Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Việt Nam Cộng Hòa  
#1 Posted : Monday, February 1, 2010 4:00:00 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Nên xài Windows 7 nào ? Cách xài nào hữu hiệu ?

Windows 7 có nhiều editions từ Starter tới Ultimate và Enterprise, 32-bit cũng như 64-bit thì nên chọn xài Windows 7 nào cho hợp với máy pc đang xài để làm việc được nhanh ? Chọn Windows 7 là phải coi hardware và những apps software nào muốn xài. Nếu quý vị theo từng giai đọan dưới đây - không bỏ giai đoạn nào - thì quý vị có thể quyết định được là xài Windows 7 edition nào.
1. Chọn theo CPU, RAM, và peripherals.
Những máy desktops/laptops sản xuất cách đây khoảng 3 năm thì hầu hết CPU là 64-bit ngoại trừ Core Duo (không phải là Core 2 Duo). Muốn biết chắc chắn hơn thì xài CPU-Z hay Everest thì có thể biết được. Những máy pc có Pentium 4 trở về trước đều là 32-bit. Như vậy nếu máy pc có CPU 64-bit là cứ chọn Windows 7 64-bit ? Chưa quyết định được

Windows 7 64-bit cần nhiều resoures và nhiều RAM hơn Windows 7 32-bit. Số RAM cần thiết tối thiểu để run Windows 7 64-bit là 2 GB RAM, nhưng Windows 7 64-bit sẽ làm việc nhanh hơn nếu số RAM từ 4 GB trở lên. Windows 32-bit có thể thấy 4 GB RAM installed trong máy nhưng chỉ xài tối đa khoảng 2.95-3.5 GB RAM gọi là usable RAM.

Tới đây quý vị có 1 khái niệm có thể chọn Windows 7 64-bit nếu CPU là 64-bit và gắn 4 GB RAM. Nếu máy pc chỉ có 3 GB RAM hay ít hơn thì có thể nói Windows 7 64-bit làm việc không nhanh hơn Windows 7 32-bit!

Còn những thứ hardware gắn trong máy pc mà lựa chọn:

Những thứ như network cards và hard disk controllers đều có 64-bit drivers cho Windows 64-bit vì những thứ nầy họ đều theo kịp với CPU hiện đại . Những thứ như sound card, hay printer cũ sản xuất để xài với Windows XP trở về trước đều là 32-bit driver, những thứ nầy không còn sản xuất nữa (discontinued) thì mấy nhà sản xuất sẽ không bao giờ viết 64-bit driver cho Windows 7, nên không có driver để xài - 32-bit driver thường không work với Windows 7 64-bit . Ngoài ra những thứ hardware để là data acquisition (32-bit driver) sẽ không work với Windows 7 64-bit, nên nếu quý vị phải xài tới những thứ peripherals cũ nầy đành phải chọn Windows 7 32-bit.

Tới đây quý vị đã có ý nghiêng về Windows 7 64-bit hay Windows 32-bit tùy theo CPU, RAM và những hardware trong máy! nhưng còn phải cân nhắc tùy theo những apps software nào muốn xài nữa
2. Application Software.
Có nhiều apps software viết cho 32-bit CPU có thể xài được với Windows 64-bit nhưng những apps software 32-bit nầy lại làm việc không được nhanh như run trong Windows 32-bit vì khi run trong Windows 7 64-bit phải biến đổi codes (hay emulator) thường gọi là Win32 On Win64 - hay là WOW.

Cũng có nhiều software 32-bit không làm việc với Windows 7 64-bit nhất là những games cũ.

Ngoài ra cũng có những software khi xài với Windows 7 64-bit hay xài với Windows 7 32-bit cũng như nhau, chỉ có những software nào viết riêng cho Windows 7 64-bit thì mới làm việc nhanh.

