Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages<12
Options
View
Go to last post Go to first unread
Bachsuongthu  
#21 Posted : Wednesday, June 24, 2015 10:08:21 AM(UTC)
Bachsuongthu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/4/2013(UTC)
Posts: 325
Location: Paris bốn mùa lãng mạn

Thanks: 1619 times
Was thanked: 852 time(s) in 331 post(s)
Originally Posted by: THUGIANGVU Go to Quoted Post
http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/05/66.jpg

Đẹp quá TThu ơi, Thugiang thích chụp hình lắm mà dạo ni bận và cũng mệt mà vẫn chưa chụp đuợc đúng cách .Mùa này đấy hoa thơm cỏ lạ mà chỉ xem và suýt xoa thôi.
Cám ơn và chúc luôn an vui nhé
Thân mến
TGVThu cũng rất thích chụp hình , nhưng 0 có giỏi , thấy hoa cảnh đẹp clic clic , hên xui có hình rỏ khi bị mờ

Thu mến chúc Thugiang nhiều may mắn như ý ,,,


thanks 5 users thanked Bachsuongthu for this useful post.
SongLinh on 6/30/2015(UTC), thơ xanh on 7/2/2015(UTC), Gió Bụi on 7/9/2015(UTC), THUGIANGVU on 8/3/2015(UTC), Trần-vũ on 9/1/2015(UTC)
Bachsuongthu  
#22 Posted : Wednesday, June 24, 2015 10:10:11 AM(UTC)
Bachsuongthu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/4/2013(UTC)
Posts: 325
Location: Paris bốn mùa lãng mạn

Thanks: 1619 times
Was thanked: 852 time(s) in 331 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage
thanks 5 users thanked Bachsuongthu for this useful post.
SongLinh on 6/30/2015(UTC), thơ xanh on 7/2/2015(UTC), Ngọc Anh on 7/3/2015(UTC), THUGIANGVU on 7/8/2015(UTC), Gió Bụi on 7/9/2015(UTC)
Bachsuongthu  
#23 Posted : Friday, June 26, 2015 10:05:27 AM(UTC)
Bachsuongthu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/4/2013(UTC)
Posts: 325
Location: Paris bốn mùa lãng mạn

Thanks: 1619 times
Was thanked: 852 time(s) in 331 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImagethanks 5 users thanked Bachsuongthu for this useful post.
SongLinh on 6/30/2015(UTC), thơ xanh on 7/2/2015(UTC), Ngọc Anh on 7/3/2015(UTC), THUGIANGVU on 7/8/2015(UTC), Gió Bụi on 7/9/2015(UTC)
Bachsuongthu  
#24 Posted : Friday, June 26, 2015 10:06:39 AM(UTC)
Bachsuongthu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/4/2013(UTC)
Posts: 325
Location: Paris bốn mùa lãng mạn

Thanks: 1619 times
Was thanked: 852 time(s) in 331 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage
thanks 6 users thanked Bachsuongthu for this useful post.
SongLinh on 6/30/2015(UTC), thơ xanh on 7/2/2015(UTC), Ngọc Anh on 7/3/2015(UTC), THUGIANGVU on 7/8/2015(UTC), Gió Bụi on 7/9/2015(UTC), Trần-vũ on 9/1/2015(UTC)
Bachsuongthu  
#25 Posted : Tuesday, June 30, 2015 10:33:16 AM(UTC)
Bachsuongthu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/4/2013(UTC)
Posts: 325
Location: Paris bốn mùa lãng mạn

Thanks: 1619 times
Was thanked: 852 time(s) in 331 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage
thanks 5 users thanked Bachsuongthu for this useful post.
SongLinh on 7/1/2015(UTC), thơ xanh on 7/2/2015(UTC), Ngọc Anh on 7/3/2015(UTC), THUGIANGVU on 7/8/2015(UTC), Gió Bụi on 7/9/2015(UTC)
Bachsuongthu  
#26 Posted : Friday, July 3, 2015 10:28:29 AM(UTC)
Bachsuongthu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/4/2013(UTC)
Posts: 325
Location: Paris bốn mùa lãng mạn

Thanks: 1619 times
Was thanked: 852 time(s) in 331 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImagethanks 4 users thanked Bachsuongthu for this useful post.
Ngọc Anh on 7/3/2015(UTC), thơ xanh on 7/4/2015(UTC), THUGIANGVU on 7/8/2015(UTC), Gió Bụi on 7/9/2015(UTC)
Bachsuongthu  
#27 Posted : Thursday, July 9, 2015 10:17:49 AM(UTC)
Bachsuongthu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/4/2013(UTC)
Posts: 325
Location: Paris bốn mùa lãng mạn

Thanks: 1619 times
Was thanked: 852 time(s) in 331 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage
thanks 1 user thanked Bachsuongthu for this useful post.
Gió Bụi on 7/9/2015(UTC)
THUGIANGVU  
#28 Posted : Saturday, July 11, 2015 3:08:46 PM(UTC)
THUGIANGVU

