Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

22 Pages«<34567>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
vivi01  
#81 Posted : Sunday, February 2, 2014 4:41:21 AM(UTC)
vivi01

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 6/23/2011(UTC)
Posts: 212
Location: Norway

Thanks: 59 times
Was thanked: 124 time(s) in 101 post(s)
UserPostedImage

Chúc Tất cả quí bạn gần xa năm con Mã vạn an.
thanks 1 user thanked vivi01 for this useful post.
Sương Đêm on 1/30/2015(UTC)
vivi099  
#82 Posted : Thursday, January 1, 2015 4:04:02 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
UserPostedImage

Đón tết quê người

Tết quê người đồi thông tuyết đọng
Tiếng chuông lòng khắc khoải sầu đong
Chim viễn xứ cố hương hoài vọng
Lệ lìa quê nặng bước lưu vong

Đón giao thừa rực trời pháo nổ
Xác pháo cài tuyết trắng thê lương
Tiếng pháo ru não hồn sử mộ
Mang nỗi sầu thấm lạnh quê hương

Tổ Quốc khăn tang ngàn dâu bể
Mỗi lần tết đến tủi thương đau
Đón tết lìa quê đầy máu lệ
Nòi giống Tiên Rồng đày đoạ nhau

Nhớ trông trời mẹ mây trắng lạnh
Cúi trông đất khách dạ buồn sâu
Từ ngày sông núi mồ hiu quạnh
Khăn trắng cài tang nhuộm trắng đầu

Tết đến rồi đi thầm nhắc nhở
Xe lăn, nạng gỗ, vòng hoa tang
Mảnh khăn sô trắng đầu thiếu phụ
Núi sông tàn phản phất hương nhang !

Vivi
Norway 01.01. 2015
Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 1 user thanked vivi099 for this useful post.
Sương Đêm on 1/30/2015(UTC)
vivi099  
#83 Posted : Thursday, January 1, 2015 5:11:21 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
UserPostedImage

Huyết sử cầu Hiền Lương

Hiền Lương ngăn cách Nước Non
Thiên thu thù hận mãi còn ly tan !

Từ thuở Cầu buồn chia lệ ướt
Tình người Nam Bắc rũ dòng sông
Vầng tang thù hận cài Non Nước
Rụng bóng ly tan đọng máu hồng

Vô thần mỵ Quốc gây oan nghiệt
Cầu nhuộm hai màu xóa Hiền Lương
Nghẹn ngào tiếng Quốc tình ly biệt
Nồi da xáo thịt cảnh tang thương

Hai mươi năm lẻ Cầu chia cắt
Non Nước trầm buồn lặng lẽ trôi
Dòng sông máu lệ sầu Nam Bắc
Đêm đêm quằn quại khóc chia đôi

Thiếu phụ ôm con đầu bạc trắng
Quì bên chân mộ đốt hương nhang
Tình nồng vĩnh biệt đời hoang vắng
Ngấn lệ ngàn năm ai oán than

Bà Mẹ hai miền sầu tang bạc
Bên Cầu soi hận ngóng đàn con
Đứa nam, đứa bắc, đứa lưu lạc
Huyết sử Tiên Rồng vận héo hon !

Vivi
Norway 10.11.2014
Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 1 user thanked vivi099 for this useful post.
Sương Đêm on 1/30/2015(UTC)
vivi099  
#84 Posted : Thursday, January 1, 2015 5:20:28 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
UserPostedImage
Luật pháp côn đồ
Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 1 user thanked vivi099 for this useful post.
Sương Đêm on 1/30/2015(UTC)
vivi099  
#85 Posted : Thursday, January 1, 2015 5:26:55 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
UserPostedImage

Tết lìa quê

Đón tết quê người dạ xót xa
Mòn chân viễn xứ lạc quê nhà
Giống nòi đổ nát hương tình mạt
Non nước tan tành giọt lệ sa
Mỗi độ đông về chờ hội ngộ
Những lần xuân đến đợi hoan ca
Giao thừa tiếng pháo sầu ly biệt
Thân phận lìa quê ta với ta

Vivi
Norway 01.01.2013
Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 1 user thanked vivi099 for this useful post.
Sương Đêm on 1/30/2015(UTC)
vivi099  
#86 Posted : Sunday, January 4, 2015 2:33:32 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
Chúc quê nhà

Đầu năm khai bút chúc quê nhà
Quốc thịnh, dân hùng nối nghiệp cha
Hiến đảo vong ân nòi giống Việt
Bán rừng trọng tội tổ tiên ta
Thanh niên nội ngoại thề liên kết
Trí thức bắc nam quyết chẳng xa
Dũng khí ngàn năm con cháu Lạc
Trừ gian, diệt giặc giữ sơn hà !