Nếu quý vị xài AutoCAD, video streaming, video editing và những thứ cần tới làm toán nhiều thì xài Windows 7 64-bit mới có lợi

Nếu quý vị cần phải xài VMware để run nhiều OS khác thì phải xài Windows 7 64-bit vì host pc phải là 64-bit thì mới có thể install guest OS trong VMware 32-bit hay 64-bit được. Nếu host pc xài 32-bit thì không install guest OS 64-bit được

Nếu quý vị xài máy pc để làm việc thông thường như xài MS Office 2007, surf net, downloading thì nên xài Windows 7 32-bit có lợi hơn vì xài được nhiều hardware cũ và run được nhiều apps software.

Còn những người cần phải xài tới Visual Studio 6 Enterprise ... thì phải xài Windows 7 32-bit ... vì dù có install được vào Windows 7 64-bit thì cũng chưa chắc deploy application cho đúng được . Visual Studio 6 Enterprise edition install vào Windows 7 32-bit được hoàn hảo (miễn là đừng Register Environment Variables).

Đến đây là quý vị có thể quyết định xài Windows 7 64-bit hay 32-bit rồi ... nếu chưa thì sẽ nói tới những thứ khó quyết định ...

Nếu xài máy pc không cần tới những thứ như backup & restore vào network thì Windows 7 Home Premium làm việc nhanh hơn là Windows 7 Professional hay Windows 7 Ultimate (phải so sánh cùng 32-bit hay 64-bit và số RAM). Những người có máy pc cũ không có SLIC 2.1 trong BIOS thì chỉ có cách chọn Windows 7 Professional hay Windows 7 Ultimate mà vì chỉ có 2 thứ nầy mới có activation crack. Windows 7 Enterprise không khác gì Windows 7 Ultimate.
3. Những trường hợp khó quyết định

3.1 Nhiều người mua laptop về đã có Windows 7 Home Premium 64-bit pre-installed. Gắn cái LaserJet Printer cũ vô không in được! Cái LaserJet printer còn in đẹp quá mà không lẻ bỏ thùng rác ? Không xài thì tiếc của. Mà phá bỏ cái Windows 7 Home 64-bit để install cái Windows 7 Home Premium 32-bit thì sẽ bị void warranty cũng không chừng. Ngoài ra, cũng phí đi 1 GB RAM vì máy gắn 4 GB RAM, trong khi đó cái Windows 7 Home Premium cũng chỉ xài được có 2.95 GB (usable RAM). Nàm thao bây giờ ???
Nếu chỉ xài máy laptop để in tài liệu chừng 10%, còn 90% xài máy laptop không cần tới in tài liệu ... thì chỉ cần install Windows 7 Ultimate 32-bit vào VHD . Đọc bài nầy phần 3: http://forums.vietbao.com/topic.asp?TOPIC_ID=59222

Khi cần in tài liệu (hay xài những app software cũ dành cho Windows 32-bit) thì boot vào Windows 7 Ultimate 32-bit ... Cái Windows 7 Home Premium 64-bit pre-installed trong máy vẫn còn nguyên vẹn ... khi nào cần thì xóa bỏ cái file VHD chứa Windows 7 Ultimate 32-bit là xong ...

3.2 Những người vì lý do nào đó phải xài Windows XP, hay Windows Vista ... mà muốn xài thêm Windows 7 thì chỉ cần xài dual-boot . Chia hard drive làm 2 partitions, partition 1 install Windows XP hay Vista, partition 2 install Winodws 7 nào muốn xài ... Tất cả apps software có thể install vào 1 chổ để ít hao dĩa - thí dụ Office 2007 - thì phải install app software 2 lần, boot vào XP hay Vista mà install apps software, rồi boot vào Windows 7 mà install apps software (cũng vào cùng 1 chổ) thì cả 2 Windows OS đều xài được apps software.

3.3 Nếu bạn ở trong trường hợp 3.1 mà không muốn xài Windows 7 Ultimate 32-bit hay 64-bit installed vào VHD ... thì gở cái HD trong máy ra, mua cái hard drive mới gắn vào, install Windows 7 nào muốn xài ... khi laptop bị hư thì gắn cái HD cũ vào sẽ không sợ bị void warranty ...

