Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
UFO  
#1 Posted : Tuesday, December 29, 2015 12:57:17 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,162
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
HP RPN Calculators & Texas Instrument Scientific Calculators

Thập niên 1975-1985 thì nhiều người xài qua máy tính HP như HP15C, HP41CV, HP41CX hay máy tính hiệu TI đều biết những cái máy tính nhỏ nầy là việc rất tốt - ngay cả có cái programable để giải bài tóan nhỏ (đây là thời trước khi máy personal computer ra đời).

Bây giờ với smartphone, quý vị có thể làm sống lại thời huy hoàng đó - chỉ cần run Google Play đánh vào ô search HP RPN calculator hay TI calculator mà lượm về cái máy tính nào bạn từng xài qua ... đây là thí dụ cái HP41CV:

UserPostedImage

Edited by user Tuesday, December 29, 2015 1:04:48 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.