Vivi
Norway 11.02.2013
(Mồng hai quý tỵ)

Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 1 user thanked vivi099 for this useful post.
Sương Đêm on 1/30/2015(UTC)
vivi099  
#87 Posted : Thursday, January 29, 2015 9:02:38 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
Tiếng Quốc hoài hương

Từ buổi lìa quê chẳng trở về
Mòn chân viễn xứ nặng hồn quê
Nhớ Nước đau lòng Con Tạo phủ
Khăn tang quê Mẹ rũ lê thê

Đốt ngọn đèn sầu ngẫm cố hương
Khúc quanh lệ sử đọng thê lương
Sông Tương nước bạc tình khâm liệm
Nòi giống chia lìa thương xót thương

Mẹ Việt ơi ! Non Nước não nề
Con đường Dân Tộc lụy u mê
Mây hồng phương bắc trời u ám
Phủ cả trời nam mất lối về

Vận nước lao đao dạ xót xa
Buồn hôn đất khách tủi quê nhà
Rầu rầu tiếng Quốc hoài hương đọng
Trang sử lìa quê máu lệ nhòa !

Vivi
Norway 29.01.2015

Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 1 user thanked vivi099 for this useful post.
Sương Đêm on 1/30/2015(UTC)
vivi099  
#88 Posted : Monday, February 2, 2015 11:13:56 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
Kissinger
Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 1 user thanked vivi099 for this useful post.
Sương Đêm on 2/15/2015(UTC)
vivi099  
#89 Posted : Monday, February 2, 2015 11:16:22 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
Con Tạo hề

Vận Nước đảo điên Con Tạo hề
Lìa quê ngẫm nghĩ nghĩ mà ghê
Liều thân sóng bạc thân tan nát
Gởi xác trùng dương xác não nề
Thế sự trắng đen đen đất khách
Cõi đời bạc trắng trắng trời quê
Thế thời thời thế thời chao đảo
Kiếp nạn lìa quê hề tạo hề !

Vivi
Norge 31.januar 2015
Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 2 users thanked vivi099 for this useful post.
Thy Lan Thao on 2/2/2015(UTC), Sương Đêm on 2/15/2015(UTC)
vivi099  
#90 Posted : Sunday, February 8, 2015 2:41:57 PM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
UserPostedImage
Tiếng Quốc Hoài hương
Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 2 users thanked vivi099 for this useful post.
Thy Lan Thao on 2/8/2015(UTC), Sương Đêm on 2/15/2015(UTC)
vivi099  
#91 Posted : Saturday, February 14, 2015 8:46:12 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
UserPostedImage
Nguyễn bá Thanh chết hạ độc
Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 2 users thanked vivi099 for this useful post.
Thy Lan Thao on 2/14/2015(UTC), Sương Đêm on 2/15/2015(UTC)
Sương Đêm  
#92 Posted : Tuesday, February 17, 2015 2:34:08 AM(UTC)
Sương Đêm

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/8/2012(UTC)
Posts: 601
Switzerland
Location: Lucerne

Thanks: 1625 times
Was thanked: 590 time(s) in 453 post(s)


UserPostedImage
thanks 1 user thanked Sương Đêm for this useful post.
vivi099 on 2/18/2015(UTC)
vivi099  
#93 Posted : Wednesday, February 18, 2015 6:54:10 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
Tiếng xuân quê Mẹ

Nơi đất khách, cầu quê Mẹ
Nắng mới xuân về sưởi nhẹ tình thương

Tiếng xuân quê Mẹ não nề
Tiếng xuân nhủ ảo, ê chề mưa tang
Đào mai buồn rụng nhụy vàng
Dòng đời đen bạc, lệ hàn phân ly

Nhớ thương, chờ đợi, khắc ghi
Quốc kêu mòm mỏi, bước đi lạc bầy
Xuân tha hương tuyết phủ đầy
Không mai hé nụ, tuyết xây mộ sầu

Mẹ Việt ơi ! Nước về đâu ?
Khúc quanh trang sử rầu rầu tuổi hoa
Buồn hôn đất khách lệ nhòa
Nhớ trông quê Mẹ xót xa tộc Hồng

Tiếng xuân hoài vọng Núi Sông
Tiếng xuân thấu đọng chữ đồng mị nô
Tiếng xuân ấp ủ cơ đồ
Cài tang tạc vận nấm mồ ngàn năm !