3.4 Cách hay nhất vẫn là giữ Windows 7 pre-installed trong máy khi mua về, install VMware 7, rồi install Windows OS nào muốn xài vào mà xài ... thì có thể run nhiều Windows OS mà không cần phải reboot.
4. Những thứ khác cần biết
Nếu phải install Windows 7 - bất cứ Windows7 edition nào thì cũng làm clean install (format partition, rồi install Widows 7) - xài Windows 7 upgrade không hay gì cả - nhất là khi drivers bị conflict thì rất khó tìm ra nguyên do. Ba cái junk software anti-virus, spyware protection v.v... là những thứ phá hoại Windows 7, chứ chẳng làm nên trò trống gì, chỉ làm chậm máy pc ... Nếu biết xài Windows backup & restore, Ghost 12, 14, 15, hay Acronis True Image Home thì đâu có cần tới mấy cái junkware đó!
Windows 7 32-bit hay 64-bit rất stable - không dể bị crash, hang ... nếu máy quý vị là máy mới mua, mới ráp ... mà xài Windows 7 bị đứng là do những app software không compatible, không làm clean install, hay không update driver đúng cách. Nếu quý vị muốn biết Windows 7 làm việc được stable hay không thì cứ để máy desktop/laptop ON liên tiếp vài ngày, 1 tuần, hay 1 tháng coi Windows 7 có bị hang, crash hay hư ?
thanks 1 user thanked Việt Nam Cộng Hòa for this useful post.
Dừa tươi on 7/15/2013(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa  
#2 Posted : Friday, February 5, 2010 2:57:24 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Windows 7 DNA
Đây là số checksum cho các version Windows 7 Original Untouched do Microsoft sán xuất ... nếu file ISo đã bị sửa chửa thêm bớt - thí dụ thêm activation crack - thì số checksum CRC hay SHA1 sẽ còn giống với số checksum nguyên thủy. Khi download cái file Windows 7 về mà thấy không còn giống với số checksum đăng dưới đây là cái dĩa đó đã touched

CRC = Cyclical Redundancy Checking
MD5 = Message Digest 5
SHA1 = Secure Hash Algorithm 1
Windows 7 Ultimate (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_x86_dvd_X15-65921.iso
SHA1: 5395DC4B38F7BDB1E005FF414DEEDFDB16DBF610
ISO/CRC: C1C20F76
Windows 7 Ultimate (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_x64_dvd_X15-65922.iso
SHA1: 326327CC2FF9F05379F5058C41BE6BC5E004BAA7
ISO/CRC: 1F1257CA
Windows 7 Enterprise (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_7_enterprise_x86_dvd_X15-70745.iso
SHA1: C6B905E48FDB6CB5BFCA967715A64461B812D40C
ISO/CRC: 6A9B5097
Windows 7 Enterprise (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_7_enterprise_x64_dvd_X15-70749.iso
SHA1: A89DCE706D527206CB464EF86ACD3A3D13A332DB
ISO/CRC: D4597619
Windows 7 Professional (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_x86_dvd_x15-65804.iso
SHA1: 697FA06554502FB21D30275273B25747299C020D
ISO/CRC: 578725D1
Windows 7 Professional (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_x64_dvd_x15-65805.iso
SHA1: 50127304441A793EE51B3F501289F6599A559E9F
ISO/CRC: 502C42C1
Windows 7 Home Premium (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_7_home_premium_x86_dvd_x15-65732.iso
SHA1: CC9D8220B2179E784D85BF1EA98D2EE2190D534F
ISO/CRC: 5DF6DBA0
Windows 7 Home Premium (x64) – DVD (English)
File Name: en_windows_7_home_premium_x64_dvd_x15-65733.iso
SHA1: 336779EA6B65F63E11A609B4D021439C47AB315B
ISO/CRC: 56D954E4
Windows 7 Home Basic (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_7_home_basic_x86_dvd_x15-65654.iso
SHA1: 101574FAA17FDB430BB027271EF0A58F0E18AD47
ISO/CRC: 2B06C5CC
Windows 7 Starter (x86) – DVD (English)
File Name: en_windows_7_starter_x86_dvd_x15-68956.iso
SHA1: 5DC1457BC4B3D94097F499B15DFDB3C21DADCDF5
ISO/CRC: 43DE3418
HBT  
#3 Posted : Friday, February 5, 2010 11:18:11 AM(UTC)
HBT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 765

