ đo
Tinh thần sảng khoái chưa ăn sáng
Vì biết ai đâu… ngóng cổ cò


Ngóng cổ cò hoài …đợi giấc mơ
Tỉnh bơ nào biết bạn đang chờ
Tìm câu để được về không trễ
Đổi vận sao cho đến kịp giờ
Chẳng phải mê rồi gì cũng chịu
Còn lâu đói quá cứ thèm quơ
Từ nay cố nhớ đừng ham ngủ
Kẻo thấy gieo vần …chết vẻ thơ

Gia Linh


Bài Họa: Ngủ làm thơ

Ngủ nghê chi sớm lại mau khò
Mền ấm nằm nghiêng với cẳng co
Mỏi lắm tê tay đau xệ cổ
Rêm nhiều thức giấc bảo ê giò
Trệ trồi quờ quạng chăn rơi tuột
Trăn trở mơ hồ gối lệch đo
Mơ mộng tưởng chừng đang hóng gió
Buốt thân… mong ước chén canh cò

Canh cò ấm áp giấc hoài mơ
Tỉnh mộng vầng ô chẳng có chờ
Chủ nhựt hẹn hò đi dạo phố
Cuối tuần tưởng bở lại quên giờ
Vội vàng đớp đại cà phê sữa
Nhanh nhẩu xơi qua chiếc bánh bơ
Theo bạn bô bô lời lỗi phải
Hồi hôm hồn điệp …bận làm thơ

Xuân Linh


Bài Họa: Thơ và mộng

Ðêm thâu nhạc tấu nhịp khì khò
Thức trắng canh trường dáng quắp co
Miệng hở môi phù khàn cổ họng
Lăn tròn cựa quậy mỏi gân giò
Chân tay bủn rủn quên lường tính
Trí dạ mù mờ hết đắn đo
Sáng sớm đờ người đi thất thểu
Biếng ăn thiếu ngủ ốm thân cò

Thân cò ốm yếu lại hay mơ
Ðứng đợi ngồi trông ngóng cổ chờ
Đã biết hoài công thêm mấy phút
Nhưng mà gắng gượng suốt canh giờ
Giường êm nệm ấm không thèm tựa
Gối lụa mền bông chẳng muốn quơ
Mộng đẹp đêm tàn chưa chịu tới
Chong đèn bút mực họa vần thơ

Lâm Tiểu Trúc


Bài Họa: Tự phạt

Muốn chọc cho ai lỗi nhịp khò
Nhưng lòng chẳng nỡ ý dằn co
Thi nhân diễn xuất ngâm khàn giọng
Thính giả chen nhau đứng mỏi giò
Chật ních sân vườn người té ngữa
Lai rai góc nhãn kẻ nằm đo
Trăng sao ngất lịm quên hừng sáng
Đất rộng mênh mông sải cánh cò

Sải cánh cò bay tận cõi mơ
Bên rừng Tiểu Trúc bát tiên chờ
Nhà Quê gấp rút đâu hồi sớm
Song Lão mau lên kẻo hết giờ
Rượu chúc khui rồi đang ngóng đợi
Vần vui đã xướng sao còn quơ
Chung nầy …tự chuốc không tha … Ngỗng
Chén nữa…say mèm đổ gánh thơ….

Trúc Giang 05.3.07
NhàQuê  
#73 Posted : Tuesday, April 30, 2013 3:48:36 PM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Kêu Cửa

Tàn thú nghêu ngao trở lại đây
Mà sao vắng lặng đến như vầy
NhàQuê gõ gõ... Ơi ơi chủ!
Mở cửa mau mau ...có khách nầy!

Từ đó đến nay đã lố năm
Nhớ ra vội vã ghé qua thăm
Đang đi mắt trái sao cà giựt
Linh tính xưa nay ít bị lầm

: Nhựt định làm gì cũng có xơi
Dù bèo cho lắm cũng đồ tươi
Nhiều khi dúi dúi cầm tay nữa
: "Của ít nhưng đừng bỏ bụng tui!"

