Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
hoanglanchi  
#1 Posted : Thursday, July 18, 2002 4:00:00 PM(UTC)
hoanglanchi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 2,067Gửi bác TVB Còn..


Vẫn còn đấy
Mây trời xanh thẳm
Ngọn trúc vàng che một mảnh trăng non
Lời thề xua
Đôi lứa sắt son
Mình ơi có nhớ
Mình đây vẫn chờ..

Vị Tha

Lúc đau cái bút cũng đau
Hằn lên trang giấy một mầu đậm đen
Mực nhỏ lệ
Bút xé toang giấy trắng
Tay vung lên mắt rực lửa căm hờn


Ngày mỗi ngày đau vẫn thênh thang
Ta gậm nhấm nỗi buồn vô tận
Đau không hết buồn càng diệu vợi
Tim héo mòn và trí mù suơng..


Ta chợt hiểu
Chỉ vị tha là cõi vô thuờng
Vị là thứ
Tha là thứ
Mở toang lòng tha thứ để yêu thuơng..
Hoàng Lan Chi
TVB  
#2 Posted : Saturday, July 20, 2002 2:41:36 AM(UTC)
TVB

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,851

Gởi chị HLC

Không đề

Còn đây trang giấy trắng tinh
Thứ tha chứng tỏ chút tình yêu thương
Tâm hờn biến cõi vô thường
Lòng ai gởi tới muôn phương ai chờ

Nỗi buồn quấy loạn trang thơ
Tâm tư thao thức hững hờ chốn nao
Tách trà hương vị ngọt ngào
Thoảng theo gió nhẹ quyện vào chốn mơ


tvb
toquoc  
#3 Posted : Saturday, July 20, 2002 2:55:33 AM(UTC)
toquoc

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,720

Thân ái gửi chị HLC,
Vâng ,còn đây! Dòng nước trắng trong cuồng dưới thấp
Vừng trăng vàng nhạt ngự trên cao !
Lòng ai như suối dạt đào
Tâm ai như thác ngọt ngào tình yêu . Vẫn luôn nhớ chị Quý mến,


toquocTVB  
#4 Posted : Saturday, July 20, 2002 3:43:46 PM(UTC)
TVB

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,851

"Dòng nước trắng trong cuồng dưới thấp Vừng trăng vàng nhạt ngự trên cao !"

Đôi câu đối quá hay:
Dòng nước <=> vừng trăng
Trắng trong<=> vàng nhạt
Cuồng dưới thấp <=>ngự trên cao

Tuyệt cú.

tvb
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.