Vivi
Norway 18.2. 2015
(30 tết ất mùi)
Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 1 user thanked vivi099 for this useful post.
Sương Đêm on 2/18/2015(UTC)
vivi099  
#94 Posted : Thursday, February 19, 2015 9:09:57 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
UserPostedImage

Xuân nung sử

Chong ngọn đèn sầu nguyện cố hương
Dân an Quốc thái cạn thê lương
Bao lần xuân đến nhà tan tác
Mấy bận xuân lìa nước nhiễu nhương
Nhớ tổ vắt sầu xoa oán hận
Thương nòi vuốt lệ xóa đau thương
Đêm xuân nung sử buồn quê Mẹ
Thời vận Mán Mường tranh bá vương !

Vivi
Norway 19.2.2015
(Mùng một tết ất mùi)


Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 1 user thanked vivi099 for this useful post.
Sương Đêm on 2/25/2015(UTC)
vivi099  
#95 Posted : Monday, February 23, 2015 9:29:20 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
UserPostedImage

Edited by user Tuesday, February 24, 2015 12:18:10 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 2 users thanked vivi099 for this useful post.
Thy Lan Thao on 2/23/2015(UTC), Sương Đêm on 2/25/2015(UTC)
vivi099  
#96 Posted : Tuesday, February 24, 2015 12:19:32 PM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
UserPostedImage
Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 2 users thanked vivi099 for this useful post.
Thy Lan Thao on 2/24/2015(UTC), Sương Đêm on 2/25/2015(UTC)
vivi099  
#97 Posted : Sunday, March 1, 2015 1:18:00 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
UserPostedImage
Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 1 user thanked vivi099 for this useful post.
Sương Đêm on 3/1/2015(UTC)
vivi099  
#98 Posted : Sunday, March 1, 2015 1:20:07 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
UserPostedImage
Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 1 user thanked vivi099 for this useful post.
Sương Đêm on 3/1/2015(UTC)
vivi099  
#99 Posted : Sunday, March 1, 2015 1:22:00 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
Xuân ly tan

Quê hương Đất Nước quê hương
Xót xa con tạo tầm đường lìa quê

Vạt nắng xuân về trên đất Mẹ
Có hồng đôi má trẻ ngây thơ
Có còn vương vấn tình nhè nhẹ
Như gã lìa quê vuốt lệ chờ

U uất Sông Tương mây trắng đổ
Phủ bờ ly biệt nước buông xuôi
Mấy độ xuân về nhìn sóng vỗ
Ngẫm đời phiến lá xót xa trôi

Bà Mẹ chờ con bờ Ái Tử
Nhớ trông Non Nước lệ đầy vơi
Cúi hôn đất lạnh mờ con chữ
Bạc kiếp phù vân lạc cõi đời

Buồn quá vắt sầu về chốn cũ
Từ mùa xuân tạo sĩ gian phu
Chế độ Mán Mường non nước rũ
Dân Tộc tan thương bỡi độc thù !

Vivi
Norway 28.2.2015

Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 1 user thanked vivi099 for this useful post.
Sương Đêm on 3/1/2015(UTC)
vivi099  
#100 Posted : Sunday, March 1, 2015 1:23:45 AM(UTC)
vivi099

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/1/2015(UTC)
Posts: 371
Norway
Location: Oslo

Thanks: 140 times
Was thanked: 272 time(s) in 210 post(s)
UserPostedImage
Con Tạo tháng tư đen

Con Tạo xu thời đạp tổ
Mỗi tháng tư đen mây đổ màu tang

Vuốt mặt nhìn về quê Mẹ
Vắt sầu gạt nhẹ lệ dư
Thấm trang ô sử tháng tư
Nồi da xáo thịt, người người ly tan

Đất úa độc gian rao bán
Dựa quân giặc Hán xưng danh
Đè dân cướp đoạt giàu sang
Âm thầm nộp đất, vinh quang đảng xài

Tộc Việt hình hài lệ máu
Thói đời con cháu Ma Vương
Tháng tư đen, ngục thê lương
Lê dân ôm hận tìm đường vượt biên

Thế hệ đảo điên Con Tạo
Lừa dân, mị đạo, ngụy quan
Ba Đình tụ mặt nội gian
Tháng tư Mường Mán phá tan Sơn Hà !

Vivi
Norway 01.3.2015

Nhà Cổ Ngàn Người Thích
http://vivi099.wordpress.com/
thanks 2 users thanked vivi099 for this useful post.
Sương Đêm on 3/1/2015(UTC), Thy Lan Thao on 3/8/2015(UTC)
Users browsing this topic
Guest (6)
22 Pages«<34567>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.