Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

49 Pages«<474849
Options
View
Go to last post Go to first unread
emily  
#961 Posted : Thursday, November 7, 2019 10:30:10 AM(UTC)
emily

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 1,697

Thanks: 536 times
Was thanked: 765 time(s) in 403 post(s)
UserPostedImage
emily  
#962 Posted : Wednesday, November 13, 2019 11:47:58 PM(UTC)
emily

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 1,697

Thanks: 536 times
Was thanked: 765 time(s) in 403 post(s)
UserPostedImage

KHÚC SẦU


Bỏ lỡ tình xa nặng gánh nhiều
Ân dày nghĩa cả vẹn lời yêu
Ngày xưa khỏa bút thương dòng mực
Chốn cũ tràn nghiên nợ cảnh chiều
Gửi lại trên đồi mây sẵn kết
Trao về giữa ngõ nắng như thiêu
Cung sầu khúc chạnh buồn dang dở
Bỏ lỡ tình xa nặng gánh nhiều

LienNguyen
amtrak  
#963 Posted : Thursday, November 28, 2019 5:31:12 PM(UTC)
amtrak

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 972

Thanks: 730 times
Was thanked: 377 time(s) in 178 post(s)
UserPostedImage
emily  
#964 Posted : Friday, January 17, 2020 11:37:25 AM(UTC)
emily

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 1,697

Thanks: 536 times
Was thanked: 765 time(s) in 403 post(s)
UserPostedImage
emily  
#965 Posted : Thursday, February 13, 2020 1:48:29 PM(UTC)
emily

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 10/11/2012(UTC)
Posts: 1,697

Thanks: 536 times
Was thanked: 765 time(s) in 403 post(s)
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest (2)
49 Pages«<474849
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.