Đã đã ơi!i!i

NhàQuê 2009


Mở cửa

Luyện võ vừa xong mở cửa đây
Vui sao bạn cũ đến sum vầy
Pha trà rót rượu là vai chủ
Xông đất tiền vô được khách nầy

Chắc mẫm là năm đã lố năm
Chưa ai ghé quán để mà thăm
Người người giữ kẽ...e chôm giựt
Sợ mất hồn thơ...bé cái lầm

Hết bán không mua chẳng được xơi
Làm sao quán lại có đồ tươi
Không chê đến nhậu vài hơi nữa
Góp ý cho nhiều để giúp tui

Quê quê xệ!!!

Khoailangsùng
NhàQuê  
#74 Posted : Tuesday, April 30, 2013 3:50:13 PM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Nếp

Theo trâu lên bã xót bàn chân
Hột lúa no nê bó nặng hoằn
Cà lang cao nghệu … chưa vơi mấy
Hạt thóc ươm vàng soi ánh trăng

Lần nào cũng vậy gò cấy nếp
Hơn chục giạ ngoài đủ nguyên năm
Đám giỗ ông bà vài ba lễ
Bánh phồng bánh tét đón mừng xuân

Chỏ xôi chín tới khói bay thơm
Tím màu lá cẩm khéo tay đơm
Mấy thố tráng men vừa mở nắp
Phất mùi rượu ngọt …vậy mà cơm

Vài kháp rượu tăm đủ say mèm
Vừa hơn chục lít… lò phần hèm
Kiến xị hà nàm dành có lúc
Bất thần “thầy thuốc” ở kề bên

Bánh tét đòn đòn nắm tay nhau
Chuyền qua tre lão gác làm sào
Cặp cặp xếp hàng vui hí hửng
Đậu xanh, thịt, mỡ… cứng hầu bao

NhàQuê
NhàQuê  
#75 Posted : Tuesday, April 30, 2013 3:54:41 PM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Quote:
Kêu Cửa

Tàn thú nghêu ngao trở lại đây
Mà sao vắng lặng đến như vầy
NhàQuê gõ gõ... Ơi ơi chủ!
Mở cửa mau mau ...có khách nầy!

Từ đó đến nay đã lố năm
Nhớ ra vội vã ghé qua thăm
Đang đi mắt trái sao cà giựt
Linh tính xưa nay ít bị lầm

: Nhựt định làm gì cũng có xơi
Dù bèo cho lắm cũng đồ tươi
Nhiều khi dúi dúi cầm tay nữa
: "Của ít nhưng đừng bỏ bụng tui!"

Đã đã ơi!i!i

NhàQuê 2009


Mở cửa

Luyện võ vừa xong mở cửa đây
Vui sao bạn cũ đến sum vầy
Pha trà rót rượu là vai chủ
Xông đất tiền vô được khách nầy

Chắc mẫm là năm đã lố năm
Chưa ai ghé quán để mà thăm
Người người giữ kẽ...e chôm giựt
Sợ mất hồn thơ...bé cái lầm

Hết bán không mua chẳng được xơi
Làm sao quán lại có đồ tươi
Không chê đến nhậu vài hơi nữa
Góp ý cho nhiều để giúp tui

Quê quê xệ!!!

Khoailangsùng
Vô Địch Tướng Quân

Tưởng bất bình chi vắng khá lâu
Ai dè luyện chưởng tận đâu đâu
À nè nhớ cột đai cho kỹ
Ráng nhé đừng lơi khoản dượt làu
Xuống núi kỳ nầy Khoai có "giỏ"
Đi đồng sắp tới cá đầy xâu
Vài đường múa thử... mời chiêu xuất
Mới biết oai phong đáng mặt ngầu

NhàQuê 12-09-2009


Hay Quá…

Một trận thư hùng sắp nổ ra
Mày râu thử sức với quần thoa
Khoai Sùng nhất chưởng in … năm dấu
Nhà Chủ tam đao quẹt… nửa tà
Con gái mặt hồng thêm …khí phách
Đường ông miệng méo hết… xông pha
Bà con mau tới xem cho biết
Kẽo lỡ trăm năm khó gặp à …