Thanks: 78 times
Was thanked: 7 time(s) in 2 post(s)
"CON TẰM ĐẾN THÁC VẪN CÒN VƯƠNG TƠ"
VỚI LÒNG QUÝ MẾN ! hbt
nonduc  
#4 Posted : Sunday, February 7, 2010 7:31:37 PM(UTC)
nonduc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 44

con TẰM !
HBT  
#5 Posted : Monday, February 8, 2010 3:49:43 AM(UTC)
HBT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 765

Thanks: 78 times
Was thanked: 7 time(s) in 2 post(s)
quote:
Originally posted by nonduc
con TẰM !

Lỗi đánh máy đã được sửa lại . Cám ơn bác nonduc nhắc giùm !
Việt Nam Cộng Hòa  
#6 Posted : Sunday, February 14, 2010 9:14:27 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
5. Máy desktop/laptop của quý vị coi vậy mà không chậm đâu!

Có nhiều người cứ ngỡ là máy desktop hay laptop không chạy nổi Windows 7 là sai ... đây là system requirements để xài Windows 7:
5.1 Windows 7 - 32-bit:
1 gigahertz (GHz) or faster
1 gigabyte (GB) RAM
16 GB available hard disk space
5.2 Windows 7 - 64-bit:
1 gigahertz (GHz) or faster (CPU 64-bit)
2 gigabyte (GB) RAM
20 GB available hard disk space

Như điều kiện trên thì hầu hết máy có CPU Pentium 4 là có tốc độ CPU cao hơn 1 Ghz, và nhiều máy đã upgrade lên 1 GB RAM rồi (nhiều máy P4 chỉ có thể gắn tối đa 1.5 GB RAM - cũng có máy có thể gắn 2 GB). Ngay cả laptop xài shared video RAM cũng có thể xài Windows 7 được (RAM sẽ ít hơn 1 GB). Đây là bằng chứng:
5.3 Laptop Toshiba A75-S209 (4+ năm cũ), P4 3.06 Ghz, 1 GB RAM, 128- MB shared video RAM - còn lại 895 MB RAM xài cho Windows 7 (chưa đủ 1 GB RAM tối thiểu đòi hỏi). Install Windows 7 Home Premium 32-bit và Windows 7 Ultimate 32-bit làm việc nhanh hơn XP rất nhiều:

UserPostedImage

UserPostedImage
5.4 pc chỉ có 512 MB RAM
Cứ install Windows 7 Home hay Windows 7 Home Premium 32-bit mà xài ... có xài qua mới biết! Tôi từng install Windows 7 Ultimate 32-bit trong VMware 7 và chỉ xài 512 MB RAM.
Việt Nam Cộng Hòa  
#7 Posted : Sunday, February 14, 2010 10:15:17 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
6. Windows XP, Vista và Windows 7 - cái nào nhanh hơn ?

Đã có nhiều nơi so sánh cách làm việc giữa XP, Vista và Windows 7 rồi ... có 2 bài so sánh: một bài với hơn 80+ benchmarks (software) khác nhau, và 1 bài chỉ so sánh các games (dành cho những người chơi games). Ai muốn đọc thì vào 2 sites nầy - tôi chỉ lượm về kết luận:
6.1 Windows 7 Review: XP vs Vista vs 7 in 80+ Benchmarks - 5 pages
(Posted 10/19/09 at 02:00:00 PM by Will Smith)
http://www.maximumpc.com...reviews/windows_7_review
The Verdict
Whether you’re coming from XP or Vista, Windows 7 offers a massive leap forward in usability, security, and support for new hardware and technology, especially for enthusiasts and power users. For anyone who regularly keeps many windows open at once time, the new Taskbar is worth the price of admission alone. For XP users, the security improvements are equally worthy of praise, while Vista users will be thrilled with the much improved, much less annoying UAC. Add in support for new hardware technologies, more new features, and the kernel improvements that should allow you to get more from your multi-core CPU, and Windows 7 becomes a tidy, compelling package to all Windows users.

Best of all, the new OS simply feels faster than Vista or even XP. As one editor said after a session testing the OS, it’s the best of both worlds—the user interface speed of XP and the features and security of Vista and more. That’s something to be lauded.
6.2 Gaming Performance Compared: Windows 7 vs Vista vs Windows XP - 12 pages
http://www.firingsquad.c...rdware/windows_7_gaming/
Conclusion
While there were a couple of cases where WinXP outran Windows 7 and Vista, for the most part Windows 7 wins more than it loses, especially when you factor in multi-GPU technologies like SLI and CrossFire. In fact, if you’re a Windows XP gamer with SLI or CrossFire, I’d definitely urge you to upgrade to Windows 7 as soon as possible.

Windows XP’s origins date back to Windows 2000, an OS that was never designed for multi-GPU.

On the other hand NVIDIA and ATI worked closely with Microsoft to get Vista’s DX9.0L and DX10 APIs to scale more efficiently with SLI and CrossFire. Memory management tweaks found only in Windows 7 increases this even further, allowing SLI and CrossFire to scale even better under Windows 7 in comparison to Vista in many games.

Going into this article I didn’t expect the gains to be as great as they were, but the benchmarks don’t lie. Windows 7 is a huge improvement over XP in this regard.

The 3-Way battle between Windows XP, Vista, and Windows 7 is much closer when you exclude the second GPU benchmarks; other than ARMA II, the Radeon and GeForce GPUs performed remarkably similar regardless of OS (as long as you exclude the GeForce Windows XP x64 numbers). No one OS really pulls away from the other, they just trade wins and more often than not, they’re tied in performance. For this reason I’d have to give the overall nod to Windows Vista and Windows 7, as they generally run just as fast as XP, with the obvious addition of DirectX 10 and DX11 support.

So is Windows 7 the best OS for gaming? Based on the results we’ve just looked at, I’d have to say “yes”. Windows 7 delivers the best combination of features and game performance of any OS tested today. From what I’ve seen so far, it’s also just as stable as Windows XP and Vista and seems more responsive. The addition of gestures and the new taskbar really push Windows 7 over the top.

I’m not a huge fan of the new system tray but I can understand Microsoft’s reasoning behind the changes and it’s an easy adjustment to make. Compatibility could be the one issue where Windows 7 takes a backseat to Vista and Windows XP, as I did have to manually install a third-party driver to get STALKER to run properly (I don’t recall the manufacturer, but I believe it was related to the game’s copy protection scheme). Even though it’s less aggravating, I also continue to disable UAC.

Comparing the issues Vista faced on its launch day to Windows 7 though, all signs point to Windows 7 being a huge success. Windows 7 builds on the foundation Microsoft laid with Windows Vista and takes it to another level. Based on everything seen so far, I see no reason why Windows 7 won’t be a homerun for Microsoft.

Gamers reluctant to upgrade from Windows XP fear not. You finally have a reason to upgrade. If I was running Windows Vista with Service Pack 2 though, I wouldn’t be in a rush to pick up Windows 7. It’s definitely an improvement over Vista, but unless you plan on running SLI or CrossFire, it’s probably not worth Microsoft’s asking price. After all, it is fundamentally just a highly polished extension of Vista. Instead I’d spend that money on a better graphics card or CPU.

Windows 7 is the genuine article though. This time the final product does live up to the hype. By taking the features of Vista, improving the interface, and combining the best attributes of Windows XP, namely its performance and stability, Microsoft has put together a solid OS that should please the most discriminating hardware enthusiast or gamer. In some ways, this may just be Microsoft's best OS yet.


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.