Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Việt Nam Cộng Hòa  
#1 Posted : Sunday, February 28, 2010 4:00:00 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Cách xài nhiều Windows OS trong cùng 1 hard drive
>>>>> Cảnh cáo: <<<<< - Nếu máy laptops/desktops của quý vị xài nút F10 hay F11 để restore lại Windows OS ... thì ngưng ở đây - đừng bắt chước làm theo những gì bài nầy viết ... - Nếu máy laptops/desktops còn trong thời gian warranty thì cũng ngưng ở đây - đừng bắt chước làm theo những gì bài nầy viết ... - Nếu quý vị làm theo bài nầy và phá bỏ cái hidden partition trong cái hard drive của quý vị thì sẽ không còn xài được nút F10 hay nút F11 để restore lại Windows ... - Nếu chưa hiểu rỏ thì ráng đọc lại từ đầu ... dám chơi dám chịu ... còn muốn an toàn thì gở cái hard drive trong máy ra cất vào tủ sắt, mua cái hard drive mới gắn vào mà xài theo bài viết nầy! >>>>> Đọc kỷ chưa ? <<<<<
thanks 1 user thanked Việt Nam Cộng Hòa for this useful post.
Dừa tươi on 7/15/2013(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa  
#2 Posted : Sunday, February 28, 2010 11:32:36 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
1. Cách chia partition rất quan trọng
Trong cùng 1 hard drive có thể xài nhiều Windows OS gọi chung là dual-boot OS. Khi xài dual-boot system thì chỉ xài được 1 Windows OS mà thôi - những cái Windows OS khác không xài được - muốn xài những cái Windows khác thì phải re-boot máy pc - đây là điều bất tiện nhất ... nhưng mỗi Windows OS install trong cùng 1 hard drive đều xài 100% hardware trong máy pc.
Muốn xài bao nhiêu Windows OS thì phải chia hard drive ra làm bấy nhiêu partitions (hay nhiều hơn số Windows OS muốn xài). Những người xài máy desktops có thể gắn 2-3 cái hard drives thì không bàn tới ở đây vì mỗi hard drive kể như 1 partitions riêng rẻ - lý do là không áp dụng được cho laptop (chỉ có 1 hard drive!). Thí dụ bạn muốn xài 2 Windows: XP và Windows 7 thì chia hard drive ra làm 2 paritions (chia ra làm 3 hay 4 partitions cũng được).

Đây là định luật cần nhớ khi chia hard drive ra làm nhiều partitions:
Khi hard drive xài hơn 40% capacity thì hard drive sẽ làm việc chậm lại ...

Thử áp dụng định luật trên:
- Một người có cái hard drive 200 GB, chia HD ra làm 2 partitions bằng nhau, mỗi partitions là 100 GB. Partition 1 install Widnows XP, partition 2 install Windows 7 để xài ... thì đây là cách chia quá dở ... vì Windows XP và software install vào máy chỉ xài tối đa cở 15 GB (còn 85 GB trống chưa xài tới), trong khi đó Windows 7 nằm ở partition 2 từ 50% capacity trở lên nên Windows 7 sẽ làm việc chậm vì cái hard drive làm việc chậm - cái đầu read/write heads phải di chuyển xa hơn khi xài Windows 7.
Vì vậy cách chia hard drive partition cần phải biết foot-print của từng Windows OS ...
Windows XP sau khi install vào máy xài khoảng 3-4 GB disk space (đây là foot-print) cho máy 512 MB RAM (nếu số RAM nhiều thì số disk space xài cũng tăng lên) vì cái swapfile, và cái hibernate file. Nếu RAM dưới 2 GB, thì cái swapfile cở 1.5 lần số RAM (cở 3 GB) và cái hibernate file cở 1 lần số RAM, cở 1 GB - tổng cộng là 4 GB thêm . Khi máy gắn nhiều hơn 3 GB RAM thì cái swapfile cở 1 lần số RAM v.v... Như vậy với máy 4 GB RAM thì cái foot-print của XP cở 7 GB. Nếu dự định xài 8 GB software thì cái partition cần cho Windows XP khoảng 20 GB là quá dư ... nếu cần thì install tất cả software vào partition 2 cũng được . Nếu cái hard drive là 200 GB, thì chi ra làm 20/180, thì partition 1 chỉ có 10% capacity ... nên cái Windows OS thứ 2 install vào partition 2 làm việc nhanh.