LáVàng (Trúc Giang)Trúng Chỗ Ngứa

Trúng huyệt lâu mau phải lộ ra
"Toa" nầy cốt yếu để dành thoa
Như ngoài đỏ hoét còn in dấu
Nếu khuất đen thui chắc trúng tà
Độc chưởng người thường tan thể phách
Ác chiêu tuyệt thủ chớ coi pha
Đây hay lảnh búa gần xa biết
Hiểm hóc hề chi...khoái lắm à

NhàQuê 13-09-09


Mộng

Mơ màng mộng thấy được Nàng hôn
Sướng quá quơ quào vội siết ôm
Trí óc lâng lâng thôi hết biết
Tay chân rũ riệt vẫn còn xôm
Tai nghe giọng nói...lòng nhung nhớ
Mắt thấy môi cười ...dạ héo ròm
Muốn cận kề bên người mộng tưởng
Vì nghèo biết chỉ có đi chôm

Khoailangsùng


Thức

Nới lỏng ra rồi phải vậy hôn
Đâu như lúc trước cứ khư ôm
Bài qua học được gì nào biết
Bổn trở xem tuồng chút đỉnh xôm
Thuốc đổi …. làm sao mờ dấu nhớ
Thầy thay… khó xoá vết sâu ròm
Nhìn ngoài phiếm diện thường lầm tưởng
Bởi tánh hoài nghi... ngán chụp chôm

NhàQuê 13-09-2009


Chítttt...

Khoai Sùng ... tẩu hỏa dại gì... hôn
Gan mật... Ai đầy cứ việc ... ôm
Tuyệt kỹ chưa làu sao dám đấu
Độc chiêu mới luyện tưởng đâu xôm
Hiệp đầu ngoạn mục mươi phần thắng
Đòn cuối sa cơ ngoẽo phận ròm
"Người đẹp" khi thua hay quạu sảng
Kiếm bay dụng đỡ đống ... chà chôm

chíttttt Bác Nhà Quê á...

Lá Vàng (Trúc Giang)NhàQuê  
#76 Posted : Tuesday, April 30, 2013 3:56:22 PM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Già Ama Kông *

Khá khen Lão Bạng mắt xanh lè
Sống giữa Buôn Đôn cứ khỏe re
Lên núi săn voi lùng khỏe khoắn
Vào rừng rượt cọp chạy te te
Ngày ăn thảo dược, con cười mỉm
Tối uống phấn hoa, vợ khóc nhè
Già trẻ gái trai khâm phục tợn
Đường xa lặn lội đến mua nè

Khoailangsùng

*Sinh năm 1910, dân tộc Lào, sống tại Buôn Đôn TP Buôn Ma Thuột
từ thời Pháp thuộc cho đến nay. Có tổng cộng 4 bà vợ, 21 người con.
Được Vua Lào phong là Vua săn voi vì bắt được 298 con , con cuối
cùng bắt lúc đã trên 80 tuổi cùng lúc cưới người vợ thứ tư sinh cho
ông đứa con trai út. Sở hữu bài thuốc gia truyền được các ông khen
hay hơn cả Viagra


Gần Gũi Thiên Nhiên

Chắc chắn ông ta lưỡi phải lè
Đâu ai cật lực ... được im re

Săn voi ... giản dị ... voi nghe quíu
Rượt cọp ...bình thường... cọp chạy te

Khố vấn đơn sơ chừng thoái mái
Xiêm choàng chiếu lệ có nhằm nhè

Vua Lào giáng chỉ ngầm khen ở
Rượu lá ... dưa khoai... được việc nè

NhàQuê Dec 27, 2009
NhàQuê  
#77 Posted : Friday, May 3, 2013 3:33:53 PM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Nhất

Suốt trong cuộc sống bao lần
Món ngon vật lạ nơi gần chốn xa
Cũng nhiều đất nước ghé qua
Thử xem cho biết của ta của người
Nghiệm trong cốt lõi cuộc đời
Không gì hơn được ngọt bùi quê hương

NhàQuê 02-04-2011NhàQuê  
#78 Posted : Friday, May 3, 2013 3:35:31 PM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Mùa Phấn Hoa

