Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
TuanCali  
#1 Posted : Monday, July 23, 2001 4:00:00 PM(UTC)
TuanCali

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8

Tuấn và Hương mới có thêm một bé gáị Bé tên là Catherine Vân-Hương. Bé nặng 8 lb và dài 20 inches. Bé sanh vào ngày 07/17/01 tại nhà thương Orange Coast Memorial tại Fountain Valley, CẠ

Hai mẹ con rất khoẻ mạnh. Hôm nay đưa bé đi tái khám (checkup), bé lên được thêm 3 oz.


Mai  
#2 Posted : Wednesday, July 25, 2001 1:58:51 AM(UTC)
Mai

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 143

Chúc Mừng 2 bạn
Tuấn và Hương
ri^ng bé Catherine mau ăn chóng lớn

Chúc mừng, Chúc mừng

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.