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 1,221
Location: canada

Thanks: 6216 times
Was thanked: 3518 time(s) in 1061 post(s)
http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/05/1g.jpg
Cho thugiang chôm hình này dìa treo tường nhà nhá TThu.
Hình nào cũng thật đẹp chụp thật khéo.
cám ơn nhiều và thân chúc luôn an vui.
TGV
thanks 2 users thanked THUGIANGVU for this useful post.
Bachsuongthu on 7/13/2015(UTC), SongLinh on 7/13/2015(UTC)
Bachsuongthu  
#29 Posted : Monday, July 13, 2015 9:40:26 AM(UTC)
Bachsuongthu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/4/2013(UTC)
Posts: 325
Location: Paris bốn mùa lãng mạn

Thanks: 1619 times
Was thanked: 852 time(s) in 331 post(s)
Originally Posted by: THUGIANGVU Go to Quoted Post
http://www.time4friends.net/blogs/tanthu/files/2015/05/1g.jpg
Cho thugiang chôm hình này dìa treo tường nhà nhá TThu.
Hình nào cũng thật đẹp chụp thật khéo.
cám ơn nhiều và thân chúc luôn an vui.
TGVTG tự nhiên lấy nha , Thu mến chúc Thugiang tuần mới vui vẽ , nhièu may mắn như ý ,,,
thanks 1 user thanked Bachsuongthu for this useful post.
THUGIANGVU on 7/22/2015(UTC)
Bachsuongthu  
#30 Posted : Wednesday, July 22, 2015 9:42:56 AM(UTC)
Bachsuongthu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/4/2013(UTC)
Posts: 325
Location: Paris bốn mùa lãng mạn

Thanks: 1619 times
Was thanked: 852 time(s) in 331 post(s)

UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage
thanks 1 user thanked Bachsuongthu for this useful post.
THUGIANGVU on 7/22/2015(UTC)
Bachsuongthu  
#31 Posted : Wednesday, July 22, 2015 9:44:13 AM(UTC)
Bachsuongthu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/4/2013(UTC)
Posts: 325
Location: Paris bốn mùa lãng mạn

Thanks: 1619 times
Was thanked: 852 time(s) in 331 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage
thanks 2 users thanked Bachsuongthu for this useful post.
THUGIANGVU on 7/22/2015(UTC), SongLinh on 8/9/2015(UTC)
Bachsuongthu  
#32 Posted : Friday, July 24, 2015 10:01:15 AM(UTC)
Bachsuongthu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/4/2013(UTC)
Posts: 325
Location: Paris bốn mùa lãng mạn

Thanks: 1619 times
Was thanked: 852 time(s) in 331 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage
Bachsuongthu  
#33 Posted : Tuesday, July 28, 2015 9:43:27 AM(UTC)
Bachsuongthu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/4/2013(UTC)
Posts: 325
Location: Paris bốn mùa lãng mạn

Thanks: 1619 times
Was thanked: 852 time(s) in 331 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage
Bachsuongthu  
#34 Posted : Tuesday, July 28, 2015 9:44:38 AM(UTC)
Bachsuongthu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/4/2013(UTC)
Posts: 325
Location: Paris bốn mùa lãng mạn

Thanks: 1619 times
Was thanked: 852 time(s) in 331 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage
thanks 1 user thanked Bachsuongthu for this useful post.
SongLinh on 7/29/2015(UTC)
Bachsuongthu  
#35 Posted : Tuesday, July 28, 2015 9:45:46 AM(UTC)
Bachsuongthu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/4/2013(UTC)
Posts: 325
Location: Paris bốn mùa lãng mạn

Thanks: 1619 times
Was thanked: 852 time(s) in 331 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage
thanks 1 user thanked Bachsuongthu for this useful post.
SongLinh on 8/1/2015(UTC)
Bachsuongthu  
#36 Posted : Tuesday, July 28, 2015 9:46:53 AM(UTC)
Bachsuongthu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/4/2013(UTC)
Posts: 325
Location: Paris bốn mùa lãng mạn

Thanks: 1619 times
Was thanked: 852 time(s) in 331 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage
thanks 2 users thanked Bachsuongthu for this useful post.
SongLinh on 7/29/2015(UTC), Trần-vũ on 9/1/2015(UTC)
Bachsuongthu  
#37 Posted : Saturday, August 1, 2015 10:24:44 AM(UTC)
Bachsuongthu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/4/2013(UTC)
Posts: 325
Location: Paris bốn mùa lãng mạn

Thanks: 1619 times
Was thanked: 852 time(s) in 331 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage
Bachsuongthu  
#38 Posted : Saturday, August 1, 2015 10:26:39 AM(UTC)
Bachsuongthu

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/4/2013(UTC)
Posts: 325
Location: Paris bốn mùa lãng mạn

Thanks: 1619 times
Was thanked: 852 time(s) in 331 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage


UserPostedImage
thanks 1 user thanked Bachsuongthu for this useful post.
Trần-vũ on 9/1/2015(UTC)
Users browsing this topic
Guest
2 Pages<12
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.