Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

45 Pages«<434445
Options
View
Go to last post Go to first unread
hoatinh  
#881 Posted : Saturday, August 3, 2019 1:48:27 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,304

Thanks: 66 times
Was thanked: 1244 time(s) in 695 post(s)
HUẾ
Ôi – nàng Thơ xứ Huế.?
Với thực phẫm địa phương
Làm sao tôi quên được
Sống chết chạy theo nường

-~=o@o=~-

Học trò trng Quảng ra thi
Thấy cô hái Huế - chân di không đành
Em vo thành nội trốn anh
Anh vào tìim thấy -- mới thành lứa đôi.!?
Cuộc đời hai đứa yên vui
Tình Yêu tươi thhắm lên ngôi huy hoàng

VÔ TÌNH
Thuở thư sinh Quốc Học Huế
:Cố đô Huế : 1957 - 1959

hoatinh  
#882 Posted : Saturday, August 3, 2019 11:39:11 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,304

Thanks: 66 times
Was thanked: 1244 time(s) in 695 post(s)

AN HONEST SOUL
I know her name is Vanessa
She is a very good catholic woman
Because she has a great love
And share everyone around..!
Who will be helped from this good woman..?
The disabled - the poor and the unemployed
She hopes everyone will have a happy life
And the world is now -- a Paraise.!

TINH VO


Edited by user Saturday, August 3, 2019 11:43:27 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#883 Posted : Monday, August 5, 2019 1:12:11 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,304

Thanks: 66 times
Was thanked: 1244 time(s) in 695 post(s)
TUỔI GIÀ MẸ CHA

Tuổi già nói trước - lại qoên sau.?
Gầy yếu thường xuyên nỗi thảm sầu
Cháu con săn sóc càng khăn khó
Tuổi đời chồng chất lắm thương đau

Nhớ xưa cha mẹ còn trăn trở
Giây phút chia ly - chỉ thở phào
Thé giới vô thường - như thế đó
Người đời an ủi -- Có gì đâu.?


Ba TÌNH + Mẹ TUYỀT
Tường niệm Cha Mẹ nây lễ Vu Lan
Houston – 2019

Edited by user Monday, August 5, 2019 9:18:52 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#884 Posted : Saturday, August 10, 2019 2:09:06 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,304

Thanks: 66 times
Was thanked: 1244 time(s) in 695 post(s)
[size=-
HAI VAN PASS

Being a Da Nang citizen - I often go to Hue
Residence here - to study
Da Nang and Thua Thien - separated by
A Pass of poetry - beautiful pictures ...!?

-~=o@o=~-

HAI VAN PAS
Être citoyen de Da Nang - je vais souvent à Hue
Résidence ici - étudier
Da Nang et Thua Thien -- séparé par :
Un passage de poésie - de belles images

TINH VO
Houston - 3019[/size]

Edited by user Sunday, August 18, 2019 4:08:02 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#885 Posted : Wednesday, August 14, 2019 5:20:47 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,304

Thanks: 66 times
Was thanked: 1244 time(s) in 695 post(s)
THƠ VIẾT CHO AI

Tôi viết cho ai - để sẻ chia :
Buồn Vui - gặp gỡ - luc chia lìa
Quen nhau từ thuở còn thơ ấu
Hình ành sẽ là nấm mộ b ia

WRITING FOR WHO

I wrote poetry to share with someone :
Happy for meeting or Sad at the end
Getting together since childhood
The image will be a tombstone by look

TINH VO
Hốutn - 2019

Edited by user Wednesday, August 14, 2019 6:49:11 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#886 Posted : Saturday, August 24, 2019 11:13:16 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,304

Thanks: 66 times
Was thanked: 1244 time(s) in 695 post(s)
TRỜI THU NƯỚC MỸ
Hình như cơn gió nhẹ heo may
Có lẽ Thu về - Em có hay.?
Xưa đó quê mình - ai cảm hứng
Thơ đề cho chiếc lá vàngt bay.

