Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
rongtien  
#1 Posted : Friday, June 29, 2001 4:00:00 PM(UTC)
rongtien

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,141

Chúc mừng chú thím Nguyễn văn Dũng (Ngọ), có người con đỡ đầu là Br. Dominic Trần Văn Điều
sẽ được thụ phong Linh Mục ngày 7 tháng 7 năm 2001 lúc 10:00 am
tại nhà thờ St. Joseph Co-Catheral 721 Canal Blvd. Thibodaux, La .

Thánh lễ tạ ơn sẽ được cử hành tại Giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam 14001 Dwyer Blvd. New Orleans, La
Lúc 11:00 sáng Chúa Nhật ngày 8 tháng 7 năm 2001.

Ban cựu học sinh Mẫu Tâm thành thật chúc mừng cùng ông bà cố và anh chị Tuất


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.