Chuyện thường nơi xứ nầy đây
Mùa hoa nhụy thả ngây ngây bần thần
Có năm vướng tới hai lần
Khi không nước mắt tuôn dầm dề ra
Mười năm đầu xứ người ta
Xân xân mạnh khỏe tưởng là hề chi
Kể từ sau đó trở đi
Ra đường chặm mắt... "người di tản buồn"
Phòng ngừa tiêm chủng luôn luôn
Mà như thuốc đã... đã lờn... chịu thua

NhàQuê 13-05-2011


NhàQuê  
#79 Posted : Friday, May 3, 2013 3:37:10 PM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Ráng Lên

(Tặng các ông nội ngoại ở Mỹ giữ đưa rước cháu)

"Chức ẳm" vừa lên khoái lắm nè
"Chức ru" luyện giọng dự thi nhe
"Chức pha" nhớ đúng giờ y giấc
"Chức xách" đừng quên cụ bị hè
"Chức rước" canh giờ chuông lớp réo
"Chức chờ" kết quả (Repot Card) miệng cười toe
"Chức ông" Học Vị ngồi râu vuốt
"Chức chắc" ăn rồi mới khỏe nghe !!!

NhàQuêNhàQuê  
#80 Posted : Friday, May 3, 2013 3:39:51 PM(UTC)
NhàQuê

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/27/2011(UTC)
Posts: 761
Man
Location: Connecticut USA

Thanks: 68 times
Was thanked: 73 time(s) in 65 post(s)


Ông TuoiDuong và Tôi

Nhác thấy tên ông tưởng tuổi Dương
Cùng phe ăn tạp "thấy mà thương"!
Tuổi tui đúng chốc "ông Thầy" thiệt
Mạng Mộc rừng dương chứ chẳng thường
Sách phán tuổi nầy sung sướng lắm
Tờ mờ đâu sót chầu sương sương
Đùa vui nào có quên ông được
Xuyên suốt cùng qua lắm mái trường!

NhàQuê


Đáp lễ bài 1: "Ông TUOIDUONG và Tôi,

Sáu bó hơn, đâu kham nổi dương,
Dương yểu,dương xìu "thương chi...thương"
Mạng ông quả đúng "Ông Thầy" thiệt
Số tớ đâu sai "trò KHỈ"... thường
BenTre nghe tên, chưa từng...nhậu
AnĐức dăm đầu châu...canh sương
Bóp cò, gõ trẻ ..Ông Tôi đã...
Thưở ấy qua rồi : quá đoạn trường......

TUOIDUONG


Bài 2: " Cũng rán mà...NHẬU với nhau "

Sáu bó có hơn, dương chi DƯƠNG ?
DƯƠNG gì dương vậy...mà nói thương,
Chọc nực người ta cho thêm tức
Bỏ cù, ghi sổ...là chuyện thường.
Gà ác thuốc Bắc cất công sắc,
Ngọc dưong Phú Lễ (*) ta sương sương.
Ái Hữu tửu phùng nhiêu cho đủ ?
BẾNTRE bonus...món dồi trường.

TƯƠIDƯƠNG

(*) Rượu BÌNH PHÚ cũng nổi tiếng ngang rượu Phú lễ,
nhưng nhắc Bình Phú...."kỵ" vì có câu NÓI LỀ "...Trâu BìnhPhú "
Ngày nay chắc heế trâu rốivà cầu noí lề đó dần quên luôn.


Hihihihii... mại dzô... mại dzô!!!!

Ông nào ...âm điệu cũng du dương
Bợm nhậu xa gần thảy mến thương
Thịt ướp nướng vàng ngon ... tuyệt cú
Râu thui ngâm rượu quý ... phi thường
Nhâm nhi một chút tăng...phong độ
Thưởng thức nhiều lần ắt ...thấm sương
Bằng hữu gặp nhau tâm sự kể
Trời sa đất sụp... chấp ...đêm trường

Lá Vàng (Trúc Giang)


Users browsing this topic
Guest (2)
11 Pages«<23456>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.