Nay Huynh mời đệ thơ đề xướng :
Màu sắc hương hoa – cứ nhét đầy
Xin đáp ơi đây - vùng xú lạnh..
Trời Thu nước Mỹ chỉ nhiều mây

VÔ TÌNH
Gởi tặng thi hữu Cây Trâm

Houston – Thu 2019

Edited by user Saturday, August 24, 2019 11:18:22 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#887 Posted : Sunday, August 25, 2019 7:17:07 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,304

Thanks: 66 times
Was thanked: 1244 time(s) in 695 post(s)
CHỆT TÀU VÀ NƯỚC TA

Xưa nay Tàu Cộng vẫn âm thầm
Muốn ciếm dễ dàng nước Việt Nam
Phịa đặt lưởi bò phân giới tuyến
Mưu đồ thể hiện tánh tham lam..

Hoa KỲ không thể đành Im lặng
Để Chêt lộng hành kẻ ác gian
Thế giới chưa là tìơi tận thế..
Mong sao - nó sẹ chốn Thiên dàng.?


VÔ TÌNH
Houston 2019

Edited by user Monday, August 26, 2019 6:04:25 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#888 Posted : Monday, September 2, 2019 8:45:11 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,304

Thanks: 66 times
Was thanked: 1244 time(s) in 695 post(s)
LỜI CA BẢN NHẠC

Lời ca bản nhạc - em đang hát :
Đất nươớc em kìa - đã nát tan..?
Dân tộc em đang dần chết chóc
Dứới ;àn bom đạn của Lân bang

Đói nghèo - cân thiết là no ấm
Hạnh phúc an lành mới hân hoan
Phát triển văn minh dân chủ hóa
Ấy điều mơ ước của toàn dân

VÔ TÌNH
Mến tặng Mimh tinh Vanessa
USA - 2019hoatinh  
#889 Posted : Wednesday, September 4, 2019 7:21:42 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,304

Thanks: 66 times
Was thanked: 1244 time(s) in 695 post(s)
TƯỞHG NHỚ

Lê Hồng bỗng vắng diễn đàng
Hay là người đã sang ngang kia rồi..!?
Sang ngang - thay đổi cuộc đời
Gặp nhau rồi để xa xôi cõi trần
Vô Tình - thi hữu vấn an :
Vài lời giản dị hỏi thăm Lê Hồ Hồng.!

VÔ TÌNH
Houston – Thu 2019

Edited by user Friday, September 6, 2019 5:00:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#890 Posted : Thursday, September 5, 2019 10:31:12 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,304

Thanks: 66 times
Was thanked: 1244 time(s) in 695 post(s)
NGÀY HỘI CHỢ

Hôi Chợ một ngày thật qúa vui
Ghi danh thi phú - chỉ mình tui
Văn yhơ Việt ngữ cần lưu trữ
Lựa chữ cho hay - ắt chậm rùi

Chữ nghĩa đâu ngờ gây xuc động
Hợp hòa suông sẻ - đã vô chui.?
Thơ văn chút lếu trình trên báo
Bhắc hẳn vui rồi chẳng gặp xui.!

VÔ TÌNH
Vô chui = chui vôEdited by user Saturday, September 7, 2019 6:32:38 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#891 Posted : Saturday, September 14, 2019 3:00:35 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,304

Thanks: 66 times
Was thanked: 1244 time(s) in 695 post(s)
BÀI THƠ ĐƯA TIỄN
VĂN HỮU
NGUYỄN MẠNH DẠN

Houston thời tiết - gió thu sang
Thân hữu nơi đây bỗng ngỡ ngàng
Tai họa vô thừơng - hay biến cố.?
Gây bao thảm khốc chốn trần gian.

Phút giây tang lễ - kinh cầu nguyện
Đưa tiễn vong linh đến niết bàn
Ly biệt đau lòng sao tránh khỏi
Vợ con thương tiếc -- chít khăn tang.!

VÕ TÌNH
Đại diện anh em phúng điếu
Houston – Thu 2019

Edited by user Saturday, September 14, 2019 3:03:13 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (5)
45 Pages«<434445
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.