Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Tungong  
#1 Posted : Thursday, May 9, 2002 4:00:00 PM(UTC)
Tungong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 34

YÊU NGÔNG

Ông thích tán, nhưng em đừng rung động
đừng mỉm cười, để ông về bâng khuâng
đừng nhìn ông, đôi mắt huyền đắm đuối
vì đời ông, yêu lầm người nhiều lần

Ông thích ngắm, chỉ sợ em mắc cở
vì già đầu, mà tình cảm đâu đâu
hễ vắng em, một ngày là thấy nhớ
là tương-tư, rồi tự mình chuốc sầu

Ông thích hỏi, nhưng ậm ừ đừng nói
cứ làm cao, để ông dệt mộng hời
đừng mang giầy cao gót cho chân mỏi
đừng vội vàng, để ông theo tận nơi

Ông vẫn biết, em ngọc ngà công chúa
còn ông gàn, nửa đời ngang như cua
không cách gì mình xứng đôi vừa lứa
ông vẫn yêu, dẫu biết tình cũng thừa

TúNgông
05/10/2002Edited by - Tungong on 05/10/2002 20:04:10
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.