Với kinh nghiệm xài qua những Windows OS thì đây là số disk space cần thiết cho từng Windows OS:

- XP ---> 20 GB
- Vista ---> 30 GB
- Windows 2008 Server ---> 30 GB
- Windows 7 ---> 25 GB
- Windows 2008 Server R2 ---> 30 GB
Nếu máy pc gắn nhiều hơn 4 GB RAM (thí dụ 8 GB RAM) thì cộng thêm cở 5 GB, nhưng không cộng cho XP vì XP chỉ xài được 3 GB.

Thí dụ laptop của tôi có hard drive 320 GB, 4 GB RAM và tôi muốn xài 3 Windows: XP 32-bit, Vista 64-bit, và Windows 7 64-bit thì tôi chia hard drive ra làm 3 partitions: 20/30/247 (vì 320 HD chỉ có 297 GB tính theo binary 2).
Việt Nam Cộng Hòa  
#3 Posted : Monday, March 1, 2010 12:16:08 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
2. Xài software nào để chia partition ?

Có nhiều software để chia hard drive partitions như Partition Magic (PM), softare của nhà sán xuất hard drive, dĩa Cd Windows XP, dĩa DVD Windows Vista, dĩa DVD Windows Server 2008 Server, và dĩa DVD Windows 7 v.v... thì nên xài thứ nào ? Câu trá lời là nếu dự định xài tới Windows OS mới nhất nào thì xài dĩa DVD của Windows OS đó mà làm ... đây là lý do tại sao:

Windows XP xài cái file boot.ini, NTLDR và NTDETECT.com để boot vào Windows XP, trong khi đó Windows Vista xài bootloader, còn Windows 7 cũng xài bootloader nhưng không giống như bootloader của Vista. Windows 7 con xài cái system reserved 100 MB để chứa cái bootloader nên nếu xài Windows 7 thì cần tới cái system reserved nầy thì khi cần sửa cái bootloader thì cũng dể dàng không ảnh hưởng gì tới Windows XP hay Vista - vì không đụng tới cái partition chứa XP hay Vista.

Đây là cách xài dĩa DVD Windows 7 để làm partitions:
Cho cái dĩa DVD Windows 7 vào Cd-ROM và boot từ dĩa DVD Widnows 7 (dùng để làm partitions và format hard drive nhưng không install Windows 7 ở giai đọan nầy). Khi tới cái dialog đê chọn partitions để install Windows 7 thì bấm chữ Drive options (Advanced), rồi high-light từng partition mà bấm chữ Delete để xoá hết các partition (kể cả hidden partition). Khi nào chỉ còn thấy 1 partition là Unallocated Space thì bấm chữ New để làm lại partition. Thí dụ muốn chia ra làm 3 partitions 20/30 GB, còn bao nhiêu là cái partition thứ ba thì trong ô đánh vào 21500 (MB) (= 20000x1.075), thì Windows 7 sẽ làm cái system reserved 100 MB, rồi cái partition 20 GB. Tiếp tục trong ô capacity đánh vào 32250 MB ( = 30000x1.075), rồi cái partition chót xài hết - thì sẽ thấy có 4 paritions (3 partitions + 1 system reserved 100 MB).
High-light cái partition 1, bấm chữ Format thì Windows 7 setup sẽ format cái partition đó, high-light các partition còn lại mà format. Sau khi format hết các parition thì bấm nút Power và giữ vài giây để tắt máy - chỉ xài Windows 7 để làm partition và format chứ không install Windows 7.

Bây giờ mở máy pc lên rồi bắt đầu install Windows OS nào muốn xài vào theo thứ tự từ cũ tới mới nhất:

1. Windows 2000
2. Windows XP
3. Windows 2003 Server
4. Windows Vista
5. Windows 2008 Server
6. Windows 7 (hay Windows Server 2008 R2)
Trong hệ thống dual-boot thì muốn xài Windows OS nào phải re-boot máy pc - trong máy chỉ xài được 1 Windows OS nào đó mà thôi. Software install vào Windows OS nào chỉ xài được với Windows OS đó mà thôi. Thi dụ máy có 3 Windows XP, Vista, và Windows 7. Nếu install Office 2007 vào Windows XP thì chỉ xài được Office 2007 trong Windows XP. Muốn xài Office 2007 trong Windows 7 thì phải install Office 2007 vào Windows 7 v.v... Software có thể install vào bất cứ partition nào cũng được - không cần phải install vào trong cùng 1 partition chứa cái Windows đó - đừng bao giờ install vào Program Files ... Tùy theo software có thể install vào 1 chổ và xài chung cho 2 hay 3 Windows OS - thí dụ xài XP rồi install MS Office 2007 vào partition 3 thí dụ như E:\Office2007\, sau đó reboot vào Windows Vista, install MS Office cũng vào chổ E:\Office2007\, reboot máy pc để vào Windows 7 rồi cũng install MS Office 2007 vào cùng chổ E:\Office2007\ thì 3 Windows OS: XP, Vista và Windows 7 đều xài được MS Office 2007 và ít hao dĩa (vì chỉ có 1 nơi). AutoCAD thì phải install vào mỗi nơi khác nhau - không xài chung cho nhiều Windows được vì cái license file của AutoCAD.
Việt Nam Cộng Hòa  
#4 Posted : Monday, March 1, 2010 1:12:46 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
3. Cách xài nhiều OS hay hơn
Cách xài dual-boot system có nhược điểm là chỉ xài được 1 Windows OS trong cùng 1 lúc và nếu 1 Windows OS bị hư thì cũng hơi khó sửa - thí dụ Windows XP bị hư mà không có disk image để restore mà cần format để install lại Windows XP thì sau khi install lại XP thì không boot vào Windows 7 được - vì cái boot loader bị hư - nằm trong C: drive nên cần phải sửa lại cái boot loader (đây là tại vì trong hard drive không xài cái system reserved! ... xài mấy thứ software làm partition khác hơn là Windows 7), sau khi sửa được cái bootloader thì phải activation lại Windows 7 (activation nằm trong bootloader mà ...) nên cách xài dual-boot OS thì kể như xưa rồi và mất công ... những người xài máy ảo thì không cần phải chia paritions làm gì cho mất công ...
Nếu đang xài Windows 7 thì install VMware 7, rồi install Windows XP, Vista, Linux hay Mac OSX vào trong máy áo mà xài ... cái nầy có ưu điểm là những cái Windows OS install trong máy ảo có thể đem qua máy pc khác để xài - cái nầy là portablity - chỉ cần cái máy pc muốn xài thì install VMware 7, thì có thể xài được Windows OS install trong máy ảo ...
Những người xài cao cấp hơn thì install Windows 7 VHD (vào trong 1 file duy nhất), rồi install VMware vào trong Windows 7 VHD. Các Windows OS muốn xài như 2003, XP, Vista muốn xài có thể install vào VMware mà xài ...
Việt Nam Cộng Hòa  
#5 Posted : Thursday, March 4, 2010 3:54:25 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
4. Cách xài dual boot với Windows 7 mà không cần chia partition
Nếu quý vị đang xài Windows XP, Vista hay Windows Server 2008 mà không muốn chia hard drive partition thì có thể xài Windows 7 Ultimate (chỉ có Windows 7 Ultimate hay Windows Server 2008 R2 mới xài được cách nầy) ... thì install Windows 7 Ultimate vào VHD. Chỉ cần làm cái VHD cở 30 GB là quá dư xài ... Nếu hard drive không có system reserved 100 MB partition thì xài chữ C:\ drive khi làm VHD. Nếu có system reserved partition thì xài chữ D:\ khi làm cái file VHD.

Sau khi install Windows 7 Ultimate thì sẽ có menu để chọn boot vào XP (hay Vista) hay Windows 7.
Việt Nam Cộng Hòa  
#6 Posted : Monday, March 15, 2010 10:17:33 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Trong phần 1, tôi có nói là khi hard drive xài hơn 40% thì sẽ làm việc chậm lại ... quý vị chưa tìn thì đây là hình test cái hard drive 320 GB, SATA 2, 16 MB cache, 7200 RPM - xài HD Tune Pro 3.5

UserPostedImage

Đường gạch màu đỏ vẽ thêm vào ở khoảng tốc độ trung bình ... thì:

từ 0-40% capacity -> tốc độ transfer trung bình 70-75 MB/sec
từ 41-60% capacity -> trung bình 60-68 MB/sec
từ 61%-80% capacity -> trung bình 50-60 MB/sec
từ 81%-100% capacity -> trung bình 40-50 MB/sec
Dừa tươi  
#7 Posted : Monday, July 15, 2013 5:06:52 PM(UTC)
Dừa tươi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 9/4/2011(UTC)
Posts: 9
Location: Moon

Thanks: 19 times
Was thanked: 4 time(s) in 3 post(s)
Salut anh Cộng hoà Dancing
Cảm ơn anh đã viết bài hướng rẫn với nhời nhập môn rất nà cặn kẽ .
Chúc anh có một ngày vui nhé .
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.