Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

56 Pages«<4142434445>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#841 Posted : Sunday, June 9, 2019 8:21:05 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage

đôi khi,
chỉ là lần duy nhất bắt gặp sự sắp xếp rất hoàn hảo này trong một khung hình thiên nhiên kỳ ảo?

(bấm = iphone 5/6/2019)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#842 Posted : Monday, June 10, 2019 12:13:56 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#843 Posted : Tuesday, June 11, 2019 1:37:34 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#844 Posted : Wednesday, June 12, 2019 1:06:47 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#845 Posted : Thursday, June 13, 2019 7:29:19 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#846 Posted : Friday, June 14, 2019 12:44:37 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage


Hoàng Thy Mai Thảo  
#847 Posted : Saturday, June 15, 2019 1:22:51 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#848 Posted : Sunday, June 16, 2019 11:08:45 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#849 Posted : Monday, June 17, 2019 12:56:25 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImageHoàng Thy Mai Thảo  
#850 Posted : Tuesday, June 18, 2019 11:50:52 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#851 Posted : Wednesday, June 19, 2019 2:28:55 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#852 Posted : Thursday, June 20, 2019 4:43:29 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#853 Posted : Thursday, June 20, 2019 11:33:38 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#854 Posted : Friday, June 21, 2019 6:15:52 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage

hello mùa hè 2019 !

Xuân qua, Hạ mới tới rồi
Em tôi lưỡng lự tìm nơi sum vầy...?! (HPP)

Mặt trời rực rỡ trên cao
Hãy dang cánh rộng đón chào mùa sang! (PN)


Mùa sang hoa nắng tươi vàng
Gửi người một nửa giữa hàng mây bay ...!!
Mây trời đôi lúc đổi thay
Riêng con gió lộng miệt mài trùng dương ...!? (HPP)


FB - 21/6/2019

Edited by user Friday, June 21, 2019 10:11:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#855 Posted : Friday, June 21, 2019 11:31:03 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#856 Posted : Sunday, June 23, 2019 1:48:46 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#857 Posted : Sunday, June 23, 2019 1:45:45 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage

hoàng-hôn chớm Hạ dịu hiền mênh mang...!!

bấm = iphone, 23/6/2019 - 21h32 = 17 phút sau khi mặt trời lặn !
Hoàng Thy Mai Thảo  
#858 Posted : Sunday, June 23, 2019 11:57:26 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#859 Posted : Tuesday, June 25, 2019 4:52:52 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage
UserPostedImage

UserPostedImage

Hoàng Thy Mai Thảo  
#860 Posted : Tuesday, June 25, 2019 11:06:28 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 15,561

Thanks: 6817 times
Was thanked: 2756 time(s) in 1946 post(s)
UserPostedImage

UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest (3)
56 Pages«<